Viete, kedy a kde hľadať v zahraničí pomoc?

V zahraničí môžete požiadať o konzulárnu pomoc aj diplomatické misie a konzulárne úrady iných členských štátov Európskej únie za predpokladu, že v danom štáte nemá Slovenská republika efektívne diplomatické alebo konzulárne zastúpenie.

04.02.2016 13:00
zemeguľa, ruky, cestovanie, turisti, mapa, Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)
 • V rámci spoločnej konzulárnej ochrany občanov únie môžu diplomatické alebo konzulárne misie iných členských štátov poskytnúť konzulárnu pomoc slovenským občanom v prípadoch vážnej nehody, vážneho ochorenia, uväznenia alebo zadržania a v prípadoch, keď sa stali obeťami násilným trestných činov.
 • Zastupiteľské úrady členských štátov vám môžu vydať náhradný cestovný doklad na ich návrat do vlasti, ak v danom štáte stratili platný cestovný doklad, resp. tento doklad im bol odcudzený. Ďalej za presne stanovených podmienok môžu poskytnúť podporu a pomoc pri ich repatriácii do SR.
 • V prípade úmrtia slovenského občana môžu diplomatické a konzulárne zastúpenia členských štátov poskytnúť konzulárnu pomoc a súčinnosť najbližším príbuzným zosnulého.
 • Diplomatické alebo konzulárne zastúpenia iných členských štátov nemôžu uhradiť účty za slovenských občanov za liečenie, ubytovanie, cestovné lístky, právnu pomoc alebo akékoľvek iné účty.
 • V prípade vzatia do väzby alebo zadržania slovenských občanov nemôžu zasahovať do vyšetrovacieho alebo súdneho konania miestnych orgánov, poskytovať advokátske služby, resp. dosiahnuť (zariadiť) ich prepustenie z väzenia.
 • Ďalej neposkytnú ani služby prináležiace cestovným kanceláriám, leteckým spoločnostiam, bankám, motoristickým a iným špecializovaným inštitúciám.
 • Sme občanmi Európskej únie. Preto, ak sa ocitnete v niektorej z týchto zložitých situácií v krajine mimo Európskej únie a krajina tam nemá diplomatické alebo konzulárne zastúpenie, môžete vždy požiadať o pomoc a konzulárnu ochranu iného členského štátu Európskej únie, a to za rovnakých podmienok, za akých je pomoc poskytovaná jeho vlastným občanom.
 • Ak ste stratili cestovný doklad alebo vám ho ukradli, môžete od veľvyslanectva alebo konzulátu dostať náhradný cestovný doklad Európskej únie, ktorý vám umožní návrat do vlasti. Vydanie dokladu musí byť schválené národnými úradmi.

Veľvyslanectvo alebo konzulát inej krajiny Európskej únie vám môže:

 • vystaviť náhradný cestovný doklad
 • informovať príbuzných a ak si to prajete, aj národné úrady
 • navštíviť vás, ak je to možné a pomôcť získať informácie, ktoré potrebujete na zabezpečenie právneho poradenstva a vhodnej zdravotnej starostlivosti
 • požiadať národné úrady, aby podnikli nevyhnutné kroky na evakuáciu alebo návrat do vlasti.
 • Je potrebné upozorniť na to, že za niektoré služby poskytované veľvyslanectvom alebo konzulátom sa vyberajú správne poplatky.

Prehľad štátov sveta, voči ktorým MZVaEZ SR má vyhlásený jeden zo 4 stupňov cestovného odporúčania

Štáty s vyhláseným 4. stupňom cestovného odporúčania
Irak opustite krajinu
Líbya opustite krajinu
Sýria opustite krajinu
Jemen opustite krajinu
Štáty s vyhláseným 3. stupňom cestovného odporúčania
Afganistan necestovať
Libanon necestovať do určitých oblastí
Pakistan necestovať do určitých oblastí
Somálsko necestovať
Južný Sudán necestovať
Mali necestovať do určitých oblastí
Japonsko necestovať do určitých oblastí
Štáty s vyhláseným 2. stupňom cestovného odporúčania
Burundi zvážiť nevyhnutnosť cestovania do určitých oblastí
Čad zvážiť nevyhnutnosť cestovania do určitých oblastí
Konžská demokratická republika zvážiť nevyhnutnosť cestovania do určitých oblastí
Egypt zvážiť nevyhnutnosť cestovania do určitých oblastí
Etiópia zvážiť nevyhnutnosť cestovania do určitých oblastí
Guinea zvážiť nevyhnutnosť cestovania do určitých oblastí
Haiti zvážiť nevyhnutnosť cestovania
Keňa zvážiť nevyhnutnosť cestovania do určitých oblastí
Mauritánia zvážiť nevyhnutnosť cestovania do určitých oblastí
Nepál zvážiť nevyhnutnosť cestovania
Nigéria zvážiť nevyhnutnosť cestovania do určitých oblastí
Sudán zvážiť nevyhnutnosť cestovania do určitých oblastí
Thajsko zvážiť nevyhnutnosť cestovania
Tunisko zvážiť nevyhnutnosť cestovania do určitých oblastí
Turecko zvážiť nevyhnutnosť cestovania do určitých oblastí
Ukrajina zvážiť nevyhnutnosť cestovania do určitých oblastí
Štáty s vyhláseným 1. stupňom cestovného odporúčania
Alžírsko upozornenie
Džibutsko upozornenie
Eritrea upozornenie
Gabon upozornenie
Indonézia upozornenie
Izrael upozornenie
Jordánsko upozornenie
Komory upozornenie
Filipíny upozornenie
Rwanda upozornenie
Saudská Arábia upozornenie
Tanzánia upozornenie
Uganda upozornenie
Irán upozornenie
Taliansko/Vatikán upozornenie
Belgicko upozornenie
Francúzsko upozornenie

(stav k 11. 1. 2016) Prehľad je štruktúrovaný od najvyššej po najnižšiu hodnotu rizika cestovania do príslušnej skupiny štátov.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #pomoc #dovolenka #zahraničie #veľvyslanectvo #diplomatické styky