Ako reklamovať zájazd pre porušenie zmluvy? Tu je vzor

Ak píšete sťažnosť, podrobne uveďte o aký zájazd šlo, aký bol problém a navrhnite aj konkrétnu kompenzáciu.

, 14.09.2019 07:00
telefón, mobil, dovolenka, počítač, pláž,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Slovenská asociácia cestovných kancelárií radí

 • Klient má vždy právo na reklamáciu služieb a nie je možné mu toto právo uprieť.
 • Klient uplatní svoje právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu cestovnej kancelárie (CK), pričom o uplatnení tohto práva je potrebné urobiť písomný záznam.
 • Tento písomný záznam ešte nie je považovaný za reklamáciu. Tú si musí objednávateľ písomne bezodkladne, najneskôr však do 3 mesiacov, uplatniť v CK.
 • CK je povinná vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej doručenia.
 • Ak nie ste s vybavením reklamácie spokojní, opätovne sa odvolajte u priameho dodávateľa služby proti prvotnému vybaveniu reklamácie.
 • Pokiaľ ani potom nebudete spokojní a budete presvedčení o oprávnenosti vášho nároku, potom ostáva možnosť riešiť vašu záležitosť žalobou na súde.
 • Slovenská asociácia cestovných kancelárií (SACKA) sa detailne zaoberá jednotlivým prípadom len vtedy, ak nás v rámci prešetrovania určitej kauzy vyzve Slovenská obchodná inšpekcia alebo súd, aby sme zaujali stanovisko ako profesijná organizácia.
 • SACKA nemá právomoc riešiť a vybavovať reklamácie klientov CK.
 • SACKA sa rada oboznámi s reklamáciou­/sťažnosťou, nie je však povinná na ňu reagovať.
 • SACKA vybavuje podľa vlastného uváženia vo forme nezáväzného vyjadrenia iba podnety zaslané elektronickou poštou, resp. ak je na podaní uvedený kontakt elektronickej pošty na odosielateľa podnetu/sťažnos­ti/reklamácie.
 • Orgánom dozoru v oblasti práv spotrebiteľov je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).
 • V prípade, že máte názor, že CK/CA nepostupovala vo vzťahu k vám v súlade so zákonom a boli poškodené vaše spotrebiteľské práva, obráťte sa s podnetom na príslušný krajský inšpektorát SOI.

Zájazd musí spĺňať zákonom stanovené podmienky

Čo je zájazd

Za zájazd sa považuje kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu zakúpených na účel tej istej cesty.

 • a) ak služby cestovného ruchu skombinoval jeden obchodník, a to aj na požiadanie cestujúceho alebo podľa výberu cestujúceho uskutočneného pred uzatvorením zmluvy o zájazde, alebo
 • b) môže ísť aj o uzavretie samostatných zmlúv s jednotlivými poskytovateľmi služieb, tvoriacich jeden zájazd.

Za zájazd sa považuje aj kombinácia služieb, ktoré boli:

 • 1. kúpené na jednom predajnom mieste, pričom výber služieb musí byť vykonaný pred tým, než cestujúci súhlasil so zaplatením v rámci jedného rezervačného procesu (nákupný košík),
 • 2. ponúkané alebo predávané za súhrnnú alebo celkovú cenu,
 • 3. ponúkané alebo predávané pod označením „zájazd“, „balík služieb cestovného ruchu“, „kombinovaná ponuka“
 • 4. kombinované cestujúcim po uzatvorení zmluvy, ktorá oprávňuje cestujúceho na výber z rôznych druhov služieb cestovného ruchu (darčekový poukaz)
 • 5. zakúpené od rôznych obchodníkov prostredníctvom prepojených online rezervačných systémov, pri ktorých obchodník zasiela meno a priezvisko, platobné údaje a elektronickú adresu cestujúceho ďalšiemu obchodníkovi a s týmto obchodníkom sa uzatvorí zmluva o službe cestovného ruchu najneskôr 24 hodín po potvrdení rezervácie prvej služby cestovného ruchu.

Čo nie je zájazd

Za zájazd sa nepovažuje kombinácia jedného druhu služby cestovného ruchu (ubytovanie, preprava, prenájom motorových vozidiel) a jednej alebo viacerých iných služieb cestovného ruchu (napr. prehliadka so sprievodcom, vstupenky na kultúrne a športové podujatia, do zábavných parkov), ak

 • a) tieto iné služby cestovného ruchu nie sú ponúkané ako podstatná súčasť kombinácie služieb cestovného ruchu ani inak nepredstavujú jej podstatný prvok alebo ak cena týchto iných služieb cestovného ruchu nie je viac ako 25 % z celkovej ceny kombinácie služieb cestovného ruchu,
 • b) si cestujúci vybral a zakúpil tieto iné služby cestovného ruchu až po začatí poskytovania služby cestovného ruchu (ubytovanie, preprava, prenájom motorových vozidiel, cestujúcemu je po príchode do ubytovacieho zariadenia poskytnutá možnosť zakúpiť si lístok na kultúrne podujatie, ktorú sa rozhodne využiť a vstupenku si v priebehu pobytu v ubytovacom zariadení zakúpi).

Stačí, aby bola splnená jedna z týchto podmienok, aby sa kombinácia služieb cestovného ruchu nepovažovala za zájazd.

Čo sú spojené služby cestovného ruchu

Spojenou službou cestovného ruchu je kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu zakúpených na účely tej istej cesty, ktoré netvoria zájazd, pričom s jednotlivými poskytovateľmi služieb sú uzatvorené samostatné zmluvy, ak je cestujúcemu:

 • a) sprostredkovaný počas jednej návštevy predajného miesta samostatný výber každej služby cestovného ruchu a samostatná platba za každú službu, alebo
 • b) cieleným spôsobom sprostredkované obstaranie najmenej jednej dodatočnej služby cestovného ruchu od iného obchodníka. Zmluva s takýmto iným obchodníkom sa pritom musí uzatvoriť najneskôr do 24 hodín po potvrdení objednávky prvej služby cestovného ruchu.

Príklady spojených služieb cestovného ruchu:

 • Ak si cestujúci prostredníctvom webovej stránky rezervuje ubytovanie ako prvú službu cestovného ruchu a v rámci potvrdenia o rezervácii mu ubytovacie zariadenie ponúkne na tej istej webovej stránke vypožičanie motorového vozidla spolu s cenou za službu príp. zn. mot. vozidiel. Transakcia s mot. vozidlom je uskutočnená prostredníctvom tej istej stránky, pre účely tej istej cesty, ale vybraná a zaplatená osobitne.
 • O spojené služby cestovného ruchu pôjde aj v prípade, ak si cestujúci v prevádzkarni cestovnej kancelárie zarezervuje letenku do konkrétnej destinácie a po zaplatení ho cestovná kancelária osloví s ponukou zakúpiť si v danej destinácii aj ubytovanie. Následne vyberú z katalógu vhodné ubytovacie zariadenia, pričom s cestujúcim uzatvorí osobitnú zmluvu a cestujúci za túto službu cestovného ruchu bude platiť osobitne. V prípade, ak by však cestujúci odišiel a vrátil by sa neskôr so záujmom zakúpiť si ubytovanie, nešlo by už o spojené služby cestovného ruchu, ale o ďalšiu samostatnú službu cestovného ruchu, pretože by už nešlo o sprostredkovanie počas jednej návštevy.

Vzor, ako reklamovať zájazd pre porušenie zmluvy

Meno: Peter Čierny

Adresa: Hlavná 10, 012 34 Bratislava

Tel. kontakt: +421 090X XXX XXX

E-mail. kontakt: pcierny@gmail.com

Názov cestovnej kancelárie: SuperHoliday123

Adresa: Pekná cesta 20, 800 00 Bratislava

V Bratislave dňa 6. septembra 2019

Vec: Reklamácia služieb podľa zmluvy o obstaraní zájazdu

Obraciam sa na Vás s reklamáciou služieb poskytnutých na základe zmluvy o obstaraní zájazdu č.123456 uzat­vorenej dňa 10. júna 2019 na cestovné služby spojené so zájazdom do Talianska, na ostrov Sardínia v čase od 20. júla do 3. augusta 2019 v celkovej cene 2400 eur.

Podľa predmetnej cestovnej zmluvy malo byť mne a ďalším dvom rodinným príslušníkom v priebehu celého trvania zájazdu poskytnuté ubytovanie so stravovaním v rozsahu all inclusive a izba s terasou a výhľadom na more.

Po prílete na miesto pobytu v hoteli Bella Vista nám povedali, že menovaný hotel služby all inclusive v čase nášho pobytu neposkytuje, poskytuje iba polpenziu a nápoje k večeri za príplatok, čo sme na mieste bezodkladne reklamovali u delegátky zájazdu Jany Peknej.

Nedostali sme ani izbu s výhľadom na more a terasou, orientovanú na morskú stranu, ako bolo v zmluvne dohodnuté a za čo sme aj zaplatili príplatok 120 eur. Toto sme takisto reklamovali u delegátky.

Po štyroch dňoch nám bola delegátkou zájazdu poskytnutá možnosť zmeniť ubytovanie v inom hoteli Sun, ktorý už zodpovedal dohodnutej úrovni služieb. Museli sme však na mieste doplatiť sumu 150 eur na osobu za program all inclusive, teda celkovo 450 eur a v prvých štyroch dňoch pobytu sme si museli zaistiť stravovanie v celkovej hodnote 180 eur (3× obed a občerstvenie a nápoje pre tri osoby za štyri dni).

Celková finančná ujma (okrem ťažkostí z narušenia priebehu zájazdu), ktorá nám v dôsledku neposkytnutia služieb podľa cestovnej zmluvy vznikla, predstavuje 630 eur za služby spojené so stravovaním a 120 eur, ktoré sme zaplatili za výhľad na more a prvé štyri dni sme ho nemali, takisto žiadame vrátiť naspať.

Žiadam Vás preto v súlade s § 741k Občianskeho zákonníka o vybavenie tejto reklamácie poskytnutím zľavy z celkovej ceny zájazdu zodpovedajúcej vzniknutej ujme 750 eur. Vyššie uvedenú sumu prosím bezodkladne uhraďte na bankový účet č. 1234569788/11120 najneskôr v lehote 30 dní.

Ďakujem.

S pozdravom,

Peter Čierny (vlastnoručný podpis)

Prílohy:

 • Kópia dokladu o zaplatení sumy za stravovanie a program all inclusive, kópia dokladu o zaplatení príplatku za výhľad na more.

Vzorový text upravte podľa vášho skutočného prípadu. Výsledný text je nevyhnutné vždy vlastnoručne podpísať. List pošlite doporučene.

V prípade osobného odovzdania si dajte potvrdiť prevzatie reklamácie podpisom adresáta na kópiu reklamačného lis­tu.

V prípade prikladania rôznych dokladov k listu treba zasielať ich kópie (v prípade nutnosti overené) a originál si ponechať.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zájazd #cestovná kancelária #sťažnosti
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy