Sysle v Spišskom Podhradí budú zachraňovať za pomoci oviec

Ochranári v spolupráci so samosprávou spustia od budúceho týždňa pastvu oviec v Spišskom Podhradí (okr. Levoča). Realizovať ju budú na 18 hektároch lúk medzi mestom a lokalitou Sivá Brada. Obnoviť tam chcú takýmto spôsobom nielen dlhodobú tradíciu pastvy oviec, ale zachrániť aj tamojšie sysle.

23.05.2023 08:00
debata

Ako informovala samospráva, kým na tamojších lúkach ich v minulosti žilo tisíce, v súčasnosti sa tam nachádza posledná malá kolónia s približne 80 jedincami.

Pastva v Podhradí bude súčasťou projektu Life syseľ, vďaka ktorému je Slovensko aktuálne jedinou európskou krajinou, v ktorej, početnosť populácie sysľa nemá klesajúcu, ale rastúcu tendenciu.

Podľa starostu obce Michala Kapustu má pastva oviec na Spiši dlhodobú tradíciu. „Ide o turisticky veľmi navštevovanú lokalitu a kultúrnu pamiatku. Z toho vyplývali obmedzenia pre chov zvierat, a tak sme dlhšie nevedeli zohnať farmára, ktorý by na lokalite pásol. Preto sa mesto rozhodlo ísť do toho a stalo sa registrovaným chovateľom oviec. Zamestnáva mladého pastiera oviec – juhasa, ktorý spolu so svojím otcom budú ovečky na lúkach pásť,“ vysvetlil.

Do projektu sú zapojené aj ďalšie subjekty ako ochranárske združenie BROZ, Správa Národného parku Slovenský raj, či Spišské biskupstvo so sídlom na Spišskej Kapitule.

Syseľ je kriticky ohrozený druh, ktorého početnosť klesla z miliónov jedincov na niekoľko tisíc. Pe svoj život a prežitie potrebuje dobrý rozhľad a pasienok je tak preňho ideálny. Pastvou sa tiež zvýši druhová pestrosť rastlín a hmyzu, ktorými sa živí.

„Vďaka projektu Life Ochrana sysľa pasienkového, ktorý je financovaný Európskou úniou, sme mohli zakúpiť stádo a postaviť pre ovce prístrešok na ustajnenie. Keďže sa jedná o lokalitu kultúrneho dedičstva UNESCO, stavba je v tradičnom štýle a zapadá do rázu krajiny. Zvolili sme aj národné slovenské plemeno oviec, pôvodnú valašku,“ priblížila manažérka projektu Katarína Tuhárska.

Vlastníkom pozemkov je Spišské Biskupstvo, ktoré s pastvou súhlasilo. Podľa Správy Národného parku Slovenský Raj, ktorá obnovu pastvy iniciovala, je takýto manažment územia vhodný nielen pre sysľa pasienkového. Pomôcť môže aj rastlinám a hmyzu v ohrozených suchomilných travinnobylinných biotopoch, ktoré sú tu rovnako predmetom ochrany.

„Veríme, že sa vďaka pastve podarí zachrániť populáciu sysľa na tejto lokalite a jeho kolónia sa bude postupne rozrastať. Preniesli sme sem aj niekoľko jedincov z iných lokalít na posilnenie genetiky miestnej populácie. Už sme takto obnovili viacero lokalít a vďaka projektu sa počet sysľov na Slovensku od roku 2020 zvýšil z 20-tisíc na 36-tisíc,“ dodala Tuhárska.

debata chyba
Viac na túto tému: #ovce #Spišské podhradie #sysle