Vydajte sa po Cyrilo-metodskej ceste. Pripomenie vierozvestcov v Nitrianskom kraji

19.05.2018 13:00

V Nitrianskom kraji vzniká Cyrilo-metodská cesta, ktorá pripomenie pôsobenie svätých Cyrila a Metoda na tomto území. Napomôcť má nielen rozvoju cirkevnej turistiky, ale aj zážitkového vzdelávania pre študujúcu mládež i dospelých.

V rámci cezhraničného česko-slovenského projektu vyznačia zastávky spojené s pôsobením vierozvestcov a vydajú sprievodcu, ktorý bude obsahovať všetky informácie o jednotlivých miestach.

Počíta sa aj s informačnými panelmi. „Hlavným cieľom projektu je vybudovanie inštitucionálnej siete Cyrilo-metodskej cesty, jej certifikácia v Rade Európy a v konečnom dôsledku aj vzbudenie hrdosti obyvateľov Nitry a Nitrianskeho regiónu na cyrilo-metodskú tradíciu,“ uviedol koordinátor projektu v Nitrianskom samosprávnom kraji Tibor Ujlacký.

Územie Nitrianskeho kraja je neoddeliteľnou súčasťou trasy Cyrilo-metodskej cesty z Velehradu do Solúna a Ríma.

V rámci nej sú naplánované dve vetvy. Jedna pôjde z veľkomoravských hradísk v Pobedime a v Ducovom cez Nitriansku Blatnicu, Bojnú až po Nitru ako mocenské centrum Nitrianskeho kniežatstva.

Druhá vetva vedie z Mikulčíc cez Šaštín a hradisko v Majcichove až po Močenok ako rodisko svätého Gorazda a opäť až do Nitry.

V ďalšom období by sa mala trasa rozšíriť z Nitry smerom k Štúrovu a Komárnu a do Maďarska do Blatnohradu, doplnil Ujlacký.

Partnermi projektu sú Združenie Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, Juhomoravský kraj, Zlínsky kraj, Trnavský samosprávny kraj, Místní akční skupina Buchlov, Nitriansky samosprávny kraj, Slovenský dom Centrope a Mendelova univerzita Brno.

V Nite patria k hlavným podporovateľom budovania cesty mesto Nitra, Nitrianske biskupstvo, Archeologický ústav SAV v Nitre a Univerzita Konštantína filozofa

#Nitra #cyril a metod
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk