Svet jaskýň, priepastí a tiesňav

Čím je Slovensko svetové? Ktoré kultúrne pamiatky a prírodné unikáty sa dostali na zoznam UNESCO? Môžete si o nich prečítať každý pondelok.

13.07.2020 12:00
Dobšinská ľadová jaskyňa Foto:
Dobšinská ľadová jaskyňa sa síce nachádza v Slovenskom raji, ale k projektu UNESCO ju doplnili v roku 2000.
debata

Vyše 1 350 jaskýň, priepasti, vzácne živočíchy, jedinečné výtvory prírody. To je bohatstvo Slovenského krasu, ktorý sa rozprestiera na juhovýchode našej krajiny. Obľúbený cieľ turistov však podlieha prísnej ochrane.

Územie s rozlohou takmer 35-tisíc hektárov bolo najprv chránenou krajinnou oblasťou, v roku 2002 ho vyhlásili za národný park. Mnohé zaujímavé a atraktívne miesta zostali pre ľudí neprístupné. Návštevníci by sa mali pohybovať len po vyznačených chodníkoch – a kochať sa.

Jaskyne a priepasti Slovenského krasu zaradili do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO v roku 1995 – spolu s jaskyňami v Aggtelekskom krase v Maďarsku, s ktorým tvoria súvislé krasové územie. Obe krajiny o tento zápis aj spoločne požiadali.

Slovensko sa do zoznamu UNESCO pokúšalo presadiť i Slovenský raj, no s týmto návrhom neuspelo. Ako kompromis však dosiahlo, že v roku 2000 k pôvodnému projektu Slovenského krasu na zozname UNESCO pripísali aspoň Dobšinskú ľadovú jaskyňu ležiacu v Slovenskom raji.

Okrem toho tam patrí aj Ochtinská aragonitová jaskyňa v Slovenskom rudohorí. Pokiaľ sa to berie ako celok – Slovenský a Aggtelekský kras, spolu ide o vyše 1 550 jaskýň.

Jedinečnosť v rozmanitosti

To, čo tieto jaskyne a priepasti robí výnimočnými, je predovšetkým ich neobyčajná hustota, ktorá sa v miernom klimatickom pásme zrejme nevyskytuje už nikde na svete. Celé územie tvorí sústava náhorných plošín s množstvom podzemných aj povrchových krasových javov, kaňonov a tiesňav.

Odborníkov nadchýnajú napríklad tamojšie sintrové útvary. Sinter je minerálna hornina, z ktorej sa vytvárajú rôzne vápencové kvaple.

"V jaskyniach sa vo veľkom množstve vyskytujú všetky tri základné typy výplní: kalcit, aragonit a ľad. Na pomerne malej ploche tu možno vidieť neobyčajnú rôznorodosť sintrových útvarov od unikátnych brčiek a iných stalaktitov cez stalagmity, stĺpy, štíty, bubny, mäkký sinter, heliktity, záclony, náteky, kaskády až po lekná a perly,“ vymenoval Ľudovít Gaál zo Štátnej ochrany prírody SR – Správy slovenských jaskýň.

Jedinečnosť jaskýň podľa neho spočíva najmä v ich rozmanitosti a zastúpení rozličných typov podzemných priestorov, ako aj ich kombinácií – priepastí, rozsadlín, riečnych či travertínových jaskýň. Tvoria prostredie pre obeh vody a vývoj špecifických klimatických podmienok, čo sa odráža na jedinečnej faune podzemia.

Čo sa dá vidieť

Aj keď sú opísané jaskyne, priepasti a ďalšie prírodné útvary pastvou pre oči, nie sú určené pre bežného človeka. Väčšina z nich je pre turistov neprístupná. Jednak pre prísny stupeň ochrany, jednak pre bezpečnosť. Napríklad liezť do priepastí je veľmi riskantné, preto sú tu všetky verejnosti neprístupné.

Národná prírodná pamiatka Snežná diera. Foto: Lenka Papáčová
Snežná diera Národná prírodná pamiatka Snežná diera.

Z jaskýň v slovenskej časti krasového územia je najvzácnejšia Ochtinská aragonitová a Dobšinská ľadová jaskyňa, ktoré možno navštíviť. Priamo v Slovenskom krase sú so sprievodcom prístupné len štyri jaskyne – Domica, Gombasecká, Krásnohorská a Jasovská.

Najznámejšou a najdlhšou jaskyňou je tam Domica, ktorá sa nachádza neďaleko Rožňavy, len dva kilometre od hranice s Maďarskom. Pozornosť púta vzácnymi archeologickými nálezmi, sintrovými štítmi a bubnami, ako aj bohatým zastúpením netopierov.

Spolu s maďarskou jaskyňou Baradla navyše vytvára pozoruhodný jaskynný komplex na území dvoch štátov. Jej prehliadku si preto možno spestriť aj atraktívnou plavbou po podzemnej riečke Styx, kde možno obdivovať množstvo kvapľových útvarov.

Gombasecká jaskyňa je známa výskytom tzv. sintrových bŕk – tenkých stalaktitov, zatiaľ čo Krásnohorská stĺpom vysokým 32,6 metra. Taký monumentálny výtvor prírody nemá v jaskyniach mierneho klimatického pásma obdobu.

Lákadlom Jasovskej jaskyne je zase bohatá sintrová výplň, archeologické nálezy a história. Spomenúť treba tiež netopiere – z celkového počtu 24 druhov žijúcich u nás ich tu zimuje až 19.

Vzácne živočíchy

Slovenský kras má i jedinečnú faunu. Špecifické podmienky vytvára pomerne vysoká teplota, keďže tamojšie jaskyne patria k najteplejším na Slovensku, vysoká vlhkosť, dostatok organického materiálu v podobe guana (trus netopierov) a široká škála mikroprostredí. Tomu všetkému kras vďačí za bohatú jaskynnú biodiverzitu.

Obrovská priepasť v Slovenskom krase. Foto: VLADIMÍR PAPÁČ
Obrovská priepasť v Slovenskom krase Obrovská priepasť v Slovenskom krase.

Vladimír Papáč zo Štátnej ochrany prírody – Správy slovenských jaskýň upozorňuje napríklad na druhy bezstavovcov, ktoré sú v podzemí vlastne izolované, napríklad mnohonožka, žijúca v priepastiach Slovenského krasu.

„Najvzácnejšie a najzraniteľnejšie formy života v jaskyniach predstavujú endemity, teda unikátne živočíchy obmedzené svojím výskytom na malé územie, napríklad jaskyňu,“ vysvetlil Papáč.

Sem zaraďujú druhy ako jaskynný šťúrik, ktorý sa vyskytuje v 15 jaskyniach, alebo šťúrovka – primitívna forma pavúkovcov vyskytujúca sa iba v jaskyniach.

V Gombaseckej jaskyni a v Domici žije zase slepá a biela mnohonožka so 147 pármi končatín, čo z nej robí slovenského rekordmana v počte nôh.

Kam na výlet: 5 tipov v okolí

  • 1/ Zrúcanina Turnianskeho hradu – výstup na strmý kopec je trochu náročný, ale výhľad pekný.
  • 2/ Zádielska tiesňava – upúta už pri pohľade z hlavného ťahu medzi Košicami a Rožňavou.
  • 3/ Ranč Wattani – v areáli v obci Rudná pri Rožňave sú zvieratá vo voľnom výbehu, možno ich kŕmiť, dá sa tu jazdiť na koni aj na poníkovi.
  • 4/ Hrhovský vodopád – prírodný unikát v obci Hrhov, najväčší vodopád Slovenského krasu vysoký 15 metrov.
  • 5/ Konský dvor – agroturistické zariadenie v obci Brzotín, 4 km od Rožňavy, ponúka jazdu na koni, ako aj jazdeckú školu pre verejnosť.

Dovolenka na Slovensku – tipy na celé prázdniny

  • Pondelok: Svetové Slovensko
  • Utorok: Slovenské moria
  • Streda: Túra a výlet
  • Štvrtok: Tajomné a neznáme
  • Piatok: Historické hotely

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #UNESCO #Slovenský kras #Leto s Pravdou #Leto na Slovensku #dovolenka na Slovensku #svetové Slovensko