Michalovce a Užhorod majú spoločný projekt na podporu cestovného ruchu

Inovatívne informačné produkty – viacjazyčné internetové informačné body, informačné tabule s QR kódmi, turistické informačné internetové stránky či filmy a brožúry sú výsledkom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce v rámci projektu SK-INFO-UA.

20.04.2017 14:00
Michalovce, Zemplín srdce Foto: ,
Michalovce
debata

Prezentovať výsledky projektu, ktorý bol podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu, budú účastníci záverečnej konferencii 20. apríla v Michalovciach, kedy otvoria aj Galériu pod nebom. Informovala o tom dnes hovorkyňa Michaloviec Iveta Palečková.

Hlavným zámerom bolo zabezpečiť rozvoj informačných tokov inovatívnymi prístupmi aj využitie moderných technológií, tak, aby v čo najväčšej miere znižovali sociálne a ekonomické rozdiely medzi týmito dvoma regiónmi.

Projekt mal symetrický charakter, teda rovnaké aktivity realizovali na území oboch regiónov – v okrese Michalovce a v užhorodskom regióne. Realizácia prebiehala v troch okruhoch. Prvým bol voľný prístup k informačnému toku, to znamená, že v oboch mestách – Michalovce a Užhorod – boli zriadené voľné prístupové body do siete internetu pre širokú verejnosť tzv. WiFi hot spoty.

V meste Michalovce sú inštalované na autobusovej stanici a na Námestí osloboditeľov. Na frekventovaných častiach oboch miest inštalovali tiež informačné dotykové kiosky s vytvoreným multimediálnym obsahom.

A posilnili aj prezentačné možnosti informačných kancelárií oboch miest. Prístup k vytvorenému multimediálnemu informačnému obsahu umožňujú prezentačné servery NET-TOP-BOX.

Sú umiestnené v turistických informačných kanceláriách. V Michalovciach je server dostupný v Turisticko-informačnej kancelárii na Námestí osloboditeľov.

Ďalším okruhom bolo vytvorenie elektronického a tlačeného informačného zdroja v troch jazykových mutáciách o oboch regiónoch. Boli vytvorené nové internetové portály o turisticky atraktívnych lokalitách v okolí miest Michalovce a Užhorod v anglickom, slovenskom a ukrajinskom jazyku.

Sú vzájomne prepojené, obsahujú podrobné informácie pre turistov a záujemcov v oblasti cestovného ruchu, sprístupňujú aj všetky výstupy tohto projektu vrátane multimediálnych sprievodcov a audio sprievodcov, taktiež v troch jazykových mutáciách.

Prístupné sú na uvedených webportáloch, na nainštalovaných serveroch, infokioskoch. Sú koncipované do troch tematických celkov – Objav miesta oddychu, Spoznaj taje minulosti a Zaži život mesta.

V rámci projektu SK-INFO-UA boli vytvorené aj filmové dokumenty o regiónoch v troch jazykových mutáciách. Sú prístupné na webportáloch, na serveroch, infokioskoch. Filmy sú vytvorené v 12-minútových verziách, ale aj formou krátkych reklamných šotov.

Výstupom projektu sú informačné obojstranné tabule s mapami a s QR prepojením na ostatné vytvorené zdroje v rôznych častiach oboch miest.

Päť tabúľ sa nachádza v Michalovciach na autobusovej stanici, Námestí slobody, na uliciach Kuzmányho a Hviezdoslavovej. Desať tabúľ sa nachádza v meste Užhorod.  Súčasťou je umelecky spracovaná fotografická knižná publikácia o regióne Zemplín a Zakarpatie pod názvom Od Michaloviec po Užhorod.

Ďalšou aktivitou, ktorou sme sa rozhodli prezentovať spoločný cezhraničný región, sú Galérie pod nebom v meste Užhorod a v meste Michalovce, ktoré sú prístupné 24 hodín sedem dní v týždni. Boli financované z dodatočného grantu.

V súvislosti s tým bol vyrobený aj spoločný album obsahujúci fotografie oboch výstav. Otvorenie Galérie pod nebom je v Michalovciach naplánované na 20. apríla, teda v deň konania záverečnej konferencie.

„Výsledky projektu sme prezentovali na spoločnej aktívnej prezentácii regiónov na medzinárodných výstavách cestovného ruchu a v Kyjeve,“ informovala Palečková.

Realizátori projektu očakávajú, že prezentácia Michaloviec, Zemplína, Užhorodu a Zakarpatskej Ukrajiny prispeje k zvýšeniu návštevnosti oboch regiónov, k zintenzívneniu cestovného ruchu oboch krajín, k vzájomnému poznaniu a inšpirácii.

debata chyba
Viac na túto tému: #Michalovce #Užhorod