Chystáte sa dovolenkovať v zahraničí? Zdravotný preukaz určite nestačí

Aj keď dovolenkujete v niektorom zo štátov európskej únie, je vhodné zbaliť si so sebou okrem zdravotného preukazu aj cestovné poistenie.

07.02.2016 07:00
vodný skúter, leto, dovolenka, kúpanie, letná... Foto:
Odporúčame zvážiť aj úrazové poistenie.
debata

Dôvodov je hneď niekoľko, ale najpodstatnejšie sú dva: európsky zdravotný preukaz vás nechráni v každej situácii a pri úraze či chorobe by ste s vysokou pravdepodobnosťou museli doplácať na ošetrenie či lieky. Preto je dobré mať so sebou cestovné poistenie, ktoré začína už na 70 centoch za deň.

Aké poistenia by nemali chýbať v batožine pri dovolenke v zahraničí

 • poistenie liečebných nákladov v zahraničí s asistenčnou službou bez limitu
 • poistenie batožiny
 • poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
 • Ak cestujete do hôr, potrebujete navyše poistenie nákladov na technickú pomoc v prípade záchrannej akcie v horách v zahraničí.

Pri dovolenke v zahraničí vám hrozia nielen zdravotné komplikácie, ale aj ďalšie (a často oveľa nákladnejšie) problémy. Ak zrazíte požičanou motorkou chodca či člnom dovolenkára vo vode, stratíte batožinu či rozbijete na hoteli sklo, zdravotný preukaz vám nepomôže. Dobre vyskladané cestovné poistenie však áno.

Poistenie, ktoré odporúčame zvážiť:

 • úrazové poistenie
 • poistenie storna objednanej služby
 • havarijné poistenie auta
 • poistenie domáceho miláčika: kryje nevyhnutné náklady na ošetrenie psíka alebo mačičky v zahraničí a tiež prípadné škody, ktoré domáci miláčik v zahraničí spôsobí na zdraví alebo majetku (napr. poškodenie zariadenia hotela, uhryznutie a pod.).
 • poistenie dovolenkovej domácnosti: poskytuje poistnú ochranu zariadenia domácnosti počas pobytu dovolenkárov v zahraničí v prípade živelných pohrôm, odcudzenia alebo vytopenia domácnosti vodou z vodovodných zariadení.

Preukaz: ošetrenie s doplatkom

Na základe európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP) majú občania EÚ nárok na lekársky nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť na území členských štátov EÚ, v Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande a vo Švajčiarsku za rovnakých podmienok, teda v rovnakom rozsahu a podľa rovnakých kritérií, ako domáci poistenci.

To znamená, že ak existuje za zdravotnú starostlivosť v členských krajinách EÚ spoluúčasť, poistenec ju zaplatí tak ako poistenec tej-ktorej krajiny EÚ.

Výška doplatkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť je v EÚ rôzna. Každopádne počítajte s tým, že vo väčšine krajín EÚ sa za starostlivosť pripláca, napr. vo Francúzsku je to 30 % z ceny výkonu, v Grécku 25 % z ceny liekov.

V Taliansku musíte hradiť lieky v plnej výške. Výnimkou pri doplácaní nie je ani Chorvátsko. V niektorých krajinách, napr. vo Francúzsku musíte zaplatiť pri ambulantnom ošetrení celý účet a s týmto účtom zájsť na miestnu zdravotnú poisťovňu, ktorá vám preplatí výdavky v zmysle pravidiel francúzskeho práva.

Preukaz platí len u lekára vo verejnej resp. štátnej sieti. Naproti tomu komerčné cestovné poistenie pokrýva aj ošetrenie u súkromného lekára.

Preukaz vám tiež nepomôže v prípade tzv. hotelových lekárov v krajinách južnej Európy, ktorí obyčajne žiadajú platbu v hotovosti, neakceptujú preukaz a väčšinou nemajú zmluvný vzťah so zdravotnou poisťovňou alebo zdravotným fondom.

Akceptáciu európskeho preukazu zdravotného poistenia si môžete dopredu, ak v danej členskej krajine existuje zoznam zmluvných poskytovateľov pre zdravotné fondy alebo jednotlivé zdravotné poisťovne.

Ak to zhrnieme, cestovné poistenie pokrýva všetky náklady na ošetrenie vrátane liekov, hospitalizácie, prevozu do nemocnice (resp. vrátane repatriácie na Slovensko a prevozu telesných pozostatkov) – pri zdravotnom preukaze však musíte počítať s doplatkami.

Pri dovolenke v zahraničí vám hrozia nielen... Foto: SHUTTERSTOCK
bolesť, beh, bežkyňa, šport, zranenie, členok, bežecká obuv, dievča, utrpenie, pláž, piesok, leto, úraz Pri dovolenke v zahraničí vám hrozia nielen zdravotné komplikácie.

Poistiť sa dá štyrmi spôsobmi

V zásade existujú štyri možnosti, ako uzavrieť cestovné poistenie: na pobočke, cez internet, cez SMS alebo mobilnú aplikáciu. Ak uzavriete poistenie online, začína platiť okamihom zaplatenia poistného (deň, keď ste odoslali platbu v prospech účtu poisťovne).

Ak uzatvoríte poistenie cez víkend alebo sviatok, poistenie platí od dňa zadania požiadavky na platbu.

SMS poistenie do zahraničia platí už do 2 hodín od uzatvorenia, pričom SMS poistenie na Slovensku je platné okamžite po jeho uzatvorení.

Alternatívou je tzv. celoročné poistenie buď k platobnej karte, alebo uzavreté priamo v poisťovni ako samostatný produkt. Je to riešenie pre ľudí, ktorí s rodinou cestujú ročne aspoň dvakrát na dovolenku.

Zo skúsenosti sú poistenia k platobným kartám nedostatočné: majú nízku poistnú sumu, nekryjú žiadne riziká okrem ošetrenia u lekára. Preto si skontrolujte, či vaše celoročné poistenie obsahuje aj poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie batožiny.

Pri cestovnom poistení je dôležité vopred zvážiť správny výber rizikovej skupiny. Ak budem v zahraničí vykonávať aktívnu športovú činnosť, určite je potrebné zvoliť si rizikovú skupinu „šport“.

Čo robiť pri zranení?

Vždy volajte najprv asistenčnú spoločnosť, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Stačí raz zatelefonovať, pracovníci vás budú spätne kontaktovať a poskytnú vám všetky potrebné informácie.

Dôležité je mať so sebou vždy poistnú zmluvu, resp. číslo poistnej zmluvy kvôli preukázaniu sa u lekára a kontaktom na asistenčnú spoločnosť. Prípadne je dobré odfotiť si poistnú zmluvu do mobilného telefónu a uložiť si číslo na Asistenčnú službu.

Asistenčná služba od vás potrebuje meno a priezvisko, číslo poistnej zmluvy, prípadne číslo poistnej karty, dobu platnosti poistenia, adresu a telefónne číslo miesta, na ktorom sa nachádzate.

Ak platíte ošetrenie v hotovosti, vypýtajte si vždy od lekára originál potvrdenia o ošetrení s uvedením diagnózy a doklad o zaplatenej čiastke.

Po návrate na Slovensko vám poisťovňa účty preplatí. Ak sa vám stane vážnejšia udalosť, schvaľuje asistenčná spoločnosť napríklad lekársky prevoz do nemocnice.

Koľko stojí ošetrenie? *

 • gastroenteritídy (tráviace ťažkosti) – od 170 do 1 200 eur
 • alergie, dermatitídy (kožné ochorenia) – od 130 do 150 eur
 • angíny, infekcie dýchacích ciest – 130 až 500 eur
 • otitídy (zápaly ucha) – od 160 do 260 eur
 • poranenia morským ježkom, jedovatou rybou – okolo 120 eur
 • rezné poranenia nôh (napr. sklo na pláži) – okolo 190 eur
 • fraktúra (zlomenina) nohy – jednoduchšie zlomeniny cca 800 eur, v kombinácii s hospitalizáciou a prevozom môžu náklady dosiahnuť až 9 000 eur
 • úmrtie (infarkt, mozgová príhoda) – prevoz telesných pozostatkov späť do vlasti – cca 3 500 až 6 000 eur (závisí od krajiny a spôsobu prevozu)

Čo pokrývajú jednotlivé poistenia?

Základom každého poistenia do zahraničia je poistenie liečebných nákladov v zahraničí vrátane asistenčných služieb, až do výšky skutočne vzniknutých nákladov. Väčšina poisťovní má pri tomto poisťovní limit, niektoré (napr. aj Union poisťovňa) neuplatňujú žiadny limit.

Poistenie kryje náklady, ktoré je v zahraničí nutné zaplatiť za:

 • ambulantné ošetrenie u lekára vrátane predpísaných liekov
 • hospitalizáciu
 • prepravu poisteného do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia a zo zdravotníckeho zariadenia späť do ubytovacieho zariadenia v prípade náhleho ochorenia a úrazu
 • spätnú prepravu do vlasti
 • ubytovanie spolucestujúcej blízkej osoby v zdravotníckom zariadení v prípade hospitalizácie dieťaťa vo veku do 6 rokov, v tomto prípade do výšky 350 eur,
 • prepravu telesných pozostatkov v prípade úmrtia poisteného do vlasti, v tomto prípade do výšky 7.000 eur
 • nevyhnutnú kúpu dioptrických, ortopedických a protetických pomôcok (ak k ich poškodeniu došlo v súvislosti s úrazom v zahraničí), v tomto prípade do výšky 100 eur
 • v nutnom prípade ošetrenie zubov, v tomto prípade do výšky 100 eur/ 1 poistná udalosť, spolu max. 300 eur
 • asistenčná služba v zahraničí bez limitu

Zdroj: Union poisťovňa

Chráňte si svoju domácnosť počas dovolenky

 • Keď idete na dovolenku, nehovorte každému, kedy a na ako dlho odchádzate na dovolenku
 • nezaťahujte rolety a žalúzie
 • uschovajte peniaze, cenné veci a doklady do bezpečnostnej schránky v banke alebo do domáceho trezoru
 • nenechávajte kľúče na tzv. dohovorených miestach (pod rohožkou, v kvetináči atď.). Sú to prvé miesta, kde ich zlodeji budú hľadať. Nie je vylúčené, že vaše zvyky pozorujú z diaľky už dlhší čas.
 • zverte kľúč od bytu spoľahlivému susedovi alebo príbuznému, ktorý bude Váš byt pravidelne kontrolovať a vyberať poštu (a zalievať kvety)
 • vytvorte zdanie, že je v byte niekto prítomný, napr. využite elektronické spínacie zariadenia, ktoré podľa nastavenia na určitý čas rozsvietia svetlá, zapnú rádio, televíziu a pod. Požiadajte o to osobu, ktorej ste zverili kľúče.
 • keď idete na dovolenku bez vášho vozidla, ak môžete zaparkujte po dohode u niekoho na dvore, v garáži (priateľ, rodina, zamestnávateľ)
 • ak nemáte túto možnosť, nezaparkujte svoje vozidlo na opustenom alebo zle osvetlenom mieste alebo na mieste, ktoré má zlú povesť.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dovolenka #cestovanie #poistenie #preukaz poistenca