Na Sninských rybníkoch vzniklo memorandum o spolupráci

Aktívne spolupracovať v oblasti rozvoja udržateľného cestovného ruchu a zabezpečovať zdieľanie informácií a propagáciu destinácie Poloniny je cieľom memoranda, ktoré v piatok podpísali Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska a Centrum podpory prírodného turizmu a rozvoja destinácie Poloniny. Stalo sa tak v areáli turistického informačného centra na Sninských rybníkoch pri príležitosti otvorenia novej cyklistickej sezóny. Aktuálnym výstupom spolupráce je sprístupnenie servisného cyklostojana a príprava zážitkových produktov cestovného ruchu, za KOCR Severovýchod Slovenska informovala Barbora Čechová.

08.05.2024 11:00
debata

Centrum podpory Poloniny prevádzkuje v rámci Plánu obnovy nezisková organizácia Aevis. Jeho úlohou je implementácia prírodného turizmu v Poloninách a podpora regionálneho rozvoja.

„Destinácia Poloniny predstavuje unikátne spojenie prírodného a kultúrneho dedičstva. Najväčším lákadlom je Národný park Poloniny, stále živá rusínska kultúra a výnimočne tmavá nočná obloha. Našou snahou je rozvíjať Poloniny citlivo s ohľadom na ich jedinečnosť a záujmy miestnych ľudí,“ predstavila zámer spolupráce Diana Komárová, destinačná manažérka z centra podpory Poloniny.

„S organizáciou Aevis a centrom podpory spolupracujeme už dlhodobo. Vnímame ich prínos v cestovnom ruchu, našli sme viaceré prieniky našich aktivít, a preto je podpis memoranda ďalším krokom ku prehĺbeniu spolupráce. Už počas tohto leta predstavíme verejnosti zaujímavé produkty cestovného ruchu s dôrazom na jedinečnosť Polonín. Pôjde najmä o zážitkové prehliadky v prírode, ktoré návštevníkov citlivo zoznámia s týmto unikátnym územím,“ uviedol predseda KOCR Severovýchod Slovenska Michal Iľkanin.

Poloniny sa podľa KOCR Severovýchod Slovenska postupne dostávajú do povedomia verejnosti aj ako atraktívna cykloturistická destinácia.

„Nárast počtu cykloturistov pociťujeme aj u nás v infocentre na Sninských rybníkoch. Rastie záujem o poznávanie prírody, miestnej kultúry či návštev jedinečných drevených chrámov. Cyklisti nadšene objavujú nové úseky Poloniny Trail, ktorý tu buduje Prešovský samosprávny kraj, no vydávajú sa i smerom na Zemplínske Hámre a do ďalších oblastí Zemplína,“ konštatovala Komárová.

V lokalite chýbal pre cyklistov základný servis na prípadné opravy. „Bezpečnosť a komfort cykloturistov sú dôležitou súčasťou ponuky, preto sme pri infocentre na Sninských rybníkoch odovzdali do užívania nový servisný cyklostojan. Podarilo sa nám ho zabezpečiť s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Náradie na opravu bicykla je voľne prístupné verejnosti,“ doplnil riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.

debata chyba
Viac na túto tému: #Poloniny #Národný park Poloniny #NP Poloniny