Neboli ste spokojní s dovolenkou? Reklamujte ju! Ako na to?

, 14.09.2019 07:00
reklamácia, sťažnosť, nespokojnosť, letisko,...
V prípade, ak bude reklamácia oprávnená, má reklamujúci nárok na poskytnutie zľavy z ceny zájazdu. Autor:

Chýbajúce zmluvne dohodnuté služby alebo úroveň hotela sú najčastejšie sťažnosti klientov cestovných kancelárií. Právo reklamovať dovolenku máte do dvoch rokov od skončenia zájazdu.

Zistili ste, že služby ani ubytovanie nezodpovedajú tomu, čo ste si objednali a zaplatili? „Základným predpokladom na úspešné uplatnenie akejkoľvek reklamácie poskytnutých služieb je reklamovať ich na mieste u delegáta cestovnej kancelárie. V prípade, ak delegát nie je na mieste alebo nie je zastihnuteľný, treba sa obrátiť priamo na cestovnú kanceláriu. Pre tento prípad je užitočné mať telefónne alebo faxové čísla cestovky, prípadne e-mail,“ radí právnik Ilja Sulík.

V prípade, ak sa klient nedomôže odstránenia nedostatkov ešte počas dovolenky, treba si písomne uplatniť v CK chyby poskytnutých služieb. Cestovná kancelária je povinná vybaviť reklamáciu štandardným spôsobom, teda do 30 dní. Ak nedôjde k písomnej reklamácii, nároky klientov nebude možné neskôr uplatniť napríklad prostredníctvom sú­du.

V prípade, ak bude reklamácia oprávnená, má reklamujúci nárok na poskytnutie zľavy z ceny zájazdu. Tá sa určuje podľa toho, čo všetko nesúhlasilo s ponukou obstarávateľa zájazdu, teda cestovnej kancelárie. Chyby a nedostatky je, samozrejme, nutné preukázať a doložiť. Pomôcť môžu fotografie, ale aj záznam o sťažnosti, ktorý po vašom upozornení urobil delegát alebo zástupca cestovnej kancelárie.

Klient má právo na bezodkladné odstránenie chybne poskytnutej služby. Ak k náprave nedošlo, po návrate zo zahraničia je nevyhnutné bezodkladne, najneskôr však v lehote do dvoch rokov, uplatniť písomnú reklamáciu a pripojiť dôkazy vrátane záznamu podpísaného v zahraničí, uvádza Slovenská obchodná inšpekcia.

V prípade, že sa na výške finančného odškodnenia strany nedohodnú, spor môže rozhodnúť jedine súd. Tento zároveň určí výšku náhrady za nedostatočne poskytnuté služby. Na súd sa môže objednávateľ obrátiť najneskôr do troch rokov od uplatnenia reklamácie. ,

„V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi písomný doklad o spôsobe vybavenia reklamácie do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Za predpokladu, že reklamácia nebude vybavená v zákonom stanovenej lehote, môže sa spotrebiteľ s podnetom na vykonanie kontroly obrátiť na inšpektorát SOI podľa sídla cestovnej kancelárie. K podnetu prikladá kópiu zmluvy o obstaraní zájazdu, kópiu záznamu podpísaný zástupcom cestovky priamo v mieste dovolenky, kópiu reklamácie a kópiu dokladu o doručení reklamácie,“ radí SOI.

Od začiatku roka 2019 je v účinnosti nová právna úprava v oblasti poskytovania služieb cestovného ruchu. Konkrétne ide o zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu.

„Nový zákon chráni viac cestujúceho, priznáva mu viacej práv, čoho dôsledkom je prísnejšia právna úprava vzťahujúca sa na cestovné kancelárie. Rozšírenie povinností sa vzťahuje aj na cestovné agentúry ako sprostredkovateľov predaja zájazdov. Zákon presnejšie vymedzuje, čo je a čo nie je zájazd; nepoužíva pojem zmluva o obstaraní zájazdu ani pojem objednávateľ, ale podľa nového zákona sa uzatvára zmluva o zájazde, a to medzi cestujúcim a cestovnou kanceláriou,“ uvádza Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá v tomto prípade dozoruje dodržiavanie zákona.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#zájazd #sťažnosť #cestovné kancelárie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku