Cestujete na dovolenku autobusom? Aké sú vaše práva?

Ak plánujete vyraziť za relaxom autobusom, mali by ste vedieť, na čo všetko máte nárok.

, 07.07.2019 11:00
cestovanie, dovolenka, cesta, autobus, dvojica,... Foto:
Cestujete na dovolenku autobusom?
debata

Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave

 • Pri kúpe lístka na autobus alebo autokar vám nesmú naúčtovať vyššiu cenu z dôvodu vašej štátnej príslušnosti alebo miesta, kde si lístok kupujete.
 • Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave sa uplatňujú najmä na pravidelné diaľkové (viac ako 250 km) autobusové a autokarové linky, ktoré sa začínajú alebo končia v krajinách EÚ. Niektoré z týchto práv sa uplatňujú aj na všetky pravidelné linky.
 • Krajiny EÚ sa môžu rozhodnúť vyňať z týchto pravidiel čisto vnútroštátnu pravidelnú dopravu a spoje, ktorých veľká časť trasy – vrátane plánovaného zastavenia – je mimo EÚ.

Zrušenie alebo meškanie

 • Bez ohľadu na to, či vaše spojenie mešká, alebo bolo zrušené, máte počas čakania nárok na primerané a včasné informácie o situácii.
 • V prípade, že dôjde k zrušeniu vášho diaľkového spoja (viac ako 250 km), na ktorý ste mali rezervovaný lístok, alebo k omeškaniu (viac ako 2 hodiny), musia vám ponúknuť:
 • vrátenie ceny lístka, prípadne bezplatnú cestu späť do pôvodného miesta nástupu na autobus/autokar – napríklad ak z dôvodu meškania alebo zrušenia už nemôžete naplniť účel svojej cesty,
 • bezplatnú prepravu do konečnej destinácie za porovnateľných podmienok v najbližšom možnom termíne.
 • Ak vám prepravca neponúkne tieto možnosti priamo na mieste, môžete sa neskôr sťažovať a žiadať vrátenie ceny lístka plus náhradu vo výške 50 % ceny lístka.
 • Ak mala vaša cesta diaľkovou linkou (viac ako 250 km) trvať dlhšie ako 3 hodiny a odchod je posunutý o viac ako 90 minút, resp. zrušený, takisto máte nárok na:
 • jedlo a občerstvenie – primerané k dĺžke čakania alebo meškania,
 • ubytovanie, ak môžete v ceste pokračovať až na nasledujúci deň – najviac na 2 noci v cene do 80 eur za noc. Dopravca nie je povinný zaplatiť náklady na ubytovanie, ak spoj mešká z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok alebo prírodnej katastrofy.

Nehody – finančná náhrada a asistenčné služby

 • Ak ste počas diaľkovej cesty autobusom (viac ako 250 km) utrpeli zranenia v dôsledku dopravnej nehody, máte nárok na finančnú náhradu. V prípade úmrtia môžu o náhradu žiadať vaši dediči.
 • Nárok na finančnú náhradu od dopravcu máte aj vtedy, ak pri dopravnej nehode, ktorá sa stala počas diaľkovej cesty, dôjde k strate alebo poškodeniu vašej batožiny alebo iného osobného majetku.
 • V prípade potreby vám dopravca zároveň poskytne okamžitú pomoc: prvú pomoc, jedlo, oblečenie, dopravu a ubytovanie.

Sťažnosti

 • Ak sa domnievate, že vaše práva neboli rešpektované, môžete podať sťažnosť dopravcovi do troch mesiacov od dátumu, kedy uvedená udalosť nastala. Dopravca má jeden mesiac na to, aby sa k sťažnosti vyjadril, pričom konečnú odpoveď vám musí poslať do troch mesiacov od prijatia vašej sťažnosti.
 • Ak nie ste spokojní s konečným riešením sťažnosti, môžete kontaktovať vnútroštátny dozorný orgán.

Práva cestujúcich v železničnej doprave

 • Ak sa domnievate, že vaše práva neboli rešpektované, môžete podať sťažnosť železničnej spoločnosti, ktorá vám musí odpovedať do jedného mesiaca.
 • Ak nesúhlasíte so spôsobom vybavenia vašej sťažnosti, môžete kontaktovať Dopravný úrad.
 • Práva cestujúcich v železničnej doprave sú upravené na Europa.eu

Práva cestujúcich v lodnej doprave

 • Pri kúpe lístka nesmú naúčtovať vyššiu cenu z dôvodu vašej štátnej príslušnosti alebo miesta, kde si lístok kupujete.
 • Okrem toho máte práva aj v prípade nečakaných udalostí. Napríklad ak dôjde k meškaniu alebo zrušeniu lodného spojenia a vy nemôžete nastúpiť na palubu, tieto práva si môžete uplatniť v prípade, ak cestujete:
 • z prístavu v EÚ s ktorýmkoľvek dopravcom,
 • do prístavu v EÚ s ktorýmkoľvek dopravcom.
 • Tieto práva sa nevzťahujú na:
 • lode určené na prepravu menej ako 13 cestujúcich,
 • lode s 3-člennou alebo menšou posádkou,
 • veľmi krátke plavby (menej ako 500 m jednosmerne),
 • väčšinu historických lodí,
 • exkurzie a vyhliadkové plavby – ak neposkytujú ubytovacie kapacity alebo ak ubytovanie na palube netrvá dlhšie ako dve noci.

Zrušenie alebo meškanie

 • Bez ohľadu na to, či vaše spojenie mešká, alebo bolo zrušené, máte počas čakania nárok na primerané a včasné informácie o situácii.
 • V prípade zrušenia plavby alebo omeškania, ktoré trvá viac ako 90 minút, vám musia ponúknuť:
 • vrátenie ceny lístka, prípadne bezplatnú cestu späť do pôvodného miesta nástupu na loď – napríklad ak z dôvodu meškania už nemôžete naplniť účel svojej cesty,
 • bezplatnú prepravu do konečnej destinácie za porovnateľných podmienok v najbližšom možnom termíne.
 • V prípade, že sa váš odchod omešká o viac ako 90 minút, vo väčšine prípadov máte takisto nárok na:
 • jedlo a občerstvenie – primerané k dĺžke čakania,
 • ubytovanie – ak môžete v ceste pokračovať až na nasledujúci deň.
 • Ak je príchod do miesta vašej destinácie posunutý o viac ako jednu hodinu, máte nárok na finančnú náhradu. V závislosti od dĺžky meškania vám vzniká nárok na náhradu vo výške 25 % až 50 % ceny lístka.
 • Dopravca nie je povinný zaplatiť finančnú náhradu, ak loď mešká z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok alebo prírodnej katastrofy.

Sťažnosti

 • Ak sa domnievate, že vaše práva neboli rešpektované, môžete podať sťažnosť dopravcovi do dvoch mesiacov od dátumu, kedy uvedená udalosť nastala. Dopravca má jeden mesiac na to, aby sa k sťažnosti vyjadril, pričom konečnú odpoveď vám musí poslať do dvoch mesiacov od prijatia vašej sťažnosti. Ak nie ste spokojní s konečným riešením sťažnosti, môžete kontaktovať vnútroštátny dozorný orgán.

Nehody na mori

 • Ak v dôsledku nehody na mori utrpíte zranenia, máte nárok žiadať dopravcu alebo jeho poisťovňu o náhradu. V prípade úmrtia môžu o náhradu žiadať vaši dediči.
 • Nárok na náhradu od dopravcu máte aj vtedy, ak pri nehode na mori dôjde k strate alebo poškodeniu vašej batožiny, vášho vozidla alebo iného majetku.
 • V prípade osôb so zníženou pohyblivosťou bude náhrada za stratený alebo poškodený vozíček alebo iné podobné vybavenie na zabezpečenie pohyblivosti predstavovať plnú cenu výmeny alebo opravy.
 • Dopravca je povinný zaplatiť zálohovú platbu na pokrytie bezprostredných finančných potrieb v prípade zranenia alebo úmrtia spôsobeného v dôsledku:
 • stroskotania,
 • prevrhnutia,
 • zrážky,
 • nabehnutia lode na plytčinu,
 • výbuchu alebo požiaru na lodi,
 • poruchy lode.

Sťažnosti

 • Žiadosť o náhradu škody za stratu alebo poškodenie osobného majetku počas nehody na mori môžete predložiť súdu v krajine, v ktorej:
 • má dopravca svoje hlavné miesto podnikania alebo trvalý pobyt, alebo
 • sa tam nachádza vaše miesto začatia alebo skončenia prepravy, alebo
 • tam máte trvalý pobyt – za predpokladu, že dopravca má v tejto krajine svoje miesto podnikania a podlieha jej právnemu systému, alebo
 • bola uzavretá cestovná zmluva – za predpokladu, že dopravca má v tejto krajine svoje miesto podnikania a podlieha jej právnemu systému.
 • O strate alebo poškodení batožiny musíte písomne informovať dopravcu ešte pred vylodením alebo vydaním batožiny, najneskôr však do 15 dní od dátumu vylodenia alebo vydania batožiny. V opačnom prípade strácate nárok na náhradu.
 • Vo všeobecnosti musíte svoj nárok uplatniť na súde do dvoch rokov od udalosti, začatie plynutia tejto lehoty sa však môže líšiť v závislosti od okolností straty/poškodenia.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dovolenka #cestovanie #autobus