Pozemky na cyklochodník pripravujú v Poprade štyri roky, začiatok výstavby zatiaľ určiť nevedia

Mesto Poprad už štvrtý rok pokračuje v príprave a vysporiadaní pozemkov na výstavbu cyklochodníka, ktorý má viesť od miestneho akvaparku až po čistiareň odpadových vôd v mestskej časti Matejovce. Samospráva sa chce uchádzať o financie na tento projekt z externých zdrojov. Na danú trasu má síce pripravenú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu, jediným limitom pre podanie žiadosti je majetkovo-právne vysporiadanie.

23.03.2023 09:00
debata

Poslanci sa už v tomto roku počas zasadnutia mestského zastupiteľstva zaoberali návrhom na výkup zvyškových častí pozemkov pre stavbu v katastrálnom území Spišská Sobota. Ak by vlastníci nesúhlasili s uzatvorením kúpnych zmlúv za cenu podľa znaleckého posudku, mesto by pristúpilo k vyvlastneniu. Vedúca odboru správy majetku na Mestskom úrade v Poprade Oľga Netočná potvrdila, že s vlastníkmi týchto pozemkov je už mesto dohodnuté. „Možnosť vyvlastnenia je len poistkou, ak by niekto dodatočne zmenil názor,“ poznamenala.

O vysporiadaní pozemkov vyvlastňovaním sa v súvislosti so zámerom výstavby cyklochodníka hovorilo ešte vo februári 2021. Podľa radnice ide totiž o verejnoprospešnú stavbu. Kým niektorí z vlastníkov už v tom čase mali s mestom uzatvorené budúce kúpne zmluvy, iní mali podľa samosprávy neadekvátne požiadavky, čo sa týkalo zámeny či predaja pozemku.

„V súčasnosti je jeden delimitačný protokol na odovzdanie správy zo Slovenského pozemkového fondu na Slovenskom vodohospodárskom podniku v procese schvaľovania a ďalšie dva sú v procese zápisu do katastra nehnuteľností. V prípade jedného vlastníka beží vyvlastňovacie konanie viac ako rok. Momentálne bude postúpené odvolanie na novozriadený Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR,“ dodala Netočná. Vzhľadom na daný stav tak podľa radnice naďalej nie je možné určiť predpokladaný termín začatia stavby cyklochodníka.

Projektová dokumentácia cyklotrasy rieši vybudovanie obojsmernej cyklistickej komunikácie prevažne po ľavej aj pravej hrádzi rieky Poprad v intraviláne aj extraviláne mesta. Napojiť sa má na súčasný cyklochodník končiaci pri akvaparku. Predmetom aktuálneho projektu je aj napojenie na sieť existujúcich cyklotrás v Euroregióne Tatry a sieť už vybudovaných cyklotrás.

debata chyba
Viac na túto tému: #Poprad #cyklotrasa