Na Sitne odhalili pomník vzdávajúci hold organizovanej turistike na Slovensku

Pod vrcholom Sitna osadili pomník vzdávajúci hold verejnoprospešnej práci mnohých generácií dobrovoľných značkárov turistických chodníkov. Udialo sa tak pri príležitosti 150. výročia vzniku prvej turistickej organizácie na území dnešnej SR a 150. výročia prvého vyznačkovaného turistického chodníka.

29.10.2023 15:00
debata

Ako informoval Peter Švec, generálny sekretár Klubu slovenských turistov (KST), pomník má tvar jednoduchého, masívneho „menhiru“ z prírodného kameňa. Jeho autorom je akademický sochár Peter Meszároš. Pripomínať má dlhoročné úsilie a myšlienky, ktoré nesú generácie turistov na Slovensku.

„Veď vďaka mnohým generáciám značkárov máme dnes v SR sieť vyznačkovaných turistických chodníkov s celkovou dĺžkou približne 15.000 km. V roku 2022 bolo značkovanie turistických trás zapísané do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska,“ skonštatoval Švec.

KST požiadal o dotáciu na projekt osadenia pomníka Ministerstvo obrany SR prostredníctvom grantovej schémy, ktorá podporuje aj kultúrno-historické projekty súvisiace s vojenskou históriou.

Švec priblížil, že po skončení sa prvej svetovej vojny našlo množstvo bývalých dôstojníkov vďaka skúsenostiam z terénu a znalostiam kartografie uplatnenie pri budovaní nových turistických trás či zdokonaľovaní metodiky ich značkovania.

„Dá sa povedať, že do nadšenia a živelnosti, ktoré v značkovaní dovtedy vládlo, vniesli armádni veteráni vojenský poriadok a systém, ktorý sa neskôr stal základom technickej normy,“ dodal Švec.

KST je nástupníckou organizáciou nesúcou odkaz priekopníkov turistiky Uhorského karpatského spolku. V súčasnosti má viac ako 22.000 členov, ktorí sú združení v 300 miestnych odboroch KST a turistických kluboch.

Tretinu členskej základne tvoria deti a mladí ľudia, ktorí sú organizovaní takmer v 30 turistických oddieloch mládeže (TOM). KST udržiava celoslovenskú sieť značkovaných chodníkov, prevádzkuje päť tatranských chát a vychováva tiež inštruktorov a cvičiteľov pre turistiku.

debata chyba
Viac na túto tému: #Turistika