TANAP sleduje štyri kamzíky pomocou obojkov. Samé sa rozpadnú

Telemetrické obojky najmodernejšej technológie majú pomôcť Správe Tatranského národného parku (TANAP) sledovať aktivity štyroch kamzíkov vrchovských tatranských, ktorých sa jej podarilo pre tento účel odchytiť. Ide o súčasť projektu "Ochrana a monitoring kamzíka vrchovského tatranského”, ktorého realizáciu Správa TANAPu v tomto roku koordinovala.

20.12.2016 14:00
debata

Ako vysvetlil riaditeľ Správy TANAPu Pavol Majko, obojok je napríklad vybavený GPS a GSM modulom, teplotným snímačom či automatickým vypínacím mechanizmom, takzvaným Drop off.

„V prípade zlyhania tohto mechanizmu sú súčasťou obojku bavlnené vrstvy, ktoré sa opotrebovaním a vplyvom počasia rozpadnú a následne kamzík obojok stratí. Predpokladaná životnosť batérií je približne tri roky v závislosti od rôznych iných faktorov,“ informoval.

Súčasťou projektu boli tiež DNA analýzy a biotechnologické služby na prítomnosť parazitov vo vzorkách trusu.

Chcú zhodnotiť populáciu

„V minulých výskumoch, ktoré boli vykonané na populácii tatranského kamzíka, bolo na základe biologického materiálu, ktorý pochádzal väčšinou z nájdeného trusu, identifikovaných deväť samíc, ktorých gény sa stali základom pre populáciu kamzíka v Tatrách. Cieľom súčasného výskumu bolo taktiež zhodnotiť populáciu kamzíka žijúceho v Tatrách na genetickej úrovni,“ uviedol Majko.

Za týmto účelom boli podľa jeho slov porovnané genetické dáta kamzíkov žijúcich v Tatrách s ostatnými kamzíkmi žijúcimi v Európe. „Podarilo sa nám identifikovať nový genetický typ kamzíka Tatra X, doposiaľ nepublikovaný v génovej banke a zároveň opäť potvrdiť jedinečnosť slovenskej populácie kamzíka vo svete. Vo výskume bude potrebné naďalej pokračovať a ďalšie získané vzorky identifikovať až na úroveň jedinca,“ skonštatoval Majko.

Tento prístup podľa neho umožní hodnotiť rodinné vzťahy v populácii, mieru príbuznosti či iné parametre.

Chránil ich už Uhorský karpatský spolok

„Identifikácia variabilných úsekov chromozómu Y v populácii kamzíka tatranského poskytne informácie o otcovských zakladateľských líniách a doplní celkový obraz o našom autochtónnom, teda pôvodnom poddruhu. Získaná databáza spolu s údajmi o lokalizácii biologického materiálu prostredníctvom GPS súradníc nám poslúži ako základ databázy pre vysledovateľnosť a ochranu kamzíka tatranského,“ do­dal.

Biotechnologické služby na prítomnosť parazitov vo vzorkách trusu zase prispeli podľa Správy TANAPu k zisteniu zdravotného stavu kamzičej populácie v Tatrách. „Tieto informácie nám poslúžia na stanovenie nových cieľov a následný výskum vplyvu faktorov prostredia na celkovú populáciu kamzíka,“ uviedol ďalej Majko.

Ochrana kamzíka vrchovského tatranského na Slovensku má dlhú históriu. Ako informovala Správa TANAPu, začiatky cieľavedomej a organizovanej ochrany kamzíka v tatranskej oblasti siahajú až do polovice 19. storočia, spojené sú so založením Uhorského karpatského spolku.

Práve ten sa zaoberal otázkami záchrany kamzičej populácie v Tatrách. Nasledovali rôzne prírodoochranárske aktivity výskumníkov, tie viedli k čiastkovým ochranárskym opatreniam a k samotnému vzniku Správy Tatranského národného parku v roku 1949.

Pytliaci, predátori, choroby

„Početnosť kamzíkov za posledné desaťročia značne kolísala. Najnižšie zaznamenané stavy boli po II. svetovej vojne, keď boli na hranici vyhynutia. Od roku 2000 došlo k zintenzívneniu praktickej ochrany kamzíka tatranského, čo sa prejavilo postupne aj na jeho početnosti. V súčasnosti sa na celom území Tatier vykonáva pravidelné sčítanie kamzičej zveri dvakrát ročne. Na slovenskej aj poľskej strane sme na jeseň v tomto roku zaevidovali 1 367 jedincov,“ priblížil populáciu kamzíkov riaditeľ správy národného parku.

Ako ďalej informoval, kolísanie počtov kamzíka počas histórie monitorovania spôsobila najmä kombinácia zvýšeného lovu, pytliactva, predátorov, chorobnosť, porušovanie návštevného poriadku TANAPu a extrémne zmeny počasia.

„Záložná populácia kamzíka vytvorená v rokoch 1969 až 1972 v Nízkych Tatrách vznikla odchytením a prenesením jedincov z Vysokých a Belianskych Tatier. Táto je však pre populáciu nášho tatranského endemitu už v súčasnosti nepoužiteľná, keďže došlo ku kríženiu s alpskými kamzíkmi. Keďže je v záujme nás všetkých zachovať tatranského kamzíka v jeho čistej forme, je potrebné vynaložiť maximálne možnú mieru na udržanie súčasnej stabilnej populácie,“ uzavrel Majko.

debata chyba
Viac na túto tému: #TANAP #kamzíky