Rekonštrukcia Kaštieľa Radvanských bude pokračovať opravou fasády a interiérov

V meste pod Urpínom sa do finále blížia stavebné práce súvisiace s obnovou strechy na národnej kultúrnej pamiatke Kaštieľ Radvanských. Jeho rekonštrukcia sa začala v roku 2016 po vzájomnej dohode medzi mestom a Akadémiou umení (AKU) v Banskej Bystrici, ktorá má budovu aj s priľahlým parkom v dlhodobom nájme. Ako informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová, v ďalšej fáze by malo dôjsť k oprave vonkajšej fasády a interiérových priestorov.

06.10.2022 14:00
debata

Spoločným cieľom je prinavrátiť kaštieľu jeho výnimočnosť a z okolitého areálu vybudovať udržiavaný a bezpečný priestor, ktorý môžu využívať obyvatelia Radvane, ale aj všetci Banskobystričania na oddych a relax.

Výmena strechy je kľúčovým krokom k tomu, aby nedochádzalo k ďalšej devastácii kaštieľa, a aby mohla vďaka spolupráci mesta a Akadémie umení v Banskej Bystrici pokračovať jeho komplexná rekonštrukcia.

Súčasťou prebiehajúcej fázy prác je aj reštaurovanie stropu rytierskej sály a umiestnenie oceľovej konštrukcie, ktorá bude slúžiť na prestrešenie nádvoria kaštieľa.

V budúcnosti by tu mala vzniknúť reprezentatívna sála pre koncerty, výstavy a rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, čím sa zvýšia možnosti využitia celého areálu.

Oravský hrad Čítajte viac Na Oravskom hrade sprístupnili doposiaľ ukryté podzemné chodby

„Som rád, že akadémii sa podarilo vysúťažiť zhotoviteľa na druhú etapu obnovy kaštieľa, ktorá zahŕňa prestrešenie poslednej zo štyroch striech. Keďže do budovy dlhé roky zatekalo, práve toto opatrenie bolo pre jeho záchranu mimoriadne dôležité. Verím, že práce budú ukončené do konca tohto roka a my budeme môcť spoločne vyvíjať ďalšie úsilie smerujúce k obnove historického klenotu nášho mesta,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Akadémia umení sa plánuje uchádzať o ďalšie zdroje potrebné na pokračovanie rekonštrukčných prác z Plánu obnovy a odolnosti SR, ako aj z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Cieľom samosprávy je zároveň prepojiť park v okolí kaštieľa s Aulou SZU, Radvanskou záhradou, evanjelickým kostolom, ako aj Základnou a materskou školou Radvanská, ktoré sa nachádzajú v blízkosti.

Výsledkom by tak mohol byť centrálny a bezpečný priestor pre oddych, šport, kultúru a komunitný život obyvateľov Radvane.

„Našim zámerom je vyňať Park v Kaštieli Radvanských z nájomnej zmluvy s akadémiou umení a pod hlavičkou mesta ho komplexne zrevitalizovať. Začiatkom budúceho roka chceme spustiť participatívny proces s verejnosťou a, rovnako ako pri mestskom parku, nechať priestor obyvateľom vyjadriť sa k jeho obnove. Následne plánujeme počas roku 2023 zrealizovať medzinárodnú krajinársko-architektonickú súťaž s cieľom získať kvalitný návrh komplexnej revitalizácie parku,“ popísal prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.

O financovanie projektu obnovy parku sa bude Banská Bystrica uchádzať zo zdrojov Európskej únie, aj vzhľadom na to, že zámer je v rámci Integrovanej územnej stratégie medzi prioritnými projektami mesta.

oheň, kozub, kachle, plameň Čítajte viac Renesančný kaštieľ v Pečovskej Novej Vsi odhalil svoje tajomstvá Zámok Balmoral, Škótsko, sídlo, Británia, hrad Čítajte viac Tajomstvá hradu Balmoral, kde zomrela kráľovná: Komu bol primalý a ako súvisí so smrťou Diany?
debata chyba
Viac na túto tému: #Banská Bystrica