Tržby ubytovacích zariadení vlani medziročne stúpli takmer dvojnásobne

Ubytovacie zariadenia v SR dosiahli počas roka 2022 tržby v hodnote takmer 434 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), medziročne vzrástli takmer dvojnásobne. Hotely a penzióny v SR poskytli vlani ubytovanie viac ako 4,8 milióna turistom. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

21.02.2023 13:00
debata

Vysoký medziročný nárast však ovplyvnila veľmi nízka porovnávacia základňa, pretože pokračujúca pandémia a prijaté opatrenia negatívne ovplyvnili cestovný ruch v roku 2021 a ubytovacie zariadenia zaznamenali rekordné prepady všetkých ukazovateľov.

Celkové porovnanie výšky tržieb v roku 2022 s predošlými obdobiami je podľa ŠÚ SR možné len obmedzene, do konca roka 2020 sa tržby vykazovali vrátane DPH.

Spomedzi krajov dosiahli v roku 2022 najvyššie tržby ubytovacie zariadenia v turisticky najvýznamnejších krajoch, a to v Žilinskom kraji (96 miliónov eur), Prešovskom kraji (91 miliónov eur) a Bratislavskom kraji (90 miliónov eur).

Najvyšší, viac ako 2,5-násobný rast vykázali ubytovacie zariadenia v Bratislavskom kra­ji.

Tržby od zahraničných návštevníkov v roku 2022 tvorili v SR takmer 36-percentný podiel na celkových tržbách ubytovateľov, kým v roku 2019 (pred pandémiou) to bolo viac ako 44 %.

V súhrne cudzinci priniesli vlani tržby na úrovni 155 miliónov eur a domáci návštevníci v objeme 279 miliónov eur.

Najvyššie tržby cudzincov zaznamenal Bratislavský kraj (58 miliónov eur), Žilinský (27 miliónov eur) a Prešovský kraj (24 miliónov eur).

Počas 4. štvrťroka 2022 ubytovacie zariadenia dosiahli tržby (bez DPH) 105 miliónov eur, išlo o 2,3-násobný medziročný nárast. Prevažnú časť tržieb vygenerovali domáci návštevníci (63 %).

Najvyššie tržby dosiahli ubytovacie zariadenia v Žilinskom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji, spolu tieto tri kraje tvorili 63 % celkových tržieb ubytovateľov v SR.

Bratislavský kraj sa podieľal na celkových tržbách zahraničných návštevníkov vyše 44 % a bol opäť jediným krajom, kde tržby od zahraničných návštevníkov prevyšovali tržby od domácich hostí, a to takmer o dvojnásobok.

Ubytovacie služby na Slovensku poskytovalo vo 4. štvrťroku celkovo 4203 ubytovacích zariadení, čo predstavovalo pokles o 312 ubytovacích zariadení v porovnaní s tretím štvrťrokom tohto roka. Návštevníkom bolo k dispozícii 66.000 izieb a 179.000 lôžok (vrátane kempingových miest).

V súhrne za rok 2022 poskytoval ubytovacie služby na Slovensku celkovo 4829 ubytovacích zariadení (nárast o 162 ubytovacích zariadení v porovnaní s rokom 2021).

Návštevníkom bolo k dispozícii 77.000 izieb a 222.000 lôžok (vrátane kempingových miest). Čisté využitie stálych lôžok dosiahlo vlani úroveň 27,1 %, využitie izieb 31,7 %.

Priemerný počet izieb k dispozícii v jednom dni bol 56.000, priemerný počet stálych lôžok k dispozícii v jednom dni predstavoval 128.000.

debata chyba
Viac na túto tému: #ubytovacie zariadenia