Na Slovensku vznikla Asociácia organizácií cestovného ruchu. Čo prinesie?

Trinásť oblastných organizácií cestovného ruchu (ďalej len OOCR) sa 11. apríla 2017 v Banskej Bystrici spojilo, aby vytvorilo spoločnú profesijnú organizáciu Asociáciu organizácií cestovného ruchu. Jej cieľom je posilniť úlohu destinačného manažmentu. V role pozorovateľov boli na zasadnutí prítomné tri ďalšie OOCR a zástupca sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR.

25.04.2017 16:00
vysoké tatry, turista, turisti, cestovný ruch,... Foto: ,
Turisti v Tatrách.
debata

"Asociácia je otvorenou platformou pre všetky oblastné aj krajské organizácie cestovného ruchu s cieľom spoločne profesijne a odborne rásť. Vzájomná pomoc, výmena informácií, skúseností a znalostí, a tým profesionalizácia siete oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu, je našim dlhodobým strategickým zámerom,“ povedala Ing. Michaela Potočárová, riaditeľka Trnava Tourism a zvolená predsedníčka Asociácie.

Cieľom Asociácie je vzájomne zdieľať pracovné skúsenosti, vysvetliť fungovanie a zhodnotiť prínos organizácií cestovného ruchu odbornej ako aj laickej verejnosti. Zároveň je jej úlohou hájiť spoločné záujmy členských subjektov pôsobiacich v oblasti destinačného manažmentu. OOCR v asociácii zastupujú ich výkonní riaditelia, ktorí pôsobia ako destinační manažéri.

„Za najväčší prínos päťročnej existencie organizácií cestovného ruchu považujeme kontinuálny nárast štatistík výkonnosti odvetvia, najmä počtu domácich návštevníkov v jednotlivých slovenských destináciách. Je to aj tým, že informácie o ponukách destinácií sú vďaka organizáciám cestovného ruchu dostupnejšie,“ povedal Igor Kuhn, výkonný riaditeľ Región Štiavnica a podpredseda Asociácie.

Organizácie cestovného ruchu obvykle poskytujú návštevníkovi všetky potrebné informácie, starajú sa o marketing destinácie aj svojich členov a prezentujú ich ako doma, tak aj v zahraničí, investujú do turistickej infraštruktúry a organizujú podujatia. Od roku 2011 vzniklo na Slovensku 40 organizácií cestovného ruchu, z toho 35 oblastných a 5 krajských.

„OOCR sú rôzne, jedny pracujú s rozpočtom v tisícoch, iní v státisícoch eur. Sú tu destinácie zamerané na mestský, horský, kúpeľný, ako aj vidiecky turizmus. Zatiaľ sme naberali skúsenosti samostatne, ale ak ich budeme zdieľať, tak budeme spolu rýchlejšie profesijne rásť. Tiež sme boli “neviditeľní”, aj to chceme zmeniť,“ dodal Kuhn.

OOCR boli založené podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu na princípe „zdola nahor“. Sú súčasťou oficiálnej siete organizácií cestovného ruchu registrovaných na sekcii cestovného ruchu MDV SR. Pracujú priamo v destináciách na priesečníku podnikateľského sektora a samospráv, obe zložky musia byť zo zákona v OOCR zastúpené.

Podľa Potočárovej tak vďaka Asociácii budú môcť navonok vystupovať jednotne, prijímať a komunikovať stanoviská ako jedna organizácia pre oblasť destinačného manažmentu a marketingu. „Toto tiež považujeme za dôležitú pridanú hodnotu združovania sa na úrovni organizácií cestovného ruchu. Sme odborná a otvorená asociácia a na našich stretnutiach privítame aj tých, ktorí členstvo ešte iba zvažujú,“ povedala Potočárová. 

Dodala, že „v budúcnosti máme záujem uzavrieť strategické partnerstvá so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), ako aj s profesijnými zväzmi pôsobiacimi v cestovnom ruchu“.

Zakladajúcimi členmi Asociácie sú tieto organizácie cestovného ruchu: Bratislava Tourist Board, Región Senec, Rezort Piešťany, Trnava Tourism, Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie, Dudince, Región Banská Štiavnica, Stredné Slovensko, Región Gron, Rajecká dolina, Malá Fatra, Horný Zemplín a Horný Šariš, Severný Spiš – Pieniny.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #cestovný ruch