Na Zemplíne vznikne geopark: tokajské víno, história, šport 'pod jednou strechou'

Vláda plánuje zriadiť nový geopark Zemplín ako nástroj podpory tamojšieho regionálneho, miestneho a obecného rozvoja, ako aj starostlivosti o krajinu. Vyplýva to z materiálu s názvom Správa o území Zemplín s perspektívou jeho začlenenia medzi geoparky, ktorý schválil kabinet.

19.10.2016 14:00
debata

Dokument vypracovalo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) v súlade s vládou schválenou Analýzou sociálno-ekonomickej situácie okresu Trebišov a návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti. Správa jednoznačne konštatuje vhodnosť územia Zemplín pre vybudovanie geoparku.

V súčasnosti má toto územie spracovaný geologicko-náučný mapový podklad s turistickým sprievodcom a funguje v ňom živé podnikateľské prostredie, ktoré intenzívne pracuje na rozvoji cestovného ruchu a projektového manažmentu.

Vybudovaním geoparku by sa podľa správy výrazne napomohlo zlepšeniu sociálno-ekonomickej situácie okresu Trebišov.

História aj kultúra

Potenciál územia Zemplín je podľa MŽP nespochybniteľný. Okrem pestrej geologickej stavby a významného fenoménu Vinohradníckej oblasti Tokaj je územie bohaté aj na iné prírodné, historické a kultúrne zaujímavosti, ktoré sa v súčasnosti turisticky využívajú.

V prvom rade je známe vďaka jedinečnosti výroby tokajského vína a až následne ako región s potenciálom pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a geoturizmu.

Geopark by sa mal rozprestierať na území Zemplínskych vrchov a Vinohradníckej oblasti Tokaj. S prihliadnutím na možnosť prípadného prepojenia na územie Maďarska je navrhované územie vymedzené v juhozápadnej časti okresu Trebišov.

Má pozdvihnúť región

Zemplín má významné zdroje podzemných vôd a z geologických lokalít sú zaujímavé najmä výskyty ametystu, antimonitu, baritu, drevného opálu, chalcedónu, obsidiánu či kremeňa a achátu. Významná je aj jeho geologická stavba a jej jedinečnosť, historické, kultúrne a archeologické dedičstvo.

Dôležitú úlohu zohráva blízkosť významných chránených území, fungovanie vidieckeho cestovného ruchu, agroturistiky a vínneho turizmu, dostatočná cestná sieť, sieť cyklotrás a vodné cesty, fungujúce organizácie cestovného ruchu, ako aj záujem občanov a aktivistov o rozvoj obcí.

Správa tiež konštatuje nepriaznivý hospodársky vývoj regiónu, orientáciu cestovného ruchu iba na víno, málo rozvinuté služby, nízku úroveň vzdelania obyvateľov regiónu, nedostatočnú propagáciu a marketing územia, nedostatočné riadenie územného rozvoja i nezabezpečený prístup k lokalitám a zlý stav niektorých historických a technických pamiatok.

Zriadenie geoparku by podľa správy mohlo pomôcť tieto nedostatky odstrániť.

debata chyba
Viac na túto tému: #Zemplín #ministerstvo životného prostredia #Trebišov