Turisti vo Veľkej Fatre minú za deň 28 eur, na čo najviac?

Turisti pri návšteve Národného parku (NP) Veľká Fatra minú za jeden deň 28 eur. Zväčša ich vynaložia na občerstvenie a ubytovanie. Pri týždennej návštevnosti 6677 ľudí to predstavuje príjem pre región 186 956 eur. Vyplýva to z augustového dotazníkového prieskumu Správy NP Veľká Fatra, na ktorom sa zúčastnilo 1095 turistov.

28.09.2023 09:00
debata

„Pokiaľ by sme túto návštevnosť a vynaložené náklady návštevníkov prepočítali na letné dovolenkové obdobie júl a august, NP prinesie pre región 1 682 604 eur. Samozrejme, pre ostatné obdobie roku by to boli len odhady. No vzhľadom na to, že sme v rámci územia rozmiestnili päť sčítacích digitálnych zariadení, o rok budeme vedieť údaje rozloženia návštevnosti v rámci celého roku,“ zhodnotili zo správy NP.

Súčasťou dotazníka bolo aj zisťovanie, aké vlastnosti Veľkej Fatry návštevníci vnímajú ako najatraktívnejšie a čo im v národnom parku najviac chýba. Najčastejšie sa vyjadrovali, že im na ich trase chýbajú pitná voda, toalety, odpadkové koše či oddychové plochy s mobiliárom, kde by sa mohli občerstviť vlastnými potravinami.

Z odpovedí ďalej vyplýva, že prioritnou výhodou NP je veľkoplošná nedotknutá krajina s nízkou koncentráciou pomerne rovnomerne rozmiestnených turistov. Uviedlo to 79,6 percenta ľudí. „Tento názor nám niekoľkokrát aj ústne potvrdili a vyjadruje skutočný potenciál chránenej krajiny NP Veľká Fatra,“ podotkli zo správy NP. Viac ako 60 percent respondentov tiež zmienilo potrebu budovania náučných a/alebo interaktívnych chodníkov či lokalít na vhodných miestach.

Údaje z dotazníkov správa NP považuje za hlavné ukazovatele riešení, ktoré plánujú v budúcnosti uplatniť pri zachovávaní funkčných a budovaní nových turistických a informačných prvkov v rôznych častiach krajiny.

debata chyba
Viac na túto tému: #Veľká Fatra