Turisti by sa mohli pohybovať aj mimo vyznačeného turistického chodníka, navrhuje poslanec

Turisti by sa mohli pohybovať aj mimo vyznačeného turistického chodníka na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany. Vyplýva to z návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložil poslanec Jaroslav Karahuta (Sme rodina). Cieľom navrhovaného zákona je vytvoriť priaznivejšie podmienky pre vlastníkov pozemkov a stavieb v chránených územiach pri ich užívaní a obhospodarovaní.

11.09.2022 16:11
debata

Návrh má zaviesť povinnosť, aby každý vlastník bol informovaný o zámere, ktorý má obmedziť jeho vlastnícke oprávnenia. Mal by tak mať možnosť uplatniť všetky svoje právne možnosti zúčastniť sa na vyhlasovaní chráneného územia a jeho zóny.

Karahuta navrhuje, aby sa oznamovanie zámeru verejnou vyhláškou dialo iba pri doručovaní nezistenému vlastníkovi.

„Pri ostatných vlastníkoch, ktorých totožnosť aj pobyt je správnemu orgánu známy, nie je dôvod na to, aby im doručoval oznámenie len verejnou vyhláškou, zvlášť ak ide o obmedzenie vlastníckeho práva,“ odôvodnil.

Vlastníctvo štátu v územiach s tretím, štvrtým alebo piatym stupňom ochrany je zakázané previesť na iné osoby. Z predloženého návrhu novely sa nemá zákaz prevodu vlastníckeho práva vzťahovať na prevod pozemkov nachádzajúcich sa v zastavanom území obce, ktoré svojím umiestnením a využitím „tvoria neoddeliteľný celok so stavbou vlastníka“.

„Prevodom týchto pozemkov sa dosiahne vyššia kultúra obhospodarovania a užívania stavieb a pozemkov v zastavanom území obce a nevytvára sa umelá prekážka, ktorá je pre vlastníkov týchto pozemkov a stavieb aj napriek ich snahe neriešiteľná,“ tvrdí Karahuta.

Upraviť sa má predkupné právo majiteľa pozemku v chránenom území. Ten je momentálne nútený najprv osloviť štát aj napriek tomu, že vo svojom okolí má blízke osoby, ktoré by najďalej užívali tento pozemok, opísal Karahuta.

„Ak nie je v súčasnej dobe na prekážku vlastníctvo touto osobou, nemalo by sa prejudikovať, že by budúci vlastník z okruhu osôb blízkych pôvodnému majiteľovi bol problém,“ poukázal v materiáli.

Účinnosť zákona navrhuje poslanec od 1. decembra tohto roka.

Hronský Beňadik Čítajte viac Nevšedná dovolenka: Tu je 5 tipov na čarovné kúty Slovenska, ktoré (možno) nepoznáte Piran. 09.08.2020. Scenic view of the town of Piran with the main square of Tartini, old colorful buildings with red roofs and the Adriatic Sea with yachts in the coast of Slovenia. Travel concept Čítajte viac CNN zverejnil zoznam 15 najkrajších malých miest Európy: Od Piranu cez Tarnov až po Reine
debata chyba
Viac na túto tému: #turistický chodník #ochrana prírody