Noc múzeí a galérií – prehľad podujatí v Slovenskom národnom múzeu 20.5.2017

19.05.2017 07:00

Slovenské národné múzeum, sídelná budova, Vajanského nábrežie 2, Bratislava

 • 9:00 – 24:00 h (posledný vstup 23:00)

Výstavy:

 • Civilizované bývanie. Jan Vaněk (1891– 1962)
 • Súčasný japonský dizajn / 100
 • Giganty ľadovej doby

Program k výstavám:

 • 15:00 – 20:00 h Reťazové sprevádzanie na výstave Civilizovane bývanie
 • 17:00 – 20:00 h Písmo ako umenie, kaligrafický workshop k výstave Súčasný japonský dizajn /100

SNM – Prírodovedné múzeum, Vajanského nábrežie 2, Bratislava

Prednášky:

 • 10:30 h Everest očami geológa (RNDr. Ján Madarás, PhD.)
 • 16:00 h Giganty ľadovej doby na Slovensku (RNDr. Anna Ďurišová)
 • 17:00 h Padajú z oblohy… (RNDr. Vladimír Porubčan)
 • 18:00 h Katastrofálna fyzika katastrofických filmov (Bc. Milan Smolík)
 • 19:00 h Antarktída – miesta spojené s heroickou érou (Dr. Boris Uličný)

Prírodovedné aktivity:

 • 15:00 – 19:00 h Čo po nás zostane… ľudské kostry a múmie. Antropologický depozitár (4. posch., každých 30 – 45 min)
 • 15:00 – 23:00 h História ťažby nerastných surovín v Malých Karpatoch (2. posch.)
 • 15:00 – 23:00 h Prezentácia zbierky M. R. Štefánika ako prírodovedca, kvíz. (3. posch.)
 • 15:00 – 23:00 h Jar v prírode. Andrej Kmeť – osobnosť slovenského múzejníctva a botaniky, kvíz z botaniky a mykológie (3. posch.)
 • 15:00 – 18:30 h Ako si urobiť kópiu skameneliny? Tvorivé dielne pre deti
 • 19:00 – 23:00 h Pozrime sa na ne zblízka. Pestrý svet skamenených organizmov (2. posch.)
 • 14:00 – 23:00 h Zem – vesmírne teleso, zákony svetla, gravitácie, pozorovanie aktivity Slnka ďalekohľadmi; miniplanetárium (3. posch.) * 15:00 – 17:00 h Pozorovanie slnečnej aktivity astronomickými ďalekohľadmi (3. posch.)
 • 20:00 – 23:00 h Pozorovanie večernej oblohy astronomickými ďalekohľadmi (pred budovou)

SNM – Historické múzeum, Bratislavský hrad

 • 10:00 – 24:00 h (posledný vstup 23:00 h)

Expozície a výstavy:

 • Dejiny Slovenska. Od praveku po Veľkú Moravu
 • Kelti z Bratislavy
 • Obnova Bratislavského hradu
 • Bratislavský hrad na grafikách
 • Obrazáreň Bratislavského hradu
 • Z cechovej truhlice

Program:

 • Lektorované prehliadky
 • 10:30 a 22:30 h Kelti z Bratislavy
 • 12:30 h Dejiny Bratislavského hradu
 • 14:30 h, 20:30 h Dejiny Slovenska. Od praveku po Veľkú Moravu

Prednášky:

 • 16:30 h Bratislavský hrad vo svetle najnovších nálezov (Branislav Resutík, MÚOP a Andrej Vrtel, FiF UK)

Program pre deti:

 • Výstava detských kresieb Súkromnej ZUŠ Pablo v Trnave
 • 11:30 – 13:30 h, 15:30 – 17:30 h a 19:30 – 21:30 h Maľujeme keltské mince. Tvorivé dielne s reštaurátormi

Doplnkový program:

 • Zo zákulisia múzea. Otvorené depozitáre SNM-Historického múzea si môžu návštevníci pozrieť na objednávku vo vybraných časoch a v obmedzenom počte návštevníkov.
 • Kurátori SNM-Historického múzea vo vybraných časoch odpovedajú na otázky návštevníkov priamo vo výstavách.

SNM-Archeologické múzeum, Žižkova 12, Bratislava

 • 9:00 – 24:00 h (posledný vstup o 23:00)

Výstavy:

 • Stĺp Marca Aurelia a Slovensko
 • Lapidárium
 • Kabinetná zbierka Evanjelického lýcea v Bratislave LATERARIUS – Dejiny tehliarstva na Slovensku Bratríci na Slovensku a Belo Polla (100 rokov od narodenia zakladateľa stredovekej archeológie)

Program:

 • Stredoveké dielne
 • Deti kreslia pravek
 • Malí archeológovia
 • Súboje slovanských bojovníkov

SNM – Hudobné múzeum, Brämerova kúria, Žižkova 18, 810 06 Bratislava 16

 • 15:00 – 22:00 h (posledný vstup 21.30)

Výstava:

 • Dobroslav Orel – ČeskoSlovenský muzikológ

Program k výstave:

 • 17:00 h Dobroslav Orel v Bratislave, prednáška

SNM – Múzeum židovskej kultúry, Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava

 • 15:00 – do 22:00 h (posledný vstup 21:45)

1. poschodie:

 • 15:00 h – 17:00 h Židovské sviatky, zvyky a tradície, prednáška Viery Kamenickej
 • 15:00 h – 17:00 h Kolobeh života židovskej rodiny, prednáška doktorky Polákovej o každodennosti života židovskej rodiny
 • 18:30 h – 20:00 h Založenie Múzea židovskej kultúry, prednáška Pavla Mešťana
 • 20:00 h – 22:00 h Židovské sviatky, zvyky a tradície, prednáška Viery Kamenickej
 • 20:00 h – 22:00 h Kolobeh života židovskej rodiny, prednáška Jany Útlej

2. poschodie

 • 16:00 – 17:00 h Žiť na ceste smrti, premietanie dokumentárneho filmu (scenár a réžia Oľga Pohanková). Svedectvo Edity Grosmanovej, ktoráv koncen­tračnom tábore Auschwitz prežila viac ako tri roky.
 • 17:30 – 19:00 h Eugen Bárkány, prednáška o poprednom slovenskom reštaurátorovi maliarovi, kultúrnom historikovi, ale najmä tvorcovi prvej ucelenej zbierky judaík na našom území
 • 20:00 – 21:00 h Židia a šport, prednáška Michala Vaněka o Židoch, športovcoch, ži­dovských športových spolkoch a podujatiach. Prednáška je pozvánkou na novú výstavu, ktorú SNM-Múzeum židovskej kultúry pripravuje o židovskom športovcovi Davidovi Unreichovi, ktorý vyzval na súboj Hitlera.

SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68, Bratislava

 • 12:00 – 22:00 h (posledný vstup 21.30)

Expozície:

 • Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku
 • Dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi

Výstava:

 • Etnograf Antonín Václavík (1891 – 1959)

Program:

 • 16:00 h Chorvátčina pre dovolenkárov, simulovaná hodina chorvátskeho jazyka
 • 20:30 h Nočná prehliadka múzea s výkladom
 • Každý návštevník dostane pri vstupe kvíz týkajúci sa expozícií a múzea
 • Počas celého dňa burza kníh z chorvátskej knižnice

SNM – Múzeum karpatských Nemcov, Žižkova 14, Bratislava

 • 10:00 h – 24:00 h (posledný vstup 23.30)

Výstava:

 • Premeny Zuckermandla

Program:

 • Premietanie dokumentárnych filmov o dejinách a kultúre karpatských Nemcov

SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Brämerova kúria, Žižkova 18, Bratislava

 • 10:00 h – 24:00h (posledný vstup 23:30 )

Expozícia:

 • Tradície a hodnoty. Maďari na Slovensku
 • Nonstop prehliadky so sprievodným slovom a výkladom

Výstavy:

 • Vymenené domovy
 • Milý, vážený priateľ! Literárne priateľstvo Jánosa Aranya a Imre Madácha

Program:

 • Koncert na nádvorí Brämerovej kúrie:
 • 18:00 h Erik Turtev. Staré maďarské hudobné nástroje, workshop s koncertom
 • 19:00 h Attól Függ, zhudobnená poézia
 • 20:00 h The Butchers, blues rock

SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Pamätný dom Kálmána Mikszátha, Sklabiná č. 188

 • 10:00 – 20:00 h

Expozícia:

 • 10.00 – 14.00 h „Tu prežil…" Prehliadka expozície o živote a literárnom diele známeho maďarského spisovateľa Kálmána Mikszátha a o živote v Sklabinej v 19. st. s lektorským výkladom

Program:

 • 14:00 – 15:00 h Kálmán Mikszáth – Nebohý baránok , bábkové divadlo pre deti
 • 15:00 – 16:00 h Zhotovenie a ukážka krajkových bábok. Beseda s Evou Bevízovou (Opatovská Nová Ves), ktorá odevom bábik ukazuje krásy starého sveta.
 • 16:00 – 17:00 h Prezentácia dobových hier a hračiek (chodúle, katapult, biliard, súboj, zábavné rozbíjanie orechov) na nádvorí Pamätného domu
 • 17:00 – 19:00 h Premietanie filmu Kálmán Mikszáth – Prípad mladého Nosztyho s Marikou Tóthovou
 • 19:00 – 20:00 h Diskusia o filme

SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Kaštieľ Imre Madácha, Dolná Strehová

 • 10:00 – 20:00 h

Expozície:

 • „Kde som to vlastne? Kde sú moje sny"
 • Tragédia človeka

Program:

 • 10:00 – 20:00 h Prehliadka expozície s lektorským výkladom. Počas prehliadky možnosť pozretia filmu Tragédia človeka
 • 12:00 – 13:00 h Výber z básní Imre Madácha prednesie Lucia Holováčová
 • 14:00 – 15:00 h Seaboard, vážna hudba, Kristína Kortišová
 • 17:00 – 17:30 h Folklórny súbor Nógrád Rádzovce

SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, Štúrova 84

 • 9:00 – 22:00 h

Expozície:

 • Ľudovít Štúr a moderné Slovensko
 • Pamätná izba Ľudovíta Štúra

Výstava:

 • Ženy v národno-emancipačnom hnutí 19. storočia a štúrovci

Program:

 • 15:00 h Gotické pamiatky-Spišská Gotika, prednáška Pavola Šimu-Juríčka

Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15, Modra

 • 9:00 – 22:00 h

Expozície:

 • Galéria Ignáca Bizmayera
 • Z dejín modranskej keramiky

Výstava:

 • Spomienky Ignáca Bizmayera na detstvo a mladosť vo fotografiách

Program:

 • 15:00 – 19:00 h Maľovanie keramiky (pre deti)
 • 17:00 h Z dejín modranskej keramiky, vernisáž expozície

SNM – Múzeum Červený Kameň, Hrad Červený Kameň, Častá

 • 19:00 – 22:00 h

Program:

 • Na hrade bude prístupná časť stálej expozície s možnosťou individuálnej prehliadky priestorov, teda bez sprievodcu. Odborní pracovníci predstavia aktuálne reštaurovanie zbierkových predmetov a špecifiká reštaurovania vo všeobecnosti, ako i tvorbu aktuálnej výstavy o premenách stálej expozície múzea za posledných 70 rokov. Návštevníci sa dozvedia aj niečo o programe scénických prehliadok, ktoré múzeum chystá v nadchádzajúcej sezóne, i ktoré realizovalo v minulosti.

SNM – Hudobné múzeum, Kaštieľ Dolná Krupá, Hlavná ul.

 • 13:00 – 20:00 h

Výstava:

 • Karol Elbert – Skromný lyrik swingu, výstava doplnená hudobnou produkciou

Program:

 • 14:00 h Hudobno-slovné pásmo o živote a diele Ludwiga van Beethovena s osobitným dôrazom na jeho vzťah k Slovensku a Dolnej Krupej
 • 17:00 h Koncert z tvorby Ludwiga van Beethovena
 • Prehliadka kaštieľa, sídla rodiny Brunsvikovcov a Chotekovcov

SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň, Zámocká 1, Modrý Kameň

 • od 17:00 h do hlbokej noci

Výstava:

 • Dvíhame oči k Bohu
 • 17:00 h Otvorenie sakrálnej výstavy prezentujúcej technologickú kópiu tabuľových malieb od Narda di Cione známych ako Bojnický oltár a plastiky svätcov

Program:

 • Elza, Anna a Olaf z Ľadového kráľovstva a Sid z Doby ľadovej, Scénky z populárnych rozprávok
 • Vystúpenie Patrície Jarjabkovej a Kuka známych z detskej relácie Od Kuka do Kuka, autogramiáda
 • O Maruške a dvanástich mesiačikoch: Divadelné predstavenie, divadlo Hotel Mária Banská Bystrica
 • Výstava Gallery VK: Výber najlepších diel neprofesionálnych umelcov okresu
 • Šaško Fjodor: Nielen žonglérska show
 • Workshop o animácii bábok s profesionálnymi hercami
 • Hračkovisko a Tvorivé dielne pre najmenších
 • Drevený kolotoč a šliapacie káry na nádvorí, stánkový predaj a občerstvenie

SNM – Múzeum Slovenských národných rád, Štúrova ulica 2, Myjava

 • 10:00 – 22:00 h

Výstava:

 • T. G. Masaryk vo fotografii

Stála expozícia:

 • Jar národov

Program:

 • Čo ukrývajú depozitáre: Program o tajomstvách kurióznych predmetov v depozitároch mú­zea
 • Tvorivé dielne pre deti
 • Burza odborných časopisov

SNM – Múzeum M. R. Štefánika, Košariská

 • 10:00 – 22:00 h

Program:

 • Súčasťou prehliadky expozície v rodnom dome M. R. Štefánika bude premietanie filmu Roky bojov, obetí a nádejí
 • Tvorivé dielne pre deti
 • 16:00 h Čarovný večer s Albertínou Štefánikovou o magickej sile liečivých bylín
 • Vystúpenie kúzelníka s trikmi a kúzlami M. R. Štefánika
 • Šachová rozprávka

SNM – Múzeum židovskej kultúry, Múzeum holokaustu v Seredi, Kasárenská 1005

 • 15:00 – 24:00 h

Program:

 • 15:00–20:00 Prehliadka bežne neprístupných častí tábora so sprievodcom
 • 15:00–23:30 Prehliadka expozícií múzea s odborným výkladom , čas vstupov: 15:00, 17:30, 20:00, 22:00 h
 • 15:00–23:30 Premietanie výpovedí preživších v Baraku č. 4
 • 16:30–17:30 Premietanie výpovedí žien z prvých transportov, vrátane prednášky a diskusie v Baraku č. 5
 • 20:00–21:00 Premietanie výpovedí preživších v deportačnom va­góne
 • 19:00–22:00 Premietanie filmu Posledný príbeh a Fotografická výstava, 19:00 a 21:30 h

SNM – Pamätný dom Kálmana Mikszátha, Sklabiná 188

 • 10:00 – 20:00 h

Expozícia:

 • „Tu prežil…"

Program:

 • 10:00 – 14:00 h Prehliadka expozície o živote a literárnom diele známeho maďarského spisovateľa Kálmána Mikszátha a o živote v Sklabinej v 19. st. s lektorským výkladom
 • 14:00 – 15:00 h Kálmán Mikszáth – Nebohý baránok, bábkové divadlo pre deti
 • 15:00 – 16:00 h Zhotovenie a ukážka krajkových bábok. Beseda s Evou Bevízovou (Opatovská Nová Ves), ktorá odevom bábik ukazuje krásy starého sveta
 • 16:00 – 17:00 h Prezentácia dobových hier a hračiek (chodúle, katapult, biliard, súboj, zábavné rozbíjanie orechov) na nádvorí Pamätného domu
 • 17:00 – 19:00 h Premietanie filmu Kálmán Mikszáth – Prípad mladého Nosztyho s Marikou Tóthovou
 • 19:00 – 20:00 h Diskusia o filme

SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Kaštieľ Imre Madácha, Dolná Strehová

 • 10:00 – 20:00 h

Expozícia:

 • „Kde som to vlastne? Kde sú moje sny"

Program:

 • 10:00 – 20:00 h Prehliadka expozície s lektorským výkladom. Počas prehliadky možnosť pozretia filmu Tragédia človeka
 • 12:00 – 13:00 h Výber z básní Imre Madácha prednesie Lucia Holováčová
 • 14:00 – 15:00 h Seaboard, vážna hudba, Kristína Kortišová
 • 17:00 – 17:30 h Folklórny súbor Nógrád Rádzovce

SNM – Múzeum Betliar, Kaštieľna 6, Betliar

 • 11:00 – 24:00 h

Program:

 • 11:00 – 15:00 h Tvorivé dielne pre deti
 • 16:00 h Slávnostné otvorenie výstavy 1890 – Seriál vs. história
 • 23:00 h Ohňostroj
 • od 18:00 h Večerné prehliadky kaštieľa

SNM – Múzeum Bojnice, Zámok a okolie

 • Prvá nočná prehliadka o 19:30 h, ďalšie v 15 min. intervaloch, posledný vstup o 21:30 h

Program:

 • Šaty robia človeka Výstava dobových kostýmov od obdobia gotiky po 20. st. situovaná po prehliadkovej trase múzea počas Noci múzeí a galérií 2017
 • Stĺpová sieň Fotenie sa návštevníkov nočných prehliadok v dobových kostýmoch

SNM – Múzeá v Martine, Etnografické múzeum, Malá hora 2, Martin

 • 18:00 – 23:00 h

Výstavy:

 • Od zrnitosti hliny k farbám majoliky: Majstri Viliam Hronec a Ladislav Fapšo priblížia taje hrnčiarskeho a drotárskeho remesla
 • Romaňi buťi/Rómska práca Výstava oživená výrobou tzv. cigánskych tkaníc

Expozícia:

 • Človek a odev
 • 18:00, 20:00 a 22:00 h Interaktívna prehliadka ľudového odevu – krojparáda
 • Škola ľudového tanca
 • Muzeálna záhrada
 • Živá ukážka úžitkových domácich zvierat, hlavne králikov
 • Burza kníh
 • 19:00 a 21:00 h Len čas musel dozrieť – Osudy pozostalosti Milana Rastislava Štefánika, prezentácia publikácie autorky Evy Králikovej

SNM v Martine – Múzeum Andreja Kmeťa, Andreja Kmeťa 20, Martin

 • 18:00 – 23:00 h

Expozície:

 • Príroda Turca
 • Kmetianum

SNM – Spišské múzeum v Levoči, Spišský hrad

 • 19:30 – 23:00 h

Program:

 • Legendy, príbehy, šerm, tanec, ochutnávky v hradnej kuchyni…
 • Nočná prehliadka – Tajomná noc na Spišskom hrade… Hlavnú úlohu hrajú živé sochy: Žigmund Luxemburský, Krásna Hedviga, Pochabá Dorka, Rytier Šarško, Princezná Šad
 • Vstupy každých 30 min, kapacita je obmedzená, vstupné ako na nočnú prehliadku

SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry, Centrálna 25, Svidník

 • 18:00 – 24:00 h

Program:

 • Jedinečné skvosty pokrývok hlavy, kreatívny program s rozprávaním o tradíciách využitia rôznych ženských a mužských pokrývok hlavy s ukážkami archaických techník viazania  šatiek („chustok“) v minulosti
 • 21:30 h Čepčenie nevesty s FS Makovica
 • Skladanie venca a čepčenie bolo v minulosti jedným z obradových vrcho­lov celej svadby. Dnes tento ľudový zvyk zažíva svoju renesanciu.
 • Poklady ľudovej kuchyne
 • Príprava a ochutnávka sviatočného tradičného jedla rusínsko-ukrajinského obyvateľstva – pečené buchty („fučky“)
 • Tvorivé dielne, vyhotovenie čeleniek do vlasov… nový trend vlasových doplnkov zo starých skríň
 • Od 20:00 h História vo filme, premietanie animovaných, hraných a dokumentárnych filmov z ukrajinskej histórie a kultúry

Otvárací čas stálych expozícií:

 • 10:00 – 24:00 h Kultúrno-historická expozícia*
 • 10:00 – 18:00 h Umelecko-historická expozícia – Galéria Dezidera Millyho
 • 10:00 – 18:00 h Národopisná expozícia v prírode (skanzen)

SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove, Masarykova 20, Prešov

 • 10:00 –15:30 h

Program:

 • 10:00 h 10 rokov SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove (prednáška)
 • 11:00 h Premietanie krátkych filmov s rusínskou tematikou
 • 10:00 – 15:30 h Prehliadky stálej výstavy múzea
 • 13:00 – 15:00 h Tvorivé dielne – Ukážky tradičných remesiel
 • 15:30 h Ukončenie programu

STM – NKP Prešov – Solivar, Národná kultúrna pamiatka budovy Skladu Soli, Námestie osloboditeľov 4, Prešov – Solivar

 • 16:00 – 23:00 h

Program:

 • 16:00 – 16:45 h Bábkové divadlo pre deti, tvorivé dielne, maľovanie so soľou
 • 17:00 h Prehliadka areálu NKP Solivar
 • 17:00 – 19:00 h Šachový turnaj nielen pre najmenších na megašachovnici
 • 17:30 h Výstup na klopačku
 • 17:45 – 18:15 h Ľudová hudba Vojtekovci
 • 18:15 – 19:00 h Bábkové divadlo pre deti, tvorivé dielne, maľovanie so soľou
 • 19:00 h Soľ nad zlato vo stvetle, prehliadka so špeciálnym nasvietením interiéru objektu Četerne (TUKE Fakulta umení)
 • 19:30 h Výstup na Klopačku
 • 21:30 h Tanečná zábava so skupinou THE FATHERS
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk