Tábor vyberajte spolu s dieťaťom

Na čo nezabudnúť, kým pošlete dieťa do tábora?

05.06.2019 06:00
tábor, deti Foto:
Program tábora by mal byť čo najviac rôznorodý a mal by deťom dávať priestor pre sebarealizáciu a mal by v deťoch rozvíjať dobré vlastnosti.
debata

Na čo treba myslieť pri výbere letného tábora, aby bolo dieťa spokojné?

Typ aj zameranie tábora vyberajte vždy spolu s dieťaťom podľa jeho záľub a záujmov. Vysvetlite mu, prečo je dôležité a dobré, aby išlo do tábora.

Pozitívne ho motivujte – čo všetko nové sa naučí, zažije, získa nových priateľov. Dieťa by do tábora malo ísť dobrovoľne, nie nasilu.

Ak plánujete pobytový tábor, kde bude vaše dieťa týždeň či viac mimo domova, ideálne je, ak tam pôjde spolu so súrodencom či s kamarátom.

Nezabudnite na možnosť spojenia s dieťaťom počas tábora – niektoré prinášajú aj streamovanie priamo z aktivít alebo pravidelné fotky a videá na sociálnych sieťach.

Čo by si mali rodičia zistiť pred výberom letného tábora?

Vhodné je vedieť, či je tábor nahlásený na príslušnú hygienickú stanicu, v miestnom zdravotníckom zariadení a tiež na obecnom úrade.

Informovať sa treba, ako vedúci dbajú o bezpečnosť detí pri všetkých táborových činnostiach a či sú pred konaním tábora o bezpečnosti riadne preškolení.

Dôležitá informácia je aj to, či tábor má táborový poriadok, ktorý budú poznať a dodržiavať deti aj vedúci.

Dobré je zabezpečiť si o prevádzkovateľovi tábora dostatok informácií. Letáčiky, inzeráty a propagačné materiály poskytnú informácie, dôležitý je ale aj osobný kontakt, ideálne je poslať dieťa do tábora, ktorý vám odporučí niekto na základe vlastných skúseností.

Pýtajte sa, či sú vedúci riadne preškolení na konkrétne činnosti (napríklad ak sa budú sa v tábore stavať lanové prekážky, či majú vedúci príslušné oprávnenie) a ako je tábor pripravený na mimoriadne a núdzové situácie.

Prevádzkovateľ alebo hlavný vedúci tábora by mali mať snahu poskytnúť vám dostatok informácií dlho pred začiatkom tábora.

Oplatí sa pri objednávaní tábora myslieť len na cenu ako jediné kritérium výberu?

Cena nesmie byť jediným rozhodujúcim faktorom pri voľbe letného pobytu v tábore. Určiť, aká suma je príliš nízka a aká už veľmi vysoká, sa jednoznačne nedá.

Treba zvážiť najrôznejšie kritériá (ako je napríklad druh ubytovania, program tábora atď.). Náklady rôznych prevádzkovateľov sa tak môžu veľmi líšiť, a tým sa teda môžu veľa odlišovať aj ceny táborov.

Cena by mala byť nastavená tak, že deti ani rodičia už nebudú mať v súvislosti s táborom a jeho programom žiadne ďalšie výdavky. Rodič musí mať istotu, že vreckové, ktoré dieťaťu dá, využije len na svoju vlastnú potrebu a nie za najrôznejšie doplatky za program (požičanie športového náčinia, doplnkové a voliteľné programy atď.).

Vopred sa teda treba informovať, či sú v cene zahrnuté prípadné vstupy (na kúpalisko, do pamiatok, doprava pri celodenných výletoch alebo požičanie potrebného vybavenia atď.).

Prípadné doplatky totiž dokážu pôvodne „nízku“ cenu tábora značne navýšiť. Overte si, či je v cene zahrnuté aj poistenie a aký je jeho rozsah.

O tom ako využiť príspevok na rekreáciu sa dočítate TU

Ako sa v táboroch zabezpečuje hygiena a stravovanie?

Vyhlášky ministerstva zdravotníctva o hygienických požiadavkách na zotavovacie podujatia pre deti sú základnou legislatívou, ktorou by sa každý tábor mal riadiť. Predpisy stanovujú prísne pravidlá pre prevádzku tábora z hygienického a zdravotného hľadiska (výber táboriska, ubytovanie účastníkov, stravovanie, zdravotnú dokumentáciu atď.).

Tábory sa konajú vo vhodných priestoroch a v príjemnom prostredí, ktoré je prínosné pre oddych a zdravie detí.

Vyhovujúci priestor je tiež taký, ktorý zodpovedá programu aj vekovému zloženiu detí. A zatiaľ čo stanové tábory sú vhodnejšie pre staršie deti a vyvolávajú pocit dobrodružstva, napr. pre alergikov bude vhodnejšie vyberať ubytovanie v chatke alebo v budove.

Ak je v tábore viac ako 30 účastníkov, musí byť tábor nahlásený na príslušnej okresnej hygienickej stanici v mieste konania tábora. Strava 5× denne a neobmedzený pitný režim sú samozrejmosťou každého dobrého tábora.

Kuchyne aj uskladnenie zásob potravín musia zodpovedať hygienickým predpisom. Nebojte sa na to opýtať hlavného vedúceho.

Opýtajte sa tiež na jedálniček. Mal by byť dostatočne pestrý. Veľmi pravdepodobne v ňom nájdete aj jedlo, ktoré vaše dieťa práve nemá rado. Hlavný vedúci kvôli tomu iste jedálniček nezmení, ale bude na podobnú situáciu pripravený a môže vymyslieť iné riešenia.

Musí mať každý tábor zdravotný dozor?

V každom tábore musí byť po celý čas prítomný zdravotník, ktorý sa zúčastňuje táborového programu a je vždy pripravený pomôcť. Taký zdravotník musí prejsť príslušným školením, a má teda oprávnenie na vykonávanie funkcie zdravotníka na detských zotavovacích akciách.

Zdravotník má tiež kontakt na najbližšieho lekára, ktorý môže pomôcť pri závažnejších komplikáciách.

Zdravotník sa bude pýtať na lieky, ktoré vaše dieťa pravidelne užíva a tiež vám po skončení tábora poskytne kompletné informácie o prípadných zdravotných komplikáciách vášho dieťaťa.

Povinnosťou rodiča je pred nástupom do tábora zabezpečiť lekársku prehliadku dieťaťa a odovzdať zdravotníckemu vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa.

Akú kvalifikáciu musia mať táboroví vedúci?

Legislatíva nestanovuje povinnosť pre vedúcich ani ďalších pracovníkov tábora absolvovať akékoľvek školenie (výnimkou je iba zdravotník).

Pokiaľ ide o organizáciu, ktorá má v organizovaní táborov dlhoročnú tradíciu alebo pracuje s deťmi celoročne, je pravdepodobné, že sa vedúcimi stali tí, ktorí tábory absolvovali ako deti alebo s deťmi celoročne pracujú. Takí vedúci budú mať dostatok skúseností, ktoré si trvale rozširujú a prehlbujú.

Ak táboroví vedúci nechodia do tábora pravidelne alebo nepracujú celoročne s deťmi, nebojte sa opýtať hlavného vedúceho na ich skúsenosti a kritériá ich výberu.

Aký by mal byť program tábora?

Program tábora by mal byť čo najviac rôznorodý a mal by deťom dávať priestor pre sebarealizáciu a mal by v deťoch rozvíjať dobré vlastnosti. Nemal by nikoho vyraďovať pre jeho schopnosti a vedomosti a na druhej strane nesmie ani nikoho protežovať.

Počas pobytu sa táborom môže prelínať celotáborová hra, ktorej motivácia väčšinou ovplyvňuje celý tábor – program aj všetko táborové dianie. Námet hry je väčšinou zjavný už z názvu tábora.

Rady pre rodičov

 1. Zaistite všetko nutné vybavenie pre dieťa, základný zoznam by malo poskytnúť vedenie tábora, a pomôžte dieťaťu s balením potrebných vecí.
 2. Zapíšte si presnú adresu tábora a termín návratu.
 3. Sprevádzajte dieťa na miesto odchodu a osobne ho odovzdajte hlavnému vedúcemu tábora alebo oddielovému vedúcemu.
 4. Dôležité je, aby malo dieťa všetky povinné očkovania, ale stále sa zabúda na odporučené očkovania, ktoré môžu niekedy zachrániť život. Ide hlavne o očkovanie proti kliešťovej encefalitíde, meningokokom a žltačke typu A.
 5. Zabaľte dieťaťu dostatočné množstvo liekov, ktoré pravidelne užíva, a informujte o tom kvalifikovaného zdravotníka.
 6. Pred odchodom do detského tábora je preto vhodné dieťa pripoistiť pre prípad úrazu a choroby, odporúča sa dieťa ochrániť komplexne vhodným „balíčkom“ pripoistení pre dieťa. Ide o kombináciu denného odškodného počas liečenia úrazu a pobytu v nemocnici a ochranu pred dlhodobými následkami.
 7. Informujte vedúceho oddielu alebo zdravotníkov o prípadných zdravotných obmedzeniach dieťaťa, povedzte, či je plavec alebo neplavec. Určite nezatajte žiadne dôležité informácie, ktoré by mohli skomplikovať priebeh tábora tak vedúcim, ako aj vášmu dieťaťu.
 8. Najmenej 2– až 3-krát počas tábora dieťa kontaktujte a vyžadujte aj od neho informácie o jeho pobyte v tábore.
 9. Ak sa dieťa zmieni o akýchkoľvek negatívnych skúsenostiach (napríklad nedostatok jedla alebo pitného režimu, nedostatočný táborový program, telesné tresty, nadmerná fyzická záťaž …), snažte sa ich čo najskôr preveriť. Navštívte tábor, kontaktujte hlavného vedúceho, opýtajte sa ostatných rodičov.
 10. Dieťa v tábore nenavštevujte, uvedomte si, že vaše návštevy dieťaťa v tábore nie sú vhodné tak z výchovného, ako aj zo psychologického hľadiska.
 11. Vyzdvihnite dieťa na mieste príchodu, nesmie mať pocit, že sa naň netešíte alebo že ste naň zabudli.
 12. Pýtajte sa na priebeh tábora – na správanie dieťaťa, zdravotné ťažkosti (najdôležitejšie je informovať sa o kliešťoch – na ktorom mieste, kedy a podobne, zdravotník je povinný viesť zdravotný denník).
 13. Pokiaľ by u dieťaťa nastala nápadná zmena správania, nebude chcieť hovoriť o tábore, programe, kamarátoch vedúcich, alebo ak sa prejavia známky fyzických trestov, kontaktujte iných rodičov s otázkou, ako na pobyt reagujú ich deti.
 14. Ak dieťa nechce o negatívnych skúsenostiach hovoriť, obráťte sa na odborníkov (napríklad na pedagogicko-psychologickú poradňu).
 15. V závažných prípadoch sa neváhajte obrátiť na políciu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #tábor #detský tábor #rekreačný príspevok