Oplatí sa cestovné poistenie?

Pri ceste do zahraničia mnohí ľudia uzatvárajú automaticky cestovné poistenie. Tí, ktorí cestujú často, využívajú zase celoročné poistenie. Potrebujeme však toto poistenie aj v krajinách, v ktorých môžeme využiť svoje slovenské zdravotné poistenie?

28.05.2018 11:00
poistenie, muž, oblek, Foto:
Poistenie liečebných nákladov je len jednou súčasťou cestovného poistenia.
debata

Človek, ktorý má slovenské zdravotné poistenie, dostáva automaticky aj Európsky preukaz zdravotného poistenia. Ten sa nachádza na zadnej strane kartičky poistenca. Kto európsky preukaz nemá, môže o jeho vydanie bezplatne požiadať svoju zdravotnú poisťovňu.

Vďaka tomuto preukazu možno pri cestách v krajinách Európskej únie a na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku a vo Švajčiarsku využiť rovnakú zdravotnú starostlivosť, ako majú domáci obyvatelia.

To znamená, že ak je nejaký úkon pre miestnych obyvateľov bezplatný, majú ho zadarmo aj Slováci.

A, naopak, ak tamojší ľudia za niečo musia doplácať, rovnako musia platiť aj ľudia zo Slovenska.

Naproti tomu cestovné poistenie by malo uhradiť aj také náklady, ktoré zdravotné poistenie v danej krajine nekryje.

„Náklady na zdravotnú starostlivosť v zahraničí sa môžu vyšplhať na tisíce eur a nie je ojedinelé, že poisťovne musia plniť aj desiatky tisíc. Cestovné poistenie kryje zdravotnú starostlivosť v stovkách tisíc eur, niektoré produkty dokonca bez limitu,“ tvrdí Ivan Kahanec, finančný konzultant senior spoločnosti Brokeria.

Poistenie liečebných nákladov je však len jednou súčasťou cestovného poistenia.

„Súčasťou cestovného poistenia bývajú aj doplnkové pripoistenia, ako napríklad zabezpečenie dopravy domov, prevoz pozostatkov v prípade úmrtia alebo zabezpečenie náhradného ubytovania,“ vraví Kahanec.

Veľmi dôležité môže byť poistenie zodpovednosti za škodu. „Najmä v západných krajinách je bežné, že ak turista spôsobí škodu, poškodení si takmer vždy uplatňujú náhradu škody, ktorá sa môže vyšplhať v prípade škody na zdraví aj do stoviek tisíc eur,“ povedal Kahanec.

Pri poistení zodpovednosti si preto treba všímať výšku poistného krytia. Platí tu, že čím je vyššia suma, ktorú poisťovňa za klienta zaplatí, tým je to pre neho lepšie.

Kto uzatvára cestovné poistenie, mal by si ho aj správne nastaviť. Dôležité je to najmä vtedy, ak niekto pestuje adrenalínové športy. Tie je totiž potrebné v niektorých prípadoch dopoistiť.

Samozrejmosťou by malo byť cestovné poistenie v prípade dovolenky v krajine, v ktorej neplatí Európsky preukaz zdravotného poistenia.

V opačnom prípade by si tu totiž dovolenkár musel v prípade choroby či úrazu zaplatiť kompletnú zdravotnú starostlivosť.

Cestovné poistenie

 • Základnou zložkou cestovného poistenia je poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Toto poistenie zabezpečuje úhradu nákladov na nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť súvisiacu s úrazom alebo chorobou. Ide napríklad o prevoz do zdravotníckeho zariadenia, privolanie lekára, pobyt v nemocnici, lekárske ošetrenie, lieky predpísané lekárom, prevoz poisteného do miesta bydliska, prípadne prevoz telesných pozostatkov. Poistenie zahŕňa aj privolanie sprevádzajúcej osoby k chorému, jej ubytovanie a cestovné náklady.
 • K poisteniu liečebných nákladov si možno zvoliť viaceré pripoistenia. Ide napríklad o úrazové poistenie, škodu na batožine, meškanie batožiny, meškanie odletu, nepojazdné vozidlo, poistenie storna zájazdu.
 • Klient si môže zvoliť územnú platnosť poistenia. Poisťovne väčšinou dávajú na výber buď poistenie, ktoré platí v Európe (vrátane obľúbených turistických destinácií ako Turecko či Egypt), alebo poistenie platné pre celý svet. Kto si zvolí len poistenie pre Európu, zaplatí menej ako v prípade celosvetového poistenia.
 • Ľudia, ktorí sa chystajú na rizikové športy,sa musia zvyčajne pripoistiť. Ide napríklad o rafting, zjazd na bicykli, zoskok padákom či let na rogale. Bežné športy, ako je plávanie, potápanie či zimné športy, bývajú bez príplatku.
 • Poisťovne neuhradia poistné plnenie v prípade, ak sa poistenec vedome správa rizikovo a ovplyvňuje vznik poistnej udalosti napríklad pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. Poisťovňa môže mať takisto zadefi nované športy, ktoré sú z poistenia vylúčené. Takými športmi býva napríklad horolezectvo, kaňoning či lyžovanie mimo vyznačených trás.

Európsky preukaz zdravotného poistenia verzus komerčné poistenie

Európsky preukaz

Výhody

 • nárok nie je obmedzený na maximálnu finančnú sumu za podmienky, že ide o potrebnú zdravotnú starostlivosť v zmysle nariadenia
 • nárok sa vzťahuje aj na chronické ochorenia (pravidelnú zdravotnú starostlivosť v zahraničí treba dohodnúť vopred)
 • nárok je vo väčšine prípadov uplatniteľný aj v prípade, že sa vyskytne pri rizikovej činnosti alebo pri výkone pracovnej činnosti
 • časovo neobmedzený (platí po celú dobu zdravotného poistenia v SR)
 • lekár je povinný pristupovať k pacientovi, ktorý predloží Európsky preukaz zdravotného poistenia, rovnako ako k miestnemu poistencovi s miestnym preukazom poistenca

Nevýhody

 • nekryje náklady na spoluúčasť
 • nekryje náklady na prevoz do SR
 • preukaz sa dá uplatniť iba v zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú napojené na miestny systém verejného zdravotného poistenia
 • Európsky preukaz zdravotného poistenia je platný iba v štátoch EÚ, v Nórsku, ichtenštajnsku, na Islande a vo Švajčiarsku
 • ľudia zo Slovenska majú rovnaké povinnosti a obmedzenia, ako majú miestni poistenci

Poistenie liečebných nákladov

Výhody

 • kryje náklady aj na spoluúčasť
 • uhradí aj nevyhnutné náklady na prepravu poisteného do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia a späť do vlasti
 • kryje nevyhnutné náklady za hospitalizáciu, lekárske ošetrenie a nevyhnutné lieky
 • zaplatí aj náklady na starostlivosť v súkromných zariadeniach
 • jeho územnú platnosť je možné dohodnúť podľa potreby
 • rizikové športy a činnosti si možno pripoistiť, rovnako aj ďalšie riziká (batožina, zodpovednosť za škodu tretej osobe, úrazové poistenie)
 • klienti majú možnosť využívať asistenčnú službu

Nevýhody

 • nárok je zväčša obmedzený maximálnou finančnou sumou
 • nevzťahuje sa na chronické ochorenia, okrem poskytnutia nevyhnutného ošetrenia pri náhlej zmene zdravotného stavu
 • lekár nie je povinný pristupovať k poistencovi, ktorý predložil iba doklad o komerčnom poistení, ako k miestnemu poistencovi, zvlášť teda môže vždy vyžadovať priamu platbu

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #cestovné poistenie