OZ Lesmír chce v Muránskej planine bezplatne vyškoliť lektorov v prírodnom turizme

Bezplatné vzdelávacie workshopy pre budúcich lektorov v prírodnom turizme, vytvorenie edukačných videí či digitálnych náučných chodníkov sú hlavné ciele projektu občianskeho združenia (OZ) Lesmír, ktorý plánujú v Národnom parku (NP) Muránska planina realizovať v najbližších dvoch rokoch. Pre TASR to za OZ uviedla Lea Kurpasová.

25.01.2023 06:00
debata

„Hlavným cieľom projektu je podporiť rozvoj služieb v prírodnom turizme v regióne vytvorením vzdelávacieho programu pre potenciálnych sprievodcov či lektorov prírodného turizmu. Prepojením ochrany prírody a rozvoja tejto udržateľnej formy cestovného ruchu sa podporia predovšetkým miestni ľudia z regiónu, čím sa vytvorí potenciál na rozšírenie ponuky služieb,“ priblížila Kurpasová. Na realizáciu projektu bude môcť združenie čerpať finančné prostriedky z plánu obnovy vo výške takmer 320.000 eur.

Združenie plánuje na území Muránskej planiny zorganizovať sériu šiestich bezplatných workshopov s účasťou do 15 záujemcov. Uskutočňovať sa budú v teréne pod vedením odborných lektorov z regiónu. Účastníci vzdelávacieho programu získajú základné zručnosti na prácu sprievodcu či lektora v prírodnom turizme.

„Na základe toho teda predpokladáme tvorbu nových pracovných miest naviazaných na environmentálne vzdelávanie a na poskytovanie služieb v zmysle podstaty poslania národného parku,“ vysvetlila Kurpasová.

Medzi ďalšie aktivity projektu patrí vytvorenie približne desiatky náučných videí o Muránskej planine. Videá budú voľne prístupné a ponúknuť majú komplexný zdroj informácií o prírodných bohatstvách, špecifikách či histórii národného parku.

Súčasťou projektu je tiež vytvorenie súpravy edukačných pomôcok pre environmentálne vzdelávanie. Distribuované budú do informačných stredísk, absolventom vzdelávacieho programu či pedagógom v školách.

Združenie tiež plánuje vytvoriť na už existujúcich turistických trasách niekoľko digitálnych náučných chodníkov. Verejnosti budú dostupné bezplatne prostredníctvom mobilnej aplikácie.

„Digitálne chodníky pozostávajú zo sérií krátkych náučných videí, ktoré sa návštevníkom zobrazujú v aplikácii postupne, ako prechádzajú trasou v teréne. Videá sú vedené formou rozhovorov s odborníkmi na dané témy,“ priblížila Kurpasová.

Na projekte podpory rozvoja prírodného turizmu na Muránskej planine OZ Lesmír spolupracuje aj so Správou NP Muránska planina. Prvé workshopy v rámci vzdelávacieho programu či sprístupnenie dvojice náučných chodníkov plánujú realizovať ešte v tomto roku.

„Na prípravách už aktívne pracujeme a prvý míľnik, ktorým je spustenie webovej platformy pre projekt, bude čoskoro uskutočnený,“ dodala Kurpasová.

OZ Lesmír vzniklo v apríli 2022 s cieľom budovať pozitívny vzťah ľudí k prírode prostredníctvom porozumenia prírodným procesom a životu divokých zvierat. Jeho poslaním je viesť verejnosť k zodpovednému a ohľaduplnému správaniu sa v prírode a prispieť k zachovaniu prírodného bohatstva na Slovensku.

debata chyba
Viac na túto tému: #Muránska planina