Biely kódex - pravidlá pre lyžiarov

Pre bezpečnosť na zjazdovkách vytvorila medzinárodná lyžiarska federácia FIS medzinárodne platné pravidlá, takzvaný Biely kódex. Toto „Desatoro lyžiara“ by mal ovládať každý, kto sa chystá na lyžovačku a, samozrejme, sa podľa toho aj správať.

25.11.2014 06:00
lyziar, hory, Tatry, zima, Foto:
Biely kódex je "desatorom", ktoré by mal ovládať každý lyžiar. (ilustračné foto)
debata

Biely kódex – pravidlá pre lyžiarov

  1. každý na lyžiarskej trati je povinný správať sa tak, aby neohrozil ani nepoškodil zdravie alebo život, alebo nespôsobil škodu sebe alebo inému nebezpečným štýlom jazdy, nevhodným lyžiarskym vybavením, zle odloženým materiálom, zníženou schopnosťou reakcie a odhadu (únava, choroba, alkohol, drogy a pod.)
  2. lyžiar musí prispôsobiť rýchlosť a štýl jazdy svojim schopnostiam, terénu, počtu lyžiarov na zjazdovke, ale aj poveternostným podmienkam. Rýchlosť by sme mali zvoliť takú, aby sme aj pred nepredvídanou prekážkou vedeli zabrzdiť alebo sa jej vyhnúť.
  3. lyžiar prichádzajúci zhora je zodpovedný za všetkých, ktorí lyžujú pod ním. Musí svoj smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, musí dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor na smer a spôsob jazdy. To predpokladá udržiavanie odstupu a predvídanie úmyslov lyžiara jazdiaceho vpredu či nižšie.
  4. predbiehať možno sprava aj zľava s dostatočným odstupom tak, aby predbiehaný lyžiar nebol ohrozený a mal dostatočný priestor pre smer aj spôsob jazdy. Zodpovednosť za predbiehanie nesie ten, kto predbieha.
  5. každý, kto vchádza na lyžiarsku trať alebo chce po zastavení opäť pokračovať v jazde, je povinný sa rozhliadnuť, dať prednosť lyžiarom prichádzajúcim zhora a neohroziť lyžiarov pod sebou.
  6. na trati sa nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúžených a neprehľadných častiach zjazdoviek. Zvlášť nebezpečné je zastaviť alebo po páde zostať sedieť za terénnou vlnou. Lyžiar, ktorý spadol na takomto mieste, musí ho čo najrýchlejšie opustiť. Zastavujme vždy pri okraji.
  7. osoba, ktorá stúpa nahor alebo schádza po lyžiarskej trati, musí používať okraj zjazdovky.
  8. najmä vo väčších strediskách, kde je viac zjazdoviek, bývajú tieto označené značkami s rôznymi upozorneniami o krížení zjazdoviek, označením nebezpečných miest, príkazmi na zníženie rýchlosti alebo značkami horskej služby či polície.
  9. každý užívateľ zjazdovky je povinný pri úraze iného lyžiara na trati poskytnúť mu prvú pomoc v rámci svojich schopností a možností vrátane protišokových opatrení (5T), označiť miesto nehody nad nehodou (napr. pomocou skrížených lyžiarskych palíc), oznámiť úraz horskej službe, alebo inej oprávnenej osobe a privolať čo najrýchlejšie odbornú pomoc (HZS SR – telefónne čísla: 18 300, 112).
  10. každý z účastníkov nehody (svedok, poškodený, vinník) sa na výzvu musí legitimovať Horskej záchrannej službe, Lyžiarskej službe alebo orgánu polície. Väčšina lyžiarskych stredísk má zamestnancov, ktorí vykonávajú dozor na zjazdovkách a majú právo kontrolovať lyžiarov. Pri porušení pravidiel alebo inak nevhodnom správaní sa na zjazdovke sú oprávnení odobrať lyžiarsky lístok bez nároku na náhradu.

pozn.: 5T = ticho, teplo, tekutiny, tíšenie bolesti, transport

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kódex #lyžovačka #pravidlá #lyžiarske strediská #lyžiar #zima 2014