Protipožiarna lesná cesta v kežmarských lesoch má prispieť i k rozvoju turizmu

Zrekonštruovaná protipožiarna cesta v kežmarských lesoch bude slúžiť predovšetkým pre potreby lesného hospodárstva. Svoje uplatnenie si nájde aj v rozvoji turizmu.

31.08.2021 13:00
debata

Opravou a údržbou protipožiarnej lesnej cesty sa zabezpečí možnosť operatívneho prístupu techniky a zvýši sa efektívnosť nasadenia ľudí pri vzniku mimoriadnych situácií.

"Symbolicky sme poklepali základný kameň rekonštrukcie lesnej protipožiarnej cesty na úseku od Mlynčekov po Kežmarské žľaby v dĺžke piatich kilometrov. Rekonštrukcia cesty je súčasťou projektu v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina.

Hlavným cieľom je zlepšenie prístupu na územia našich lesov v prípade zásahu, požiarov či lesných prác. Nezabúdame ani na rozvoj turistického ruchu, cyklodopravy a umožnenie budúcim generáciám, aby naďalej zveľaďovali územie v jej okolí," povedal primátor Kežmarku Ján Ferenčák.

Hlavným partnerom projektu je Užhorodský lesný podnik na Ukrajine. Hlavným cezhraničným partnerom sú Lesy mesta Kežmarok, ktorým sa podarilo do projektu vstúpiť so Štátnymi lesmi Tatranského národného parku Tatranská Lomnica a Lesmi mesta Spišská Belá.

„Naša alikvotná čiastka z celkového projektu je 411.405,53 eura bez DPH. Časť z toho sa využije na opravu cesty, zvyšok poputuje do pestovných prác a činností potrebných pre zdravý vývoj našich porastov,“ vysvetlil Juraj Kulík z Lesov mesta Kežmarok.

Rekonštrukcia sa začala 17. augusta, predpokladané ukončenie je naplánované na 20. septembra. Stavebné práce prebiehajú vo viacerých krokoch. Najprv sa odstránia pne a krovie. Nasledovať bude čistenie priekop, vozovky, priepustov, vtokov a výtokov až po zhotovenie zemných krajníc.

Rekonštrukcia lesnej protipožiarnej cesty je súčasťou projektu v rámci programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina na roky 2014 – 2020 spolufinan­covanom Európskou úniou.

Celkový rozpočet projektu predstavuje viac ako 3,5 milióna eur, príspevok EU tvori viac ako 3,1 milióna eur. Rozpočet rekonštrukcie cesty je 254.394,69 eura. Mesto Kežmarok poskytlo Lesom mesta Kežmarok v roku 2020 návratnú finančnú výpomoc v sume 500.000 eur.

debata chyba
Viac na túto tému: #Kremnica