Rekonštrukcia arboréta Kysihýbel pokračuje výstavbou dvoch objektov

Pri Banskej Štiavnici od polovice marca pokračuje projekt rekonštrukcie Lesníckeho arboréta Kysihýbel výstavbou dvoch objektov. Ako uviedol koordinátor projektu a vedecko-výskumný pracovník z Lesníckeho výskumného ústavu Národného lesníckeho centra (NLC) vo Zvolene Jozef Capuliak, na stavbe bolo doteraz preinvestovaných približne 250-tisíc eur. Stavebnú časť dokončuje od minuloročnej jesene krupinská firma VERÓNY OaS, s.r.o., ktorá zákazku získala vo verejnom obstarávaní za 444 980,28 eura bez dane z pridanej hodnoty.

13.04.2021 13:00
debata

„Stavba bola pozastavená stavebným dozorom od konca novembra 2020 z dôvodu nevhodného počasia a pandemickej situácie,“ dodal koordinátor s tým, že jej ukončenie je plánované koncom júla tohto roku. Projekt, pôvodne plánovaný do mája, by mal byť ukončený do konca augusta na základe podanej žiadosti o odklad.

Priebežne v arboréte obnovujú aj vegetáciu. „Odstránenie starých poškodených a chorých stromov sa uskutočňovalo výškovými prácami externou firmou,“ objasnil Capuliak a doplnil, že chodníky a informačné tabule budú obnovené po ukončení stavebnej činnosti v letných mesiacoch.

Cieľom obnovy je zvýšenie atraktívnosti Lesníckeho arboréta Kysihýbel. „Zvýšenie atraktívnosti sa má dosiahnuť rekonštrukciou dvoch objektov, cestičiek, oplotenia, odstavnej plochy, označenia skupín drevín, revitalizácie drevín a celkovou údržbou celého objektu,“ objasnil koordinátor.

Lesnícke arborétum v Kysihýbli pri Banskej Štiavnici začali komplexne obnovovať už v roku 2017 v rámci cezhraničného programu Interreg Slovenská republika – Maďarsko. Hlavným partnerom je Národné lesnícke centrum a maďarským partnerom je Šopronská univerzita, ktorá v rámci tohto projektu realizuje obnovu Botanickej záhrady v Šoproni.

„Celková výška projektu je 1 460 765 eur, pričom výška rozpočtu NLC je 912 052 eur. Projekt nespolufinancuje NLC ale Ministerstvo pôdohospodárstva ako jeho zriaďovateľ vo výške 15 %.

Arborétum pri Banskej Štiavnici patrí medzi najstaršie a najhodnotnejšie aklimatizačné objekty. Bolo založené v roku 1900 na výskum introdukcie a pestovania cudzokrajných lesných drevín.

Rozprestiera sa na výmere 7,78 hektára a v nadmorskej výške od 530 do 560 metrov nad morom.

Arborétum je rozdelené do štyroch oddelení, v rámci ktorých sú jednotlivé dreviny vysadené na štvorcoch s rozmermi 15 krát 15 metrov.

debata chyba
Viac na túto tému: #banská štiavnica #arborétum