Rezort Piešťany finančne podporí projekty, ktoré pomôžu cestovnému ruchu v regióne

Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany bude aj v budúcom roku prideľovať finančné príspevky na projekty, ktoré súvisia s rozvojom turizmu v piešťanskom regióne. Záujemcovia o príspevok si musia podľa výkonnej riaditeľky OOCR Rezort Piešťany Tatiany Nevolnej do 31. decembra podať žiadosť o podporu na konkrétny projekt.

23.11.2023 08:00
debata

„Vítané sú i ucelené projekty alebo ich súčasti určené na uvedenie nových rozvojových zámerov cestovného ruchu a zlepšenie spolupráce na území destinácie. Môže ísť napríklad o tvorbu nových produktov a produktových línií či o obnovu infraštruktúry v príslušnom segmente. Dôležitým faktorom je verejnoprospešný charakter projektu nad rámec riešenia konkrétneho podnikateľského zámeru,“ dodala Nevolná. Žiadosti bude hodnotiť komisia zložená zo zástupcov OOCR, podporené projekty zverejnia najneskôr 15. februára 2024 na webe oblastnej organizácie.

Podľa predsedu predstavenstva OOCR Rezort Piešťany Michala Bezáka zatiaľ nie je možné konkretizovať celkovú sumu, ktorú organizácia pridelí prihláseným projektom. Dôvodom sú ešte otvorené položky v návrhu rozpočtu na budúci rok.

„V prípade sľubného potenciálu projektu však Rezort Piešťany bude uvažovať aj o iných možnostiach participácie na jeho financovaní. Navyše, žiadatelia môžu rátať aj s marketingovou podporou, ktorú jednotlivé projekty bezodplatne získajú od OOCR. Rezort Piešťany na to vyčlení svoje prostriedky zo zodpovedajúcej rozpočtovej kapitoly,“ povedal Bezák.

Minulý rok prijal Rezort Piešťany 52 žiadostí s návrhmi projektov, výberová komisia rozhodla o podpore 42 projektov v celkovej sume 101-tisíc eur.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany v jarných mesiacoch informovala, že cestovný ruch v regióne sa vracia k číslam z roku 2019, teda z obdobia spred pandémie.

Cestovný ruch sa v Piešťanoch po pandémii podľa Nevolnej podarilo naštartovať oveľa rýchlejšie ako v iných regiónoch vďaka tamojším kúpeľom.

Rezort Piešťany spája subjekty cestovného ruchu v piešťanskom regióne akými sú kúpele, mesto, hotely, reštaurácie, obce, aktuálne má 27 členov. Spoločný postup umožňuje propagovať celý región ako jednu destináciu.

debata chyba
Viac na túto tému: #Piešťany