Cestovné poistenie zaplatí aj opravu vozidla

Viac ako 65 percent opýtaných volí svoju dovolenkovú destináciu v rámci Európy a vyše 20 percent na Slovensku.

02.08.2014 00:00
auto, nehoda Foto:
Nepríjemnosť na dovolenke?
debata (40)

Okolo 45 percent Slovákov nevyužíva služby cestovných kancelárií, ale radšej cestuje na vlastnú päsť. A práve rovnaké percento ľudí absolvuje svoje potulky vlastným dopravným prostriedkom. Vyplýva to z prieskumu Komunálnej poisťovne.

Ak máte na svoje vozidlo uzavreté havarijné poistenie, v takom prípade máte k dispozícii aj široký balík asistenčných služieb, ktorý zahŕňa napríklad odtiahnutie vozidla v prípade poruchy, opravu v najbližšom servise alebo aj na mieste, výmena zámku pri strate kľúčov a ďalšie. Podobné služby ponúka aj základný balík povinného zmluvného poistenia, ale s nižšími limitmi krytia, ktoré pri rozsiahlejších škodách nepostačujú. Vyššie krytie je potrebné v prípade zákonnej poistky pripoistiť. To je výhodné najmä pre tých, ktorí cestujú do zahraničia viackrát do roka.

Pripoistenie nepojazdného vozidla v rámci cestovného poistenia vám bude zbytočné, ak máte uzatvorené havarijné poistenie. Ak ho však nemáte, odborníci odporúčajú pred vycestovaním jednorazovo zaplatiť službu uhradenia nákladov v prípade nepojazdnosti.

Čo zahŕňa poistenie nepojazdného vozidla? Na cestách sa môžu vyskytnúť rôzne nepredvídané udalosti. Škodu na aute vám uhradí havarijné poistenie, ak ho máte uzatvorené, zodpovednosť za škodu za vás vybaví povinné zmluvné poistenie. No počítať musíte aj s ďalšími výdavkami, ako je zabezpečenie náhradného dopravného prostriedku alebo ubytovacie náklady, odtiahnutie vozidla a jeho opravu.

V spomínanom prieskume sa najviac respondentov vyjadrilo, že na dovolenku cestujú najdlhšie na desať dní. Počas tejto doby by vás cestovné poistenie s úhradou liečebných nákladov vyšlo 9,29 eura a pripoistenie nepojazdného vozidla len na 3,98 eura. Teda dokopy by ste zaplatili: 13,27 eura Ak sa vaše osobné motorové vozidlo v zahraničí stane nepojazdným: náklady spojené s odtiahnutím, cestovným alebo dočasným ubytovaním zaplaťte v hotovosti a originály účtov starostlivo uschovajte. Po návrate vám budú poisťovňou uhradené. V prípade, že nebudete schopní tieto účty zaplatiť, alebo ak potrebujete radu či privolať pomoc (napríklad odťahovaciu službu, ubytovanie a pod.), obráťte sa na asistenčnú službu (kontakt je vždy súčasťou zmluvy) a postupujte podľa jej pokynov.

Povinnosti klienta

Bezodkladne oznámiť poisťovni vznik poistnej udalosti a predložiť:

  • policajnú správu (ak je príčinou poistnej udalosti dopravná nehoda alebo odcudzenie) s uvedením rozsahu poškodenia,
  • potvrdenie autoservisu o oprave osobného vozidla s rozpisom vykonaných prác a s uvedením doby opravovania vozidla,
  • potvrdenie autoservisu o nepojazdnosti vozidla,
  • cestovný lístok,
  • účet za hotel

© Autorské práva vyhradené

40 debata chyba
Viac na túto tému: #dovolenka #poistenie #auto