Vyhrajte zážitok, ktorý dáva krídla – Hurricane Factory Tatralandia

Tatralandia inzercia

Snívate o zoskoku z lietadla, ale strach vás priveľmi ovláda na to urobiť prvý krok? Čo tak začať ho prekonávať v priestore, kde máte všetko pod maximálnou kontrolou a vidíte záchrannú sieť pod sebou, do ktorej môžete pokojne padať? Tam, kde sa budete vznášať s pocitom istoty a kde vás dokonca naučia skrotiť hurikán? Uletený zážitok v Hurricane Factory Tatralandia, teda lietanie v prúde vzduchu s rýchlosťou až 270 km/h je adrenalínovou atrakciou, ktorá simuluje voľný pád, ako pri zoskoku z lietadla či útesu, ale bez pocitu strachu a nevoľnosti z výšky. Vymeňte obavy a neistotu z reálneho zoskoku za maximálnu starostlivosť hurikánových odborníkov, ktorí vás naučia lietať. Zoznámte sa s veterným tunelom, v ktorom si naposledy zalietala aj úspešná lyžiarka Petra Vlhová.

Petra Vlhová.
Petra Vlhová.

Zábava i bezpečnosť na prvom mieste

Srdce atrakcie tvorí jediný slovenský aerodynamický tunel pri Aquaparku Tatralandia. Lietanie v presklenej letovej komore s priemerom 4,3 metra pri celkovej výške tunela až 17 metrov zvládnu bez problémov deti vo veku od 5 rokov, dospelí, ale aj imobilní ľudia na vozíčku, ktorí si chcú vyskúšať voľnosť pohybu. Nepotrebujete špeciálne zručnosti ani špeciálnu prípravu. Vaše telo sa nadnáša a vy si užijete úžasné plachtenie. Simulovaný voľný pád zodpovedá zoskoku lietadla z výšky viac ako 4 tisíc metrov. Vďaka sústavnému monitorovaniu vašich pohybov v letovej komore a neustáleho vedenia skúseného inštruktora vás čaká nezabudnuteľný zážitok. V krátkom čase sa za pomoci znakov naučíte ovládať svoje telo a využívať 3D možnosti pohybu pod dozorom skúseného inštruktora. Inštruktor vždy pri každom lete uľahčuje letcovi pohyb v letovej komore, reguluje jeho letovú výšku a maximálne dbá na bezpečnosť klienta. Ak budete sledovať pokyny pri úvodnej inštruktáži a zveríte sa do rúk odborníkov, užijete si lietanie na prúde vzduchu, ktoré vás bude zaručene baviť a budete sa ho dožadovať opäť. Lietanie v komore má aj edukačnú funkciu, človek sa naučí lepšie udržiavať rovnováhu, koordinovať pohyby tela, rúk a nôh, a tým dochádza k precvičovaniu svalov. Profesionálni športovci prirovnávajú atrakciu ku gymnastike alebo k joge vo vzduchu.

Adrenalínový komfort nadovšetko

Povinnou výbavou každého letca je špeciálna kombinéza, ochranné okuliare, štuple do uší a helma, a to všetko vám zapožičiame hneď po príchode. Aerodynamický tunel Hurricane Factory je vybavený kamerovým systémom, ktorý umožňuje získať záznam z vášho letu ako spomienku na tento neobyčajný zážitok. Vyskúšajte si silu poriadneho hurikánu a rezervujte si svoj nezabudnuteľný zážitok. Bližšie informácie na www.hurricanefactory.com.

Súťaž prebieha v termíne od 20.06.2016 do 26.06.2016. Od­povedzte správne na otázku, a ak budete mať šťastie, môžete sa stať výhercom hodinového zážitku v Hurricane Factory Tatralandia, ktorý zahŕňa: požičanie výstroje, inštruktáž a 2 – krát 1,5 min. let v tuneli (Ride a storm).

Výhercovia

Žaneta Vieriková, Liptovská Lúžna

Podmienky: Podmienkou zaradenia do súťaže je správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno, Mesto - obec, email alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz a svojou účasťou súhlasí so spracovaním osobných údajov.

Účastník súťaže/dotknutá osoba berie na vedomie a udeľuje spoločnosti P E R E X, a. s., so sídlom Trnavská cesta 39/A, Bratislava, IČO: 00 685 313 (v texte tiež ako „P E R E X“ alebo „usporiadateľ“) v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „zákon“) súhlas so spracúvaním v tomto formulári poskytnutých osobných údajov účastníka hry/dotknutej osoby na uvedené účely. Každý účastník vyplnením a odoslaním webového formulára súhlasí s tým, že bude zaradený do databázy usporiadateľa súťaže. Všetky poskytnuté osobné údaje môžu byť použité na marketingové aktivity spoločnosti P E R E X a na účel poštovej či telefonickej komunikácie počas trvania súťaže, zasielania výhier a za účelom zasielania aktuálnych ponúk vydavateľstva P E R E X. Usporiadateľ bude s nimi zaobchádzať maximálne dôverne a osobné údaje poskytnuté usporiadateľovi môžu byť poskytnuté len spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry.

Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2014 v znení neskorších predpisov uvádzame:

 1. a) identifikačné údaje prevádzkovateľa: P E R E X, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 00685313,
 2. b) účel spracúvania osobných údajov: evidencia účastníkov súťaže
 3. c) zoznam osobných údajov:
  • meno a priezvisko
  • mesto / obec
  • e-mailová adresa alebo telefón
 4. d) doplňujúce informácie:
  • poučenie o dobrovoľnosti: Účastník súťaže/dotknutá osoba spolu s poskytnutím osobných údajov vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, svoje osobné údaje poskytol Usporiadateľovi dobrovoľne a kedykoľvek môže písomne požiadať o skončenie ich spracovávania a to bezplatne na adrese Usporiadateľa.
  • čas platnosti súhlasu: súhlas je poskytovaný na dobu do odvolania, alebo na dobu počas ktorej je účastníkom súťaže eventuálne Usporiadateľom zverejňovaná súťaž. Súhlas možno odvolať bez uvedenia dôvodu.
  • tretie strany: usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry,
  • okruh príjemcov: subjekty, ktoré si zobrazia patričné webové stránky portálu www.pravda.sk,
  • forma zverejnenia: usporiadateľ zverejní na webových stránkach portálu www.pravda.sk len osobné údaje výhercov,
  • tretie krajiny: prenos zverejnených osobných údajov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Účastník súťaže/dotknutá osoba potvrdzuje a ručí za správnosť poskytnutých údajov.
Všetky poskytnuté osobné údaje môžu byť použité na marketingové aktivity spoločnosti P E R E X, a.s. a na účel poštovej či telefonickej komunikácie počas trvania súťaže, zasielania výhier a na účel zasielania aktuálnych ponúk vydavateľstva P E R E X , a.s..

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené. Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk