Banská Bystrica má prvú mestskú cyklotrasu. Vedie z Huštáku do Podlavíc

Jazdou na elektrickom bicykli z požičovne Turistického informačného centra zástupcovia banskobystrickej samosprávy a Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica (OCI BB) oficiálne otvorili prvú mestskú cyklotrasu.

05.09.2019 14:00
debata

Trasa v dĺžke takmer dva kilometre vedie od Huštáku (hovorové označenie pre Vajanského námestie, pozn. SITA) do mestskej časti Podlavice.

Cena celého projektu bola viac ako 765-tisíc eur s DPH, z čoho takmer 637-tisíc bol nenávratný príspevok z fondov Európskej únie.

Podľa primátora Banskej Bystrice Jána Noska sa opäť potvrdilo, že od myšlienky k realizácii a ku konečnému výsledku je dosť dlhá cesta.

Mesto v roku 2016 vyčlenilo rekordnú sumu 360-tisíc eur na prípravu projektovej dokumentácie a výkupy pozemkov.

Procesy majetko-právneho vysporiadania pozemkov, prípravy projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné povolenie, súťaž na dodávateľa a samotné zhotovenie boli časovo náročné. Nakoniec sa v júli podarilo stavbu skolaudovať.

„Stavebné práce sa podarilo zrealizovať v plánovanom termíne, ale boli problémy s elektrickým napojením a tiež so zariadením vysokého tlaku plynu, ktoré celý proces zdržali,“ objasnil zdržanie výstavby cyklotrasy Nosko. Nová komunikácia je zaradená do siete miestnych komunikácií a jej údržbu bude pravidelne zabezpečovať samospráva.

Pre Banskobystričanov a občianske združenia, ktoré dlhodobo tlačia na budovanie cyklotrás v meste, je to podľa Michala Majera z OCI BB viac-menej splnený sen.

„Veríme, že nestojíme na prvej a poslednej cyklotrase, ale veľmi rýchlo ju budú nasledovať ďalšie, ktoré spoja ostatné časti mesta s centrom a zároveň sa prepoja,“ povedal Majer.

Čo sa týka bezpečnosti, je časť popri ulici THK podľa neho vzorovou cyklotrasou aj na európske pomery. V časti od plavárne po hotel Dixon je priestor veľmi otvorený a ľudia sa tam necítia komfortne.

„Dlhodobo tam na voľnej parcele pripravujeme parčík, ktorý chceme prepojiť aj s potokom Tajovka tak, aby tam pribudlo množstvo stromov, lavičky a ďalšie prvky, ktoré by z toho spravili príjemné miesto. Veríme, že aj v tomto bude mesto nápomocné,“ dodal Majer.

Celková cena za stavebné práce, stavebný dozor a nákup pozemkov pre cyklotrasu je 765 137,11 eur s DPH.

„Na realizáciu získala samospráva aj nenávratný finančný príspevok z Výzvy na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy na celkovom počte prepravených osôb z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Ten pokryl náklady vo výške 636 609,35 eur,“ konkretizoval prednosta MsÚ Martin Adamec.

„Momentálne sú v štádiu územného konania cyklotrasy, ktoré prepoja ďalšie mestské časti s centrom mesta,“ doplnil primátor s tým, že ide o prepojenia Hušták – Kráľová, Hušták – Senica, Námestie Slobody – Sásová, Námestie Ľ. Štúra – Fončorda a Autobusová stanica – Šalková.

„Okrem toho pracujeme na projektovej dokumentácii k cyklolávke cez rýchlostnú cestu R1 v Radvani, podchodu pre cyklistov a chodcov popod Kúpeľnú ulicu a tiež na podchode popod malú okružnú križovatku pred Europa Shopping Center,“ objasnil ďalšie zámery samosprávy primátor.

debata chyba
Viac na túto tému: #Banská Bystrica #cyklotrasa