Čo musia spĺňať rôzne typy ubytovacích zariadení?

Hotel, penzión či wellness hotel - každé ubytovanie musí podľa vyhlášky ministerstva hospodárstva spĺňať určité podmienky. Čo od toho svojho môžete očakávať?

22.04.2014 00:00
shutterstock 130072235 Foto:
Každé ubytovacie zariadenie musí spĺňať určité podmienky. Ak nie, môžete sa sťažovať.
debata

Vyhláška ministerstva hospodárstva stanovuje druhy kategórií a triedy ubytovacích zariadení, ako aj klasifikačné znaky, ktoré musia spĺňať ubytovacie zariadenia, pri zaraďovaní do kategórií. Ak vybrané zariadenie nespĺňa uvedené znaky, máte nárok sťažovať sa.

Hotel

Ide o ubytovacie zariadenie slúžiace na prechodné ubytovanie hostí, ktoré má viac ako desať izieb. Hosťom poskytuje okrem ubytovania, stravovania aj doplnkové služby, zábavné a spoločenské služby, služby obchodným cestujúcim a rekreačno-športové služby, služby na aktívne trávenie voľného času

Garni hotel

Je ubytovacie zariadenie kategórie hotel, ktoré poskytuje hosťom rozsah služieb stanovený pre príslušnú triedu hotela, ale s rozsahom stravovania obmedzeným spravidla na podávanie raňajok

Horský hotel

Je ubytovacie zariadenie kategórie hotel umiestnené v horskom teréne, často bez priameho napojenia na cestnú sieť.

Wellness hotel

Je zariadenie kategórie hotel určené predovšetkým na špecifické prechodné pobyty spojené s odbornou starostlivosťou a rehabilitáciou hostí. Je vybavený funkčnými športovými a rekreačnými zariadeniami, ktoré sú hosťom k dispozícii. Ponúka racionálnu stravu, poskytuje rozsah služieb stanovený pre príslušnú triedu hotela. Ako wellness hotel možno označiť iba hotel, ktorý spĺňa požiadavky najmenej hotela trojhviezdičkovej triedy.

Kúpeľný hotel

Je ubytovacie zariadenie kategórie hotel. Nachádza sa v miestach, ktoré majú štatút kúpeľného miesta. Hosťom poskytuje rozsah služieb stanovený pre príslušnú triedu hotela s ponukou liečebnej starostlivosti. K dispozícii v ňom je lekár pre hostí. Ako kúpeľný hotel možno označiť iba hotel, ktorý spĺňa požiadavky najmenej hotela triedy ***.

Boutique hotel

Je ubytovacie zariadenie kategórie hotel s nižším počtom izieb, ktoré sa spravidla nachádza v historických budovách, v domoch s architektonickým alebo umeleckým riešením. Zariadenie interiérov je luxusné až exkluzívne. Ako boutique hotel možno označiť iba hotel, ktorý spĺňa požiadavky najmenej hotela triedy ****.

Apartmánový hotel

Ide o ubytovacie zariadenie kategórie hotel, ktoré poskytuje ubytovanie v apartmánoch. Pozostáva najmenej z ôsmich apartmánov. Hosťom poskytuje rozsah služieb stanovený pre príslušnú triedu hotela.

Dependance hotela

Je vedľajšia budova bez vlastnej recepcie, organizačne súvisiaca s hotelom, ktorý zabezpečuje pre dependance celý rozsah služieb zodpovedajúci príslušnej triede a nie je vzdialený viac ako 300 m.

Penzión

Ide o jednoduché ubytovacie zariadenie hotelového typu najmenej s piatimi izbami a najviac so štyrmi stálymi lôžkami v izbe. Hosťom zabezpečuje podávanie raňajok, prípadne aj celodennú stravu a poskytuje základné služby.

Apartmánový dom

Je ubytovacie zariadenie, ktoré je prevádzkované zvyčajne len v sezóne a poskytuje hosťom prechodné ubytovanie najmenej v piatich apartmánoch alebo v štúdiách.

Ubytovanie v súkromí

Predstavuje ubytovanie hostí v izbách rodinných domov alebo je na tento účel poskytovaný celý objekt, najmä rodinný dom, prázdninový dom, rodinná chalupa alebo rodinná chata. Podľa toho je ubytovanie v súkromí poskytované v izbách alebo v objektoch.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zákon #hotel #sťažnosť #kvalita #ubytovanie #očakávania