Poľana je rajom šeliem a vtákov

06.08.2012 17:15
Poľana
Chránená krajinná oblasť Poľana. Autor:

Ústie sopky, staroslovanské hradisko, obrovský vodopád, mäsožravé rastlinky či orla skalného. To všetko možno vidieť počas túry po Poľane.

Najväčšie sopečné pohorie na Slovensku je chránenou krajinnou oblasťou a v rámci nej bolo vyhlásených viacero maloplošných chránených území, ktoré sú pre turistov mimoriadne príťažlivé. Pri vstupe do týchto území musí byť človek dvojnásobne pozorný.

„Poľana je v druhom stupni ochrany, to znamená, že v nej neplatia výrazné obmedzenia. Inak je to v prípade 22 maloplošných chránených území, kde je štvrtý až piaty stupeň ochrany. Tam je povolený pohyb len po vyznačených trasách,“ pripomína Vladimír Hrúz, zoológ chránenej oblasti Poľana. ,,Treba dodržiavať zásady pohybu na takomto území, to znamená, že človek nesmie vybočovať z turistického alebo náučného chodníka, nesmie tu zbierať žiadne plody a podobne," upozorňuje Hrúz.

Jednou z takýchto vzácnych lokalít je národná prírodná rezervácia Zadná Poľana. Sprístupnená je turistickým chodníkom, stačí sledovať červenú turistickú značku. Po ňom sa turisti dostanú na najvyšší bod Poľany, ktorý je vo výške 1 458 metrov nad morom. Asi 10 až 15 minút chôdze od neho sú nádherné vyhliadky Katruška a Zbojnícky tanec. Z kraja skaly môžu turisti vidieť až do kaldery, teda do kotla sopky, alebo na opačnej strane pozerať na malé laznícke osady.

„Poľana patrí medzi najväčšie vyhasnuté sopky v Európe. Jej kaldera je vymodelovaná tak jedinečne, že v strednej Európe nie je nič podobné. Do vnútra kaldery sa dá dostať Hrochotskou dolinou do Kysliniek, kde je lesná správa. Ale tam stojíte akoby v strede kotla, vidíte len lesy a hrebene hôr. Kalderu najlepšie vidno z vyhliadky Katruška, to je iný zážitok,“ vraví Hrúz.

Okrem Hrochotskej doliny je veľmi vyhľadávaná aj národná prírodná rezervácia Ľubietovský Vepor, ktorá je prístupná zo severnej strany Poľany, od Ľubietovej. Odtiaľ sa dá vyjsť značeným turistickým chodníkom. Zaujímavosťou tejto rezervácie je kóta, ktorá označuje geografický stred Slovenska.

Turisti, ktorí majú túto časť Slovenska prechodenú, odporúčajú zájsť k vodopádu Bystré. Vznikol tektonickou činnosťou, je 23 metrov vysoký a patrí medzi tunajšie národné prírodné pamiatky. Turistickým magnetom je aj Kalamárka, krásne miesto, kde kedysi stálo staré slovanské hradisko. Prírodný útvar je tiež výsledkom vulkanickej činnosti, skalnú plošinu lemovanú vencom kamenných veží, stĺpov a bášt využívajú aj skalolezci. Ďalšou turistickou atrakciou je prírodná pamiatka Melichova skala, stĺpovitý skalný útvar. Je to zvyšok lávového prúdu, v ktorom sa zachovali tvary tečúcej lávy.

„Nie sú to náročné túry. Keď ľudia odstavia auto, čakajú ich 1– alebo 2-hodinové túry. Preto pokojne môžu prísť na výlet aj rodiny s deťmi. A okrem toho okolo Poľany vedú aj pekné cyklotrasy,“ hovorí skúsený turista František Becher.

Viac ako 90 percent chránenej krajinnej oblasti Poľana tvoria lesy. Je to veľmi málo osídlené územie, sú tam len tri osady, v ktorých žije spolu asi 400 ľudí. Ale o čo menej ľudí tu sídli, o to rôznorodejšie sú zastúpené rôzne druhy chránených živočíchov. Medzi nimi všetky veľké šelmy, ktoré sa na Slovensku vyskytujú – medveď, vlk, rys, divá mačka. Je to oblasť veľmi bohatá na vtáctvo, preto bola zaradená aj medzi chránené vtáčie územia.

Turisti, ktorí sa venujú ornitológii a pozorovaniu vtáctva, si tu určite prídu na svoje. Vyskytuje sa tu tetrov hlucháň, sova dlhochvostá alebo pôtik kapcavý (kuvik), z dravcov sem zalietava orol skalný alebo sokol sťahovavý, v neprístupnejších oblastiach hniezdi bocian čierny.

Na Poľane rastie množstvo chránených druhov rastlín, napríklad kosatec sibírsky alebo mäsožravá rastlinka rosička okrúhlolistá. Prevýšenie CHKO Poľana je asi tisíc metrov, a to umožňuje výskyt od teplomilných druhov na južných svahoch nad Hriňovou až po horské druhy v najvyšších polohách.

Užitočné rady

  • V maloplošných chránených územiach na Poľane, ako sú prírodné rezervácie či prírodné pamiatky, sa môžete pohybovať len po vyznačených chodníkoch.
  • Detvou prechádza 5 cyklotrás a z Detvy na Poľanu vedú 4 turistické značky. Cyklotrasa okolo Poľany je značená zelenou farbou a meria 127 kilometrov. Bicykle požičiava miestny cykloklub.
  • Turisticko-informačná kancelária v Detve je otvorená každý deň, aj v sobotu a nedeľu, od 9. do 21. h.
  • Tradičná furmanská súťaž ťažných koní o Valašku sa uskutoční 25. augusta v amfiteátri v Detve.

Tipy na výlet

  • Čiernohronská železnica premáva denne počas letnej turistickej sezóny od 2. 5. do 30. 9. na úseku trate z Chvatimechu do Čierneho Balogu a do Vydrovskej doliny. Info o jazdách a cenách je na www.chz.sk
  • Detva – kultúrne pamiatky a pamätihodnosti, prevažne sakrálneho charakteru a ľudovej architektúry. Historickou a architektonickou dominantou je klasicistický kostol sv. Františka Assiského. Unikátnosťou sú tradičné drevené detvianske vyrezávané polychrómované kríže nachádzajúce sa na cintoríne, pri kostole a pri cestách Detvy.
  • Vígľaš – v lokalite obce leží zámok Vígľaš, dedina sa pýši zvonicou, ktorá je národnou pamiatkou a tiež technickou pamiatkou – pozostatkom lesnej úzkochodnej železnice Vígľaš – Kyslinky s historickým vláčikom.
  • Vodná nádrž Hriňová – nachádza sa na hranici chránenej krajinnej oblasti v juhozápadnej časti Poľany, je to rezervoár pitnej vody, kde je kúpanie zakázané. Oplatí sa sem prísť pre nádherné okolie.
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku