Ako sa správať na letisku? Čo je on-line check-in a detekčná kontrola?

, 28.08.2019 07:00
letisko, lietanie, letisko, cestovanie,...
Lietanie je bežný spôsob dopravy. Autor:

Ak sa chystáte na cestu lietadlom, zistite si vopred, čo všetko vás čaká a v akom poradí.

Kedy treba prísť na letisko

Na letisko by ste mali spravidla prísť dve hodiny pred plánovaným časom odletu. V tom čase sa otvára check-in aj bezpečnostná kontrola, vyhraďte si preto dostatok časového priestoru.

Niektoré letecké spoločnosti (flydubai, Pobeda) otvárajú check-in už tri hodiny pred plánovaným časom odletu.

Check-in sa zatvára spravidla 40 minút pred plánovaným časom odletu (flydubai jednu hodinu pred odletom).

V prípade, že cestujete so zapísanou batožinu, nezabudnite ju odovzdať na check-in pulte, ktorý súvisí s vaším letom.

Následne pokračujte smerom k detekčnej kontrole, ktorá sa nachádza na druhom poschodí odletového terminálu.

Dostanete sa k nej po eskalátoroch umiestnených v centrálnej časti budovy. V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na informácie.

On-line check-in

On-line check-in je proces, pri ktorom sa pasažier sám zaregistruje cez webovú stránku alebo mobilnú aplikáciu leteckej spoločnosti na odlet danou leteckou spoločnosťou. Zahŕňa vyplnenie osobných údajov a údajov o cestovnom doklade.

Pri registrácii si môže objednať asistenciu na letisku pre imobilných pasažierov, dokúpiť batožinu, poistenie, dopravu či iné doplnkové služby vrátane prioritného nástupu.

Niektoré letecké spoločnosti (Ryanair, Wizz Air, Pobeda, flydubai) vyžadujú, aby ste sa zaregistrovali na odlet vopred, teda vykonali si on-line check-in vopred.

Ak tak neurobíte, check-in na letisku pre odlety spoločností bude spoplatnený podľa cenníka leteckej spoločnosti.

Vykonať on-line check-in možno na webovej stránke leteckého dopravcu alebo prostredníctvom aplikácie v mobile či tablete.

Ak máte palubnú vstupenku vytlačenú alebo k dispozícii v mobilnej aplikácii a cestujete len s príručnou batožinou, môžete ísť na bezpečnostnú kontrolu na 2. poschodí odletového terminálu a nemusíte už absolvovať check-in na letisku.

Ak letecká spoločnosť on-line check-in nevyžaduje, dostavíte sa na registráciu na odlet k check-in pultom na letisku.

V čakacej zóne si na monitoroch riadne pozrite, ktorý odletový východ (gate) je priradený k vašej destinácii a dopravcovi, keďže neskorý príchod k východu je dôvodom na vylúčenie z prepravy (v zmysle podmienok dopravcu) bez nároku na kompenzáciu.

Detekčná kontrola

  • umiestnite príručnú batožinu na posuvný pás
  • vyložte všetky prepravované tekutiny, pasty, gély, detskú stravu
  • ak prepravujete osobný počítač alebo väčšiu elektroniku, vyberte ich z ochrannej tašky a vložte samostatne do určenej prepravky
  • vyzlečte si vrchné vrstvy odevu ako kabát, bundu, sako a pod
  • odložte si opasok a hodinky
  • z vreciek vyberte všetky predmety ako vreckovky, peňaženky, doklady, kľúče, mince, mobilný telefón.
  • po vyzvaní prejdite prechodovým detektorom kovov
  • sledujte ďalšie pokyny pracovníka detekčnej kontroly.

Od 1. septembra 2015 platia na všetkých letiskách v EÚ nové pravidlá bezpečnostnej kontroly a detekcie výbušnín.

Niektorým cestujúcim budú v rámci bezpečnostnej kontroly odobraté stery z príručnej batožiny vrátane jej obsahu, z oblečenia, z opasku, z rúk či z predmetov, ktoré majú pri sebe.

Tie budú následne podrobené ďalšej kontrole. Odobratie vzoriek nemá žiaden vplyv na zdravie pasažierov.

Intoxikácia

Cestujúci by sa mal na letisku vždy správať slušne a musí sa riadiť pokynmi pracovníkov vybavenia letu a detekčnej kontroly, ako aj ostatných zúčastnených zložiek vybavovacieho procesu, pretože prejavy agresivity u cestujúceho sa považujú za potenciálne ohrozenie letu a cestujúci môže byť následne vylúčený z prepravy.

Cestujúci, ktorý prejavuje známky požitia návykovej látky, či už pri samotnom vybavovacom procese, alebo neskôr pri nástupe do lietadla, je vzhľadom na gradujúci účinok alkoholu a ostatných omamných látok počas letu takisto považovaný za rizikového z hľadiska bezpečnosti a môže byť bez dokazovania prítomnosti návykových látok v krvi vylúčený z prepravy. Najbežnejšími sú intoxikácia alkoholom a ľahkými drogami.

Prílet do cieľovej destinácie

Po prílete do cieľovej destinácie si nezabudnite prekontrolovať, či neprišlo k nedovolenej manipulácii s vašou batožinou, prípadne k jej poškodeniu.

Základným pravidlom pri strate, poškodení či vykradnutí batožiny je bezprostredne po prílete, ešte v priestoroch príletovej haly, kontaktovať príslušné reklamačné oddelenie často nazývané Lost and Found alebo Baggage Claim Office a spísať protokol o danej skutočnosti, tzv. PIR (Property Irregularity Report).

Reklamácie cestujúcich vybavuje priamo letecká spoločnosť, ak má táto zastúpenie na letisku, prípadne jej handlingový partner, ktorého právomoci a kompetencie sa výlučne riadia pokynmi jednotlivých leteckých spoločností.

Vo všeobecnosti je najčastejším dôvodom straty batožiny jej chybné naloženie na palubu iného lietadla, nenaloženie batožiny (batožina ostane v mieste odletu) a nevyloženie batožiny v cieľovej destinácii (ak má lietadlo medzipristátie/a).

S rastúcim počtom prestupov rastie aj riziko straty batožiny. Preto odporúčame, aby si cestujúci základné veci, resp. veci nevyhnutné pre pobyt, rovnomerne rozdelil medzi príručnú a zapísanú batožinu (lieky, hygienické potreby, hračky pre dieťa atď.).

Každý prípad stratenej batožiny sa podrobne monitoruje v rámci systému World Tracer Managment. Ide o informačný systém vyhľadávania batožiny po celom svete.

Niektoré dovolenkové stredomorské letiská nie sú predplatiteľmi uvedeného systému, vtedy sa pátranie po stratenej batožine uskutočňuje pomocou telexov, čo môže čakanie cestujúceho predĺžiť. Letisko odletu do tohto procesu už nijako nemôže zasiahnuť ani ho urýchliť.

Za stratu, poškodenie, resp. vykradnutie batožiny je zodpovedný letecký dopravca, s ktorým cestujúci kúpou letenky uzavrel zmluvný vzťah. Dopravca je rovnako zodpovedný za vyhľadanie a vo väčšine prípadov i doručenie stratenej batožiny poškodenému cestujúcemu na adresu, ktorú pri spísaní protokolu o strate uvedie.

V prípade, že letecký dopravca nemá na letisku zastúpenie, môže si na túto službu najať handlingovú spoločnosť, ktorá postupuje v zmysle jeho pokynov.

Prípadné odškodnenie cestujúceho v prípade straty batožiny závisí od podmienok leteckého dopravcu, ktoré sa v mnohých prípadoch výrazne líšia. Rozdiely sú aj v časových lehotách vyhľadania batožiny a v tarifných triedach.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#lietadlo #letisko
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku