Nový projekt turizmu, Pohronská hradná cesta, spojí Zvolen a Hronský Beňadik

Nový projekt cestovného ruchu predstavili v uplynulých dňoch na pracovnom stretnutí vo Zvolene. Jeho názov je Pohronská hradná cesta a viesť má medzi Zvolenom a Hronským Beňadikom. Projekt je jednou z priorít Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a rieši ho v rámci svojej Rozvojovej agentúry v spolupráci s OOCR Gron a OOCR Stredné Slovensko.

13.02.2019 13:00
Kláštor, Hronský Beňadik Foto:
Kláštor V Hronskom Beňadiku.
debata

„Za mimoriadne aktívnej účasti kolegov z ministerstva kultúry, BBSK, zástupcov samospráv z regiónu, odborníkov z Katedry histórie UMB v Banskej Bystrici, Katedry archeológie UKF v Nitre, Archeologického ústavu SAV v Nitre, dotknutých samospráv, stredných a vysokých škôl a ďalších inštitúcii, sme prediskutovali možnosť spolupráce pre tento produkt cestovného ruchu,“ uviedol predseda Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Zastupiteľstva BBSK a vedúci výskumu na Pustom hrade Ján Beljak.

Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia občianskych združení, ktoré realizujú obnovu hradov Revište a Šášov a patria medzi tvorcov projektu. „Vďaka Ratiborovi Mazúrovi z Revišťa máme už dnes stránku www.pohronskehrady.sk, ktorá láka turistov na hrady v našom regióne,“ pripomenul Beljak.

Pohronská cesta sa v minulosti vo Zvolene križovala so známou severojužnou cestou Via Magna. Pri Pohronskej ceste stálo viacero hradov, ktoré mali strážnu funkciu. Patrili k nim napríklad Pustý hrad, Šášov či Revište.

Ešte pred samotným pracovným stretnutím k projektu Pohronskej hradnej cesty uviedli do života novú publikáciu s názvom Stredné Slovensko v stredoveku. Opisuje vývoj osídlenia regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen.

Kniha je zborníkom z odborného sympózia, ktoré sa uskutočnilo v septembri 2018 v Kráľovskej sále Zvolenského zámku ako sprievodné podujatie k výstave Dedičstvo Karola Veľkého. Publikácia je venovaná 775. výročiu obnovenia mestských privilégií mesta Zvolen.

debata chyba