Najstarší slovenský časopis oslavuje 100 rokov. Krásy Slovenska propagujú turistiku

Bolo to v polovici januára 1921. Vo vtedajšom Liptovskom Svätom Mikuláši vyšlo prvé číslo časopisu Krásy Slovenska, na ktoré prispeli aj americkí Slováci. Ročné predplatné bolo 42 korún a do Ameriky sa posielalo za dolár 25 centov. Tento časopis vychádza dodnes bez prerušenia a je tak najstarším kontinuálne vychádzajúcim časopisom na Slovensku.

18.01.2021 16:34
časopis Krásy Slovenska Foto:
Časopis Krásy Slovenska
debata

"Hlavnou hybnou silou pri vzniku časopisu Krásy Slovenska bola skupina priateľov okolo Miloša Janošku a Pavla Stacha. Obaja spolu s ďalšími priateľmi intenzívne pociťovali nedostatočnú propagáciu slovenskej turistiky a turistický časopis mal byť podľa nich najlepším prostriedkom k jej ďalšiemu rozvoju. Od slov nebolo ďaleko k činom, zvlášť po tom keď, zbierkou pomohli aj americkí Slováci. Celé to zorganizoval Stachov priateľ Matej Sopko, ktorý dokázal zozbierať na tú dobu veľkú finančnú čiastku – 5 000 Kčs,“ približuje históriu tohto jedinečného časopisu Daniel Kollár, ktorý je dnes jeho editorom a majiteľom vydavateľstva DAJAMA, ktoré ho od roku 2004 vydáva.

Podpora turistiky na Slovensku

Prvé číslo časopisu Krásy Slovenska sa nepredávalo, ale rozoslalo sa ako ukážka s dodatkom, že druhé číslo sa už bude posielať len skutočným predplatiteľom.

Úvodné číslo časopisu začínalo editoriálom M. Janošku, ktorý v ňom vytýčil heslo časopisu „Poznajme otčinu!“ a jedna z jeho ďalších myšlienok načrtla i hlavný cieľ časopisu platný až do dnešných dní: „Ide nám o povznesenie turistiky na Slovensku, ako v kraji v tomto ohľade zanedbanom, ale eminentne turistickom.“

Časopis Krásy Slovenska prežil neuveriteľných sto rokov, počas ktorých sa menili jeho majitelia aj redaktori, bola vojna a zažil nepriazeň finančného zázemia.

Časopis Krásy Slovenska Foto: Krásy Slovenska, Dajama
Krásy Slovenska, Dajama Časopis Krásy Slovenska

Zmeny sa nevyhli ani štruktúre či rozsahu časopisu, grafickej úprave, počtu čísel v jednotlivých ročníkoch… No dodnes zostali obsahom Krásy Slovenska rovnaké.

Ako dodáva D. Kollár, „v 80. rokoch boli dokonca Krásy Slovenska z hľadiska ochrany prírody a pamiatok snáď jediným kritickým médiom v Československu. Popularizovali ochranu prírody, uverejňovali poučné články o jej ochrane, ale aj mnohé návrhy a výzvy. Tým prispeli aj k formovaniu environmentálneho a kultúrneho povedomia obyvateľov Slovenska.“

Krásy Slovenska dnes

Od roku 2004 vychádza časopis Krásy Slovenska vo vydavateľstve DAJAMA a nová redakcia sa neodchýlila od pôvodného motta časopisu.

Hlavným cieľom zostáva nekomerčné zviditeľňovanie nádherných kútov Slovenska, často nepoznaných.

Časopis Krásy Slovenska Foto: Krásy Slovenska, Dajama
Krásy Slovenska, časopis Časopis Krásy Slovenska

Svedčia o tom mnohé stále rubriky, ktoré ho charakterizujú celé desaťročia, ako Tipy na výlety, Zažité v prírode, Odporúčame navštíviť, Okienko z Tatier, atď., ale tiež veľký seriál o ľudovej kultúre jednotlivých regiónov Slovenska.

„Za sto rokov vyšlo viac ako 1 000 čísiel časopisu a vystriedali sa pritom dve desiatky šéfredaktorov. Jeden z nich, Tibor Sásik, fungoval ako šéfredaktor 30 rokov a terajšia šéfredaktorka Zuzana Kollárová vedie redakčný kolektív 16 rokov,“ popisuje D. Kollár.

Časopis má desaťtisíce verných fanúšikov, pričom mnohí z nich sa každoročne zúčastňujú na tradičných Stretnutiach čitateľov časopisu Krásy Slovenska.

Uskutočňujú sa pravidelne od roku 1964 a striedajú sa pritom lokality západného, stredného a východného Slovenska.

V tomto roku by sa stretnutie malo uskutočniť v Ružomberku a na Malinom Brde, čiže symbolicky v Liptove, tam kde časopis vznikol pred 100 rokmi.

debata chyba
Viac na túto tému: #časopis