Návštevníci si opäť môžu vychutnať náučný chodník Pramenište v TANAP-e

Po rozsiahlej rekonštrukcii bude od stredy opäť prístupný náučný chodník v Národnej prírodnej rezervácii Pramenište v Tatranskom národnom parku (TANAP).

12.10.2015 14:00
Vysoké Tatry Foto:
Vysoké Tatry. Ilustračné foto.
debata

Náučný chodník vybudovali pred piatimi rokmi Štátne lesy TANAP. Vlhké prírodné prostredie sa však podpísalo pod zlý technický stav drevenej konštrukcie chodníkov, a tak pred takmer dvoma rokmi náučný chodník vedúci unikátnym horským lužným lesom uzavreli.

Rekonštrukciu podporil Environmentálny fond Slovenskej republiky prostredníctvom Základnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Vysoké Tatry.

Náučný chodník Pramenište je súčasťou takmer 3,5 kilometrového prechádzkového okruhu, ktorý sa začína pri Expozícii tatranskej prírody – botanickej záhrade v Tatranskej Lomnici. Jadro náučného chodníka je dlhé asi 800 metrov a od botanickej záhrady je vzdialené približne kilometer. Päť zastavení v jeho jadre vypovedá o jedinečnom území, v ktorom významnú úlohu zohráva voda.

„Pramenište je ukážkou tatranských podmáčaných jelšových lesov. Ráz tohto územia určuje najmä voda v podobe jarčekov, potokov i stojatých vôd. Navyše hladina spodnej vody je blízko povrchu alebo priamo na ňom,“ vysvetlil Igor Stavný zo Štátnych lesov TANAP.

Návštevník náučného chodníka Pramenište sa počas prechádzky dozvie, prečo je tunajšie okolie zamokrené a vodou ovplyvnené prostredie nie je bez života. O lese i o tom, aké živočíchy a rastliny v ňom žijú, informujú návštevníkov panely umiestnené popri chodníku. Z dvoch vyhliadkových plošín majú turisti možnosť vidieť časť územia vzácneho Pramenišťa.

Pre svoju jedinečnosť bolo Pramenište vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu, teda ide o územie s najvyšším stupňom ochrany. Patrí do zoznamu 72 národne významných mokradí a je súčasťou siete európsky významných biotopov Natura 2000 v kategórii horské a podhorské lužné lesy. „Pramenište je najstarší a najzachovalejší lesný porast tohto typu v Tatrách. Je málo narušený ľudskou činnosťou a preto má ešte i dnes charakter prírodného lesa,“ dodal Stavný.

debata chyba
Viac na túto tému: #Tatry #TANAP #chodník #edukačný chodník