Na košickej konferencii budú riešiť cestovný ruch ako príležitosť pre okresy

16.10.2017 15:00

Košický samosprávny kraj (KSK) v spolupráci so splnomocnencom vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov organizuje už 9. ročník konferencie cestovného ruchu pod názvom KSK – partner v cestovnom ruchu. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 19. októbra v Košiciach.

Ako informovala hovorkyňa KSK Zuzana Bobríková, hlavnou témou je podpora rozvoja cestovného ruchu v najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska. Na podujatí vystúpi splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov SR Anton Marcinčin.

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre diskusiu o možnostiach využitia kultúrneho dedičstva a prírodného bohatstva v najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska so zámerom vytvoriť atraktívnu ponuku, ktorá bude mať dostatočnú schopnosť pritiahnuť turistov.

Organizátori pozvali na konferenciu zástupcov organizácií, ktoré vstupujú do rozvoja cestovného ruchu prostredníctvom tvorby legislatívy, koordinácie, ale aj konkrétnymi projektmi, ktoré obohatili ponuku cestovného ruchu.

Účastníci konferencie budú hovoriť na tému Národná politika rozvoja cestovného ruchu pre najmenej rozvinuté regióny Slovenska.

Program podpory najmenej rozvinutých regiónov ponúka reálne nástroje, ktoré umožnia znižovať regionálne rozdiely, zvyšovať konkurencieschop­nosť, a tým aj kvalitu života obyvateľov. Niektorí budú prezentovať dobré príklady z praxe z oblasti obnovy pamiatok a ich využívania v cestovnom ruchu, spolupráce aktérov a budovania produktov cestovného ruchu.

Cestovný ruch predstavuje najdynamickejšie sa rozvíjajúce sa odvetvie národného hospodárstva. Vďaka tejto skutočnosti môže veľkou mierou ovplyvniť rast regiónov. Samozrejme, za predpokladu efektívneho využitia potenciálu a systematického zvyšovania konkurencieschop­nosti.

#cestovný ruch #Košický samosprávny kraj
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk