Potrebujete nový cestovný pas? Pozor na lehoty, nech sa vaša dovolenka nepredraží

, 11.05.2016 07:00
rodina, cestovanie, cestovný pas, dovolenka,...
Do krajín Európskej únie, na Island alebo do Nórska, Čiernej Hory a ďalších niekoľkých vybraných krajín sa dostanete síce aj na občiansky preukaz, do iných destinácií bez platného pasu však nevycestujete. Autor:

Začiatok mája je ešte stále vhodný čas na vybavenie cestovného pasu bez čakania v radoch. Pred dovolenkovou sezónou je dôležité preveriť si, či cestovné doklady platia vašim deťom do pätnásť rokov.

Chystáte sa na dovolenku? Ak áno, máte najvyšší čas skontrolovať platnosť pasu a prípadne požiadať o vydanie nového. Zistiť deň pred odchodom na dovolenku, že máte neplatný cestovný doklad, určite nepoteší nikoho. Navyše toto zistenie môže dovolenku mierne predražiť.

„Občan môže požiadať o urýchlené vydanie cestovného pasu do dvoch pracovných dní. Zaplatí zaň trojnásobok príslušnej sadzby. Požiadať o vydanie cestovného dokladu môže aj do desiatich pracovných dní, za to zaplatí dvojnásobok príslušnej sadzby,“ upozorňuje právnička Petra Kováčová.

Do krajín Európskej únie, na Island alebo do Nórska, Čiernej Hory a ďalších niekoľkých vybraných krajín sa dostanete síce aj na občiansky preukaz, do iných destinácií bez platného pasu však nevycestujete.

Deti do pätnásť rokov sa do týchto krajín bez pasu nedostanú. Dieťa totiž nemôže mať rodič zapísané vo svojom cestovnom doklade. Platí, že pri vycestovaní musí mať každý občan Slovenskej republiky vlastný cestovný pas, novorodencov nevynímajúc.

„Včas treba skontrolovať najmä doklady detí do pätnásť rokov. Cestovný pas ich v prípade slúži ako doklad totožnosti. Bez platného pasu rodič len s ťažkosťami dokazuje, že ide skutočne o jeho dieťa a môže mu byť znemožnený vstup do krajiny či nástup do lietadla,“ upozorňuje právnička Petra Kováčová.

Pamätať si treba, že za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť o vydanie cestovného pasu zákonný zástupca alebo iná fyzická osoba ako rodič, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestún, budúci osvojiteľ, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárny orgán zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti, poručník alebo opatrovník, ktorý vyhotovený cestovný pas prevezme.

V prípade rozvedených rodičov žiadosť podáva rodič, ktorému je dieťa zverené do výchovy, druhý rodič môže podať žiadosť len s osvedčeným písomným súhlasom tohto rodiča.

Čo sa týka platnosti pasu, cestovný pas sa občanovi po dovŕšení šestnásť rokov vydáva s platnosťou na desať rokov, občanovi mladšiemu ako šestnásť rokov sa vydáva s platnosťou na päť rokov. Deti do šesť rokov dostávajú doklad s platnosťou dva roky.

Občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov, sa vydáva cestovný pas s platnosťou na jeden rok.

Čo treba vedieť o cestovnom pase

 • cestovný pas Slovenskej republiky je verejná listina, ktorou slovenský občan preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti uvedené v cestovnom pase. Pas je majetkom Slovenskej republiky.
 • podľa článku 23 Zmluvy o fungovaní EÚ, každý občan únie má na území tretej krajiny, v ktorej sa nenachádza diplomatické zastupiteľstvo členského štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, právo na poskytnutie ochrany diplomatickými alebo konzulárnymi úradmi ktoréhokoľvek iného členského štátu a za tých istých podmienok ako štátni príslušníci daného štátu.
 • pred vycestovaním je potrebné skontrolovať dobu platnosti cestovného pasu, pretože niektoré krajiny vyžadujú, aby bol cestovný pas platný aj po vycestovaní z ich územia.
Chystáte sa na dovolenku? Ak áno, máte najvyšší...
Chystáte sa na dovolenku? Ak áno, máte najvyšší čas skontrolovať platnosť pasu. Autor: SHUTTERSTOCK
 • do členských krajín Európskej únie je možné cestovať okrem cestovných pasov aj na občianske preukazy Slovenskej republiky formátu ID karty.
 • ak má občan v cestovnom pase vízum s platnosťou presahujúcou časovú platnosť pasu, môže požiadať o jeho ponechanie. Môže ho však používať iba na preukazovanie víza. Pri cestovaní musí použiť platný cestovný pas.
 • občan môže požiadať o urýchlené vydanie cestovného pasu do dvoch pracovných dní, za ktoré zaplatí trojnásobok príslušnej sadzby, alebo do desiatich pracovných dní, za ktoré zaplatí dvojnásobok príslušnej sadzby.
 • občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov (popáleniny, zlomeniny), sa vydá cestovný pas s platnosťou na jeden rok.
 • v júni 2012 vstúpilo do platnosti nariadenie Európskej únie, ktoré členským štátom ukladá povinnosť vydávať cestovné pasy už iba ako individuálne cestovné doklady. Preto oddelenia dokladov od 26. júna 2012 nevykonávajú zápisy údajov o deťoch mladších ako 5 rokov do cestovného pasu rodiča. Ak občan mladší ako 5 rokov cestuje do zahraničia, potrebuje vlastný cestovný pas.
 • odtlačky prstov sa snímajú občanom starším ako 12 rokov. Podpis sa uvádza od veku, keď je dieťa schopné sa podpísať – teda zhruba v čase začiatku školskej dochádzky.

Platnosť pasu

 • cestovný pas sa občanovi po dovŕšení 16 rokov vydáva s platnosťou na 10 rokov, občanovi mladšiemu ako 16 rokov sa vydáva s platnosťou na 5 rokov a občanovi mladšiemu ako 6 rokov sa vydáva s platnosťou na 2 roky.
Zistiť deň pred odchodom na dovolenku, že máte...
Zistiť deň pred odchodom na dovolenku, že máte neplatný cestovný doklad, určite nepoteší nikoho. Autor: SHUTTERSTOCK
 • občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov, sa vydáva cestovný pas s platnosťou na 1 rok.
 • ak je občan držiteľom platného cestovného pasu s platnosťou na 10 rokov a požiada o vydanie druhého cestovného pasu, pričom bude následne držiteľom dvoch platných cestovných pasov, druhý cestovný pas sa mu vydá s platnosťou na 5 rokov.

Kam možno cestovať len s pasom

 • občania Slovenskej republiky môžu s občianskym preukazom vydaným formou ID karty cestovať na územie členských štátov Európskej únie, ďalej na Island, do Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny, Macedónskej republiky, Srbska, Albánska, Gruzínska, Moldavska a na Gibraltár. Pri cestách na územie iných štátov je potrebný cestovný pas platný minimálne 6 mesiacov od predpokladaného ukončenia pobytu.
 • do všetkých krajín Európskej únie možno cestovať s cestovným pasom alebo občianskym preukazom, rovnako ako na Island, do Švajčiarska, Nórska a do Lichtenštajnska.
 • v prípade využitia leteckej dopravy môžu niektoré letecké spoločnosti vo svojich prepravných podmienkach stanoviť podmienku predloženia cestovného pasu. Preto je vždy potrebné preveriť si, či konkrétna letecká spoločnosť akceptuje občiansky preukaz ako cestovný doklad.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#pas #cestovný pas
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku