Nepríjemnosti za hranicami: Ako vybaviť náhradný cestovný doklad?

Chystáte sa na dovolenku do zahraničia? Prečítajte si, čo robiť, ak sa vám stratí alebo vám ukradnú cestovný pas.

, 04.07.2019 13:00
dovolenka, cestovanie, rodina, pláž, leto,... Foto:
Náhradný cestovný doklad je primárne určený na návrat na Slovensko. Občan môže dokončiť dovolenku, nemusí sa hneď vracať späť domov.
debata

Náhradný cestovný doklad: vydáva ho veľvyslanectvo na jednotlivú cestu s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty. Vydáva sa na nevyhnutnú dobu, najviac však na šesť mesiacov.

 • veľvyslanectvo vydá náhradný cestovný doklad občanovi, ktorý nemá iný cestovný doklad na návrat do Slovenskej republiky, a v naliehavých prípadoch aj na cestu do štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú.
 • občan prikladá k žiadosti v prípade potreby dve farebné fotografie pasového formátu a doklad o totožnosti preukazujúci pravdivosť a úplnosť údajov v žiadosti (napríklad občiansky preukaz, vodičský preukaz, rodný list). V prípade, ak sa náhradný cestovný doklad vydáva ako náhrada za odcudzený cestovný pas, žiadateľ prikladá aj doklad od miestnej polície potvrdzujúci túto skutočnosť.

Náhradný cestovný doklad je primárne určený na návrat na Slovensko. Občan môže dokončiť dovolenku, nemusí sa hneď vracať späť domov. Náhradný cestovný doklad nie je určený na to, aby pokračoval na ceste do ďalších krajín. Na náhradných cestovných dokladoch je aj uvedené, cez ktoré krajiny sa občan bude vracať späť.

Náhradný cestovný doklad Európskej únie: vydáva veľvyslanectvo na žiadosť občana Európskej únie. Podmienky jeho vydávania a použitia ustanovuje osobitný predpis.

 • v prípade, ak slovenský občan potrebuje vystaviť cestovný doklad na návrat na Slovensko (napr. v prípade straty alebo odcudzenia cestovného pasu) a nachádza sa v štáte, kde Slovenská republika nemá veľvyslanectvo alebo generálny konzulát, môže sa so žiadosťou obrátiť na veľvyslanectvo alebo generálny konzulát ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie.

Strata alebo odcudzenie pasu

 • Ak občan stratí alebo mu odcudzia cestovný pas, je povinný ohlásiť bezodkladne túto stratu alebo odcudzenie príslušnému oddeleniu dokladov, ktoré cestovný pas vydalo, prípadne ktorémukoľvek inému oddeleniu dokladov alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru.
 • Ak občan stratí alebo mu odcudzia cestovný pas v zahraničí, je povinný ohlásiť bezodkladne túto stratu alebo odcudzenie na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky a po návrate do Slovenskej republiky tiež príslušnému oddeleniu dokladov, ktoré cestovný pas vydalo.
 • Ak občan pri ohlásení predkladá doklad o strate alebo odcudzení cestovného pasu v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, priloží aj jeho osvedčený preklad do štátneho jazyka (informácie o zastupiteľských úradoch sú dostupné na www.mzv.sk).
 • Občan, ktorý nemá iný platný cestovný doklad, požiada zastupiteľský úrad Slovenskej republiky o vydanie náhradného cestovného dokladu na návrat na Slovensko. Ak v danej krajine nie je zastupiteľský úrad Slovenskej republiky, občan požiada o vydanie náhradného cestovného dokladu EÚ ktorýkoľvek zastupiteľský úrad štátu EÚ. Vystavenie náhradných cestovných dokladov je na počkanie. Ak občan neohlási bezodkladne stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zneužitie cestovného pasu, dopustí sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 331 eur.
 • Pred cestou do cudziny sa odporúča urobiť fotokópiu stránky pasu s osobnými údajmi. To pomáha pri zablokovaní dokladov, keďže občan Slovenska môže byť držiteľom dvoch cestovných pasov a zväčša si nepamätá číslo pasu, ktorý stratil. Polícia pas potom zablokuje a oznámi to ďalším krajinám cez Europol alebo Interpol, zablokovanie trvá niekoľko hodín.

mali by ste vedieť, že…

Úmrtie občana SR v zahraničí

 • Pri úmrtí občana v zahraničí sa postupuje podľa medzinárodného práva, prípadne podľa konkrétnej medzinárodnej zmluvy s daným štátom. Ak takáto zmluva neexistuje, zastupiteľský úrad postupuje podľa právnych predpisov daného štátu.
 • Zastupiteľský úrad informuje rodinu o úmrtí prostredníctvom polície, priamo tak robí len výnimočne. V prípade potreby je nápomocný pri prevoze telesných pozostatkov zosnulého na územie SR alebo pri pochovaní v mieste úmrtia – postupuje však výlučne na základe písomných pokynov obstarávateľa pohrebu.
 • Zastupiteľský úrad nemôže hradiť poplatky ani poskytnúť pôžičku na prevoz telesných pozostatkov, pochovanie v mieste úmrtia alebo s tým súvisiacu administratívu.
 • Ak je to potrebné, zastupiteľský úrad vystaví sprievodný list na prepravu telesných pozostatkov.

Konzulárna ochrana zadržaných, odsúdených, väznených

 • O zadržaní, vzatí do väzby či odsúdení zastupiteľský úrad informuje príbuzných alebo blízkych výlučne so súhlasom dotknutej osoby. Bez takéhoto súhlasu nemožno informovať ani rodinu, ani inštitúcie na Slovensku, vrátane médií.
 • V prípadoch, ktoré si to vyžadujú, zastupiteľský úrad preverí, či zaobchádzanie s dotknutou osobou spĺňa aspoň medzinárodne zadefinované minimum a či nie je horšie ako bežná úroveň v prijímajúcom štá­te.
 • K dispozícii je aj ďalšia pomoc – napríklad návšteva vo väzenskom zariadení, súčinnosť, prípadne usmernenie pri podaní sťažnosti alebo žiadosti o milosť, pri zabezpečení právneho zástupcu a pri získaní, resp. prevode finančných prostriedkov na úhradu pokuty, prípadne kaucie.
 • Zastupiteľský úrad nemôže zasahovať do vyšetrovania ani konania súdov a nemôže žiadať skrátenie či anulovanie trestu, odpustenie pokuty a podobne.

Aké formy nefinančnej pomoci môže zastupiteľský úrad poskytnúť v stave núdze

 • Súčinnosť a primeranú pomoc v povolenom rozsahu v kontakte s políciou, so zdravotníckymi zariadeniami či s inými orgánmi štátu.
 • Sprostredkovať nevyhnutnú pomoc, najmä lekárske ošetrenie a usmernenie o prípadnom oznámení trestného činu pre obete násilnej trestnej činnosti.
 • V prípade zranenia alebo hospitalizácie podľa povahy prípadu navštíviť zraneného či chorého občana v zdravotníckom zariadení a s jeho súhlasom bezodkladne informovať príbuzných. Popritom môže pomôcť v kontakte s miestnym zdravotníckym zariadením, prípadne s vyšetrovacími orgánmi a so zdravotnou poisťovňou na Slovensku.
 • Pri mimoriadnej udalosti – napríklad hromadná dopravná nehoda – v prípade potreby vyslať do terénu svojho zamestnanca, aby operatívne poskytol pomoc a bol k dispozícii pre kontakt s miestnymi orgánmi.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #cestovanie #pas #cestovný doklad
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy