Užite si jarné prázdniny s deťmi na svahu

Jarné prázdniny sa blížia a vy neviete ako využiť čas s deťmi? Máme pre vás tip.

Napíšte nám či dodržujete 5 pravidiel bezpečnosti na svahu alebo máte nejaké vlastné pravidlo a ste zaradení do súťaže! Cenou je rodinný skipas v lyžiarskom stredisku Snowparadise Oščadnica Veľká Rača v hodnote 86 eur. Súťaž prebieha od stredy 29.1. do 5.2. Najneskôr 6. februára vyžrebujeme zo všetkých odpovedí až 10 výhercov!

*Skipasy môžete využiť v ľubovolný deň do ukončenia hlavnej sezóny, to je 8. marca 2020. Platí pre rodičov s dvoma deťmi, ktoré ešte nedovŕšili 12 rokov. Viac informácií nájdete na Snowparadise.sk.

Výhercovia

Andrea P., Banská Bystrica; Jarmila V., Piešťany; Tomáš F., Udavské; Peter F., Trenčianska Turná; Martin K., Ružomberok; Monika V., Komarovce; Natália Š., Nová Dubnica; Tibor K., Rosina; Martin B., Veľký Biel; Daniela G., Martin

OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.