V Banskobystrickom kraji stúpol počet ubytovacích zariadení aj návštevníkov

17.12.2017 20:45
spa, wellnes, kúpele, masáž, lávové kamene
Ilustračné foto. Autor:

Na území Banskobystrického kraja poskytovalo ku koncu polroka 2017 ubytovacie služby 530 ubytovacích zariadení, čo je o 20 viac ako ich bolo druhom v polroku 2016. Celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili sa zvýšil o 29 731.

„Percentuálne ide o 12,1-percentný nárast, ktorý bol zaznamenaný u domácich aj zahraničných návštevníkov,“ uviedla Eva Hajová z Informačného servisu Štatistického úradu SR, pracovisko Banská Bystrica.

Z hľadiska štruktúry zariadení bolo podľa Hajovej 421 hromadných ubytovacích zariadení a 99 prevádzkovateľov poskytovalo ubytovanie v súkromí. Podľa kategorizácie z hromadných ubytovacích zariadení bolo 182 hotelov a penziónov, 74 turistických ubytovní a 163 ostatných hromadných ubytovaní.

Počas prvého polroka 2017 zariadenia cestovného ruchu ubytovali 275 635 návštev­níkov, z toho 16,7 percent bolo zo zahraničia.

Podľa krajiny trvalého pobytu najviac cudzincov tvorili občania Českej republiky (5,69 percenta z celkového počtu návštevníkov). „Na aktívnom cestovnom ruchu sa ďalej výraznejšie podieľali návštevníci Maďarska, Nemecka a Poľska. Priemerný počet prenocovaní na jedného návštevníka dosiahol 2,8 noci, pričom zahraniční návštevníci prenocovali 2,4 noci a domáci návštevníci 2,9 noci,“ doplnila Hajová.

Z územného hľadiska bol najvyšší počet ubytovacích zariadení v okrese Banská Bystrica, ktorý v rámci celkového počtu v kraji predstavoval 24,9 percenta. Nasledoval okres Brezno s 16,6-percentným podielom na počte zariadení v kraji, okres Banská Štiavnica s 9,2 percentným podielom, okres Zvolen s podielom 9,1 percent a Žiar nad Hronom s podielom 8,3 percenta.

Zariadenia v okrese Banská Bystrica ubytovali 57 223 návštev­níkov, čo predstavuje 20,8 percent všetkých návštevníkov kraja, v okrese Zvolen 16,1 percenta, v okrese Brezno 15,8 percenta, v okrese Krupina 12,2 percenta a Žiar nad Hronom 10,1 percenta.

Priemerná cena za ubytovanie spolu vrátane DPH, ktorú návštevník zaplatil za jedno lôžko a noc bola 22,68 eur. Táto priemerná cena za ubytovanie sa oproti polroku 2016 znížila o 1,02 eur.

Využitie stálych lôžok ubytovacích zariadení v kraji dosiahlo 27,7 percenta, pričom podľa kategórie zariadení najviac boli využité hotely a penzióny na 33,5 percenta.

Z hľadiska účelu boli z hotelov a penziónov najviac využité kúpeľné hotely a to na 62,5 percenta. Medziročne sa podľa Štatistického úradu využitie väčšiny ubytovacích zariadení v Banskobystrickom kraji zvýšilo.

#Banskobystrický kraj
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk