Na čo si dať pozor pred cestou do zahraničia

Chystáte sa na dovolenku? Toto by ste mali vedieť.

14.06.2018 11:00
rodina, cestovanie, balenie, cesta, kufor,... Foto:
Na čo si dať pozor pred cestou do zahraničia?
debata

Ministerstvo zahraničných vecí SR odporúča pred každou cestou:

 • zabezpečte si vhodné cestovné poistenie
 • v dostatočnom predstihu si skontrolujte platnosť a neporušenosť cestovného dokladu
 • preverte si podmienky vstupu a vízových povinností do každej z krajín pripravovanej cesty
 • zoberte si so sebou kontaktné údaje na slovenské zastupiteľské úrady na trase vašej cesty
 • všetkým občanom SR, ktorí opúšťajú územie republiky odporúča, aby využili možnosť dobrovoľnej registrácie pred cestou prostredníctvom webovej stránky ministerstva. Tieto informácie môžu byť kľúčové pre poskytnutie včasnej a účinnej pomoci v núdzi.

Užitočné rady

 • 1. Nenoste všetky doklady spolu s cestovným pasom.
 • 2. Vyhotovte si dve fotokópie dátovej strany cestovného pasu. Jednu kópiu nechajte u svojich príbuzných alebo priateľov, ktorých môžete v prípade núdze rýchlo kontaktovať, a druhú kópiu majte počas cesty pri sebe, oddelene od cestovného pasu.
 • 3. Majte so sebou dve aktuálne fotografie pasového formátu.
 • 4. Pri cestách za netradičnými športovými aktivitami alebo dobrodružstvom si nezabudnite preveriť, či vaše cestovné poistenie skutočne pokrýva všetky poistné udalosti súvisiace s cestou.
 • 5. Vložte si do vášho mobilného telefónu pod skratkou ICE (In case of emergency) kontakty na blízke osoby, ktorým možno v prípade mimoriadnej udalosti zavolať (dopravná nehoda, prírodná katastrofa a pod.).

Konzulárna pomoc krajín EÚ

Každý občan únie má na území tretej krajiny, v ktorej sa nenachádza diplomatické zastupiteľstvo členského štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, právo na poskytnutie ochrany diplomatickými alebo konzulárnymi úradmi ktoréhokoľvek iného členského štátu a za tých istých podmienok ako štátni príslušníci daného štátu." (čl. 23 Zmluvy o fungovaní Európskej únie)

Čo môže náš zastupiteľský úrad alebo generálny konzulát pre vás v zahraničí urobiť:

 • vydať náhradný cestovný doklad pre občana SR na návrat do SR po predložení potvrdenia z polície
 • informovať najbližších príbuzných v prípade nehody alebo úmrtia a odporučiť nevyhnutné postupy
 • kontaktovať občanov Slovenska nachádzajúcich sa vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody a podať o nich správy príbuzným
 • na základe znalosti miestnych pomerov poradiť, ako postupovať v podobných situáciách
 • v prípade potreby sprostredkovať adresy charitatívnych organizácií (nocľah, strava)
 • v prípade straty finančných prostriedkov poskytne informácie o možnostiach ich zabezpečenia zo SR
 • sprostredkovať styk s miestnymi úradmi, políciou, orgánmi činnými v trestnom konaní, osvedčí pravosť kópii, listín, podpisov, pečiatok
 • kontaktovať príbuzných alebo známych, ktorí vám môžu poslať peniaze, alebo poradiť, ako peniaze poslať
 • odporučiť miestnych advokátov, lekárov alebo tlmočníkov.

Čo nemôže urobiť:

 • poskytovať advokátske služby, dosiahnuť prepustenie z väzenia, zasahovať do vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní
 • zabezpečiť lepšie zaobchádzanie v nemocnici či vo väzení ako s miestnymi občanmi
 • zaplatiť účty za liečenie, ubytovanie, cestovné lístky, právnu pomoc alebo iné účty
 • poskytovať služby cestovných kancelárií, leteckých spoločností, bánk, motoristických a iných špecializovaných organizácií
 • zaobstarať ubytovanie, prácu alebo pracovné povolenie.
 • sprostredkovať alebo zabezpečiť podanie žiadosti o turistické vízum do tretieho štátu, resp. v danej veci konať.

Ako sa správať v kritických situáciách v zahraničí:

 • Uprednostniť skupinu krajanov, respektíve občanov regionálne či inak blízkych krajín, pred snahou o individuálne riešenie svojej situácie.
 • Ujasniť si podstatu situácie a vhodným spôsobom informovať o nej zastupiteľský úrad SR alebo MZV SR.
 • Pokiaľ v krajine nesídli zastupiteľský úrad SR, v núdzi kontaktovať diplomatické zastúpenie ktoréhokoľvek členského štátu únie.
 • Informácie systematicky aktualizovať.
 • Zabezpečiť koordinované informovanie príbuzných v SR.
 • Spísať zoznam občanov SR, ktorí sú v rovnakej krízovej situácii – v jednej hale, v skupine a pod., ich telefónne čísla a kontakty do SR – a tento zaslať alebo nadiktovať konzulovi, službe na MZV SR alebo delegátovi CK, ktorý ho postúpi ďalej.
 • Osobitne nahlásiť nezvestných, zranených alebo mŕtvych, deti, staršie osoby, postihnutých a chorých ľudí bez sprievodu, členov skupiny s ďalšími obmedzeniami a problémami a pod.
 • Venovať zvýšenú pozornosť tým členom skupiny, ktorí znášajú situáciu s väčšími problémami.
 • Zvoliť hovorcov skupiny, u ktorých sa budú zhromažďovať informácie od konzula, diplomatickej služby, delegátov, miestnych zložiek a pod.
 • Čo najdlhšie udržiavať možnosť spojenia prostredníctvom mobilných telefónov. Za týmto účelom koordinovať ich zapínanie a vypínanie v skupine tak, aby sa naraz nespotrebovali všetky batérie a kredity.
 • Nahlásiť konzulovi a diplomatickej službe MZV SR, cez ktorý mobil práve budete komunikovať. Príbuzní môžu na tento mobil volať po dohode s diplomatickou službou.
 • Včas si dobiť na mobile kredit alebo o to požiadať príbuzných či známych.
 • Nevydávať sa na žiadnu cestu či výlet bez plne dobitého energetického zdroja používaného komunikačného prostriedku.

Peniaze

Pri prekračovaní štátnej hranice vás môžu požiadať o preukázanie sumy zodpovedajúcej finančnému zabezpečeniu uvádzanej dĺžky pobytu v zahraničí. Potrebnú sumu na jeden deň pre dospelých a deti si určuje každý štát samostatne a taktiež určuje, či na preukázanie sumy stačí platobná karta, cestovné šeky alebo hotovosť. Pri nedostatku peňazí sa ľahko môže stať, že vás do krajiny v lepšom prípade nevpustia, v horšom prípade (ak vás budú kontrolovať už na území príslušného štátu) vás môžu zadržať a následne vypovedať z krajiny.

 • Ukradli vám peniaze? Najrýchlejšie ich získate prostredníctvom systému „Western Union“. Potrebnú sumu zloží váš príbuzný, známy, kolega buď na vybranej pošte, v pobočke Poštovej banky, vyplní odosielací formulár a telefonicky vám o tom podá správu. Vy si poslané peniaze môžete vyzdvihnúť v ktoromkoľvek výplatnom mieste „Western Union“, ktorých je široká sieť po celom svete. Spravidla sa k svojim peniazom dostanete do jednej hodiny. Ak vám „Western Union“ nevyhovuje, budete musieť zájsť na slovenské veľvyslanectvo alebo konzulárne pracovisko.

Poistenie

Pri cestách do členských krajín únie je potrebné mať preukaz zdravotného poistenca, ktorý nahrádza dosiaľ používaný formulár E 111. O preukaz treba požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu s časovým predstihom, keďže jeho vybavovanie trvá do 30 dní. Vo všetkých ostatných prípadoch odporúčame uzavrieť pred cestou doplnkové pripoistenie na cestu do zahraničia. Ak sa chystáte vycestovať do zahraničia vlastným vozidlom, nespoliehajte sa iba na zákonné poistenie, uzavreté v SR. Aj malá dopravná nehoda v zahraničí môže prísť poriadne draho, obzvlášť ak dôjde k zraneniu posádky v druhom aute.

Bezpečnosť

Vždy je dobré mať informácie o krajine, do ktorej cestujete – o to viac, ak sa chystáte do exotických krajín alebo na iný kontinent. Základné informácie nájdete na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí, stránkach cestovných kancelárií alebo na stránkach jednotlivých veľvyslanectiev, akreditovaných v SR. Dôležité sú najmä údaje o aktuálnej bezpečnostnej situácii, povinnom očkovaní, ale aj o miestnych pomeroch (náboženských zvykoch, vyžadovanej forme správania, oblečenia, zákaze požívania alkoholických nápojov, či už na verejnosti, alebo vôbec a podobne). Aj počas pobytu sa odporúča sledovať miestne informačné zdroje a v prípade zmeny situácie konať uvážlivo a bezpodmienečne dodržiavať pokyny miestnych bezpečnostných zložiek.

Suveníry

Pred nákupom exotických suvenírov (rôzne poľovnícke trofeje, zvieracie kože a mnohé iné) sa informujte v hoteli, v cestovnej kancelárii, u príslušníkov miestnych zložiek o tom, čo možno vyviezť a čo nie. Predídete tým vysokým výdavkom za pokuty, či už na letisku pri odlete, alebo po prílete. Buďte opatrní, ak vás niekto neznámy požiada o doručenie balíčka, fľaše s vínom či alkoholom alebo iných predmetov do SR. Veľmi často sa priekupníci drog snažia takýmto spôsobom zneužívať cudzincov na nelegálny transport drog.

Zdroj: ministerstvo zahraničných vecí

Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

 • Ministerstvo zahraničných vecí ponúka slovenským občanom bezplatnú službu poskytovania dôležitých informácií, včasného varovania pred hroziacim nebezpečenstvom v zahraničí a pomoci v núdzových situáciách. Ministerstvo na vznik krízových situácií upozorňuje občanov, ktorí sa nachádzajú v daných oblastiach, formou SMS, prípadne občanov kontaktuje telefonicky.
 • Na využitie služby – systému pomoci cestujúcich v zahraničí je potrebné vyplnenie registračného formulára, ktorý vyžaduje vyplnenie týchto údajov:
 • Registrujúca osoba – osobné informácie (meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, telefónny kontakt, e-mail a iné)
 • Spolucestujúci – počet spolucestujúcich, prípadne ich meno, priezvisko a kontaktné údaje)
 • Cestovný plán – cieľová krajina, dátum odchodu, dátum príchodu, tranzitné krajiny
 • Kontaktná osoba na Slovensku pre prípad núdzového kontaktovania (meno, priezvisko, telefónny kontakt, e-mail).
 • Ak cestujete spolu viacerí, stačí, ak je zaregistrovaná jedna osoba s údajmi o cestovnom pláne a počet spolucestujúcich alebo môžete zadať mená a kontaktné údaje všetkých spolucestujúcich. Registrujúcim môže byť cestovná kancelária.
 • Je vhodné uvádzať tranzitné krajiny počas cesty a čo najpresnejšie miesta pobytu (mestá, hotely) kvôli lokalizácii v prípade núdze.
 • Pri registrácii je vhodné uviesť blízku kontaktnú osobu na Slovensku, ktorá necestuje, ale je s registrujúcou osobou v príbuzenskom alebo inom blízkom vzťahu.
 • Na základe údajov z registračného formulára môžu tak zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v zahraničí poskytnúť rýchlu pomoc cestujúcim v núdzi. Ak si zvolíte možnosť poskytovania dôležitých informácií a včasného varovania o situácii v krajinách cestovného plánu prostredníctvom e-mailu, získate informácie o každej zmene cestovného odporúčania v krajinách vášho pobytu.
 • Po úspešnej registrácii vám bude na e-mail zaslaný registračný kód, ktorým môžete zmeniť údaje registrácie alebo zrušiť registráciu.
 • V tejto súvislosti ministerstvo zahraničných vecí upozorňuje na dôležitosť správne uvedených údajov, najmä kontaktov a krajín, ktoré občania počas cesty navštívia.
 • Poskytnuté osobné údaje ministerstvo využíva a uchováva len na uvedené účely. Informácie z formulára sa uchovávajú maximálne 30 dní odo dňa plánovaného skončenia cesty do zahraničia a následne sú automaticky vymazané.
 • Vyplnením a potvrdením registračného formulára dávate prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov vo vymedzenom rozsahu a zároveň potvrdzujete, že všetky údaje uvedené vo formulári sú pravdivé.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dovolenka #zahraničie #cestovanie