Anketa: Dovolenka - Necháte sa zbaliť, alebo to máte pod kontrolou?

inzercia COMM agentura Boiron

Hrajte s nami o zájazd pre dve osoby v hodnote 800 eur od CK Hydrotour podľa vlastného výberu* a ďalšie letné balíčky.
Stačí ak v termíne od 20.5.- 9.6.2015 odpoviete na všetky otázky ankety a vyplníte kontaktné údaje. Prajeme veľa šťastia v hre a veselé leto!

Výhercovia

Martina Bollová, Snežnica, Jana Šuleková, Hriňova-Krivec, Viera Baranovičová, Bratislava, Klaudia Andrisáková, Váhovce, Elena Jánošová, Dolná Trnávka, Andrej Ďurček, Hajná Nová Ves, Michaela Ivančová, Vranov nad Topľou, Júlia Belicová, Povina, Martina Horváthová, Trnava, Ivana Hudečeková, Kľak-Ostrý Grúň

OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.