Kto zodpovedá za zájazd?

, 14.09.2019 07:00
cestovanie, dovolenka, kufre, batožina, balenie,
Za porušenie zmluvy o zájazde nesie zodpovednosť cestovná kancelária. Autor:

Služby cestovného ruchu musia byť podľa zákona č. 170/2018 o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu a niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu poskytnuté v súlade so zmluvou o zájazde.

Za porušenie zmluvy o zájazde nesie zodpovednosť cestovná kancelária, a to aj vtedy, ak majú povinnosti iní poskytovatelia služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu.

 • Ak nie je niektorá zo služieb cestovného ruchu poskytnutá v súlade so zmluvou alebo ak nemá vlastnosti, ktoré cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, cestujúci je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť cestovnej kancelárii alebo jej poverenému zástupcovi.
 • Cestovná kancelária je povinná v primeranej lehote určenej cestujúcim urobiť nápravu, ak je to vzhľadom na okolnosti možné alebo ak to cestovnej kancelárii nespôsobí neprimerané náklady.
 • Ak cestovná kancelária nevykoná nápravu, ponúkne cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu, pričom tieto musia byť rovnakej alebo vyššej kvality, bez dodatočných nákladov pre cestujúceho, alebo nižšej kvality, s ponukou primeranej zľavy.
 • Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté cestovnou kanceláriou, ak náhradné služby cestovného ruchu nie sú porovnateľné so službami uvedenými v zmluve o zájazde alebo ponúknutá zľava z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu nižšej kvality nie je primeraná.
 • Ak poskytnutie náhradných služieb cestovného ruchu cestujúci odmietne alebo ich nemôže z objektívnych dôvodov prijať, cestujúci pokračuje v užívaní služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom oznámenia a cestovná kancelária poskytne cestujúcemu primeranú zľavu z ceny zájazdu.
 • Ak cestovná kancelária nevykoná nápravu a ani nezabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu, cestujúci má v takom prípade právo vykonať nápravu sám a požadovať od cestovnej kancelárie náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených. Cestujúci môže uplatniť aj odstúpenie od zmluvy a požadovať primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak ide o podstatné porušenie zmluvy.

Písomný záznam

Cestovná kancelária je povinná v spolupráci s cestujúcim vyhotoviť písomný záznam a jeho kópiu odovzdať cestujúcemu ak:

 • nevykoná nápravu a ani neposkytne cestujúcemu náhradné služby rovnakej alebo vyššej kvality bez dodatočných nákladov pre cestujúceho
 • zabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu nižšej kvality
 • cestujúci náhradné služby cestovného ruchu odmietne alebo ich nemôže z objektívnych príčin prijať
 • cestujúci vykoná nápravu sám

Práva cestujúceho pri reklamácii

 • Predĺžila sa lehota na uplatnenie reklamácie a cestujúci má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do dvoch rokov od skončenia zájazdu, priloží písomný záznam, ak ho má k dispozícii. Cestovná kancelária musí reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.
 • Cestujúci má právo všetky podnety (oznámenia, žiadosti, reklamácie, sťažnosti) týkajúce sa zájazdu, doručovať priamo aj cestovnej agentúre, prostredníctvom ktorej si zájazd zakúpil, a cestovná agentúra je povinná doručený podnet bezodkladne postúpiť cestovnej kancelárii (deň doručenia podnetu cestovnej agentúre sa považuje za deň doručenia cestovnej kancelárii).
 • Cestovná kancelária je povinná poskytnúť primeranú pomoc cestujúcemu v ťažkostiach bezodkladne, najmä poskytnutím vhodných informácií o službách zdravotnej starostlivosti, miestnych orgánoch a zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky, pomoci cestujúcemu s komunikáciou na diaľku a s nájdením náhradného riešenia problému.
 • Za poskytnutie pomoci cestujúcemu v ťažkostiach, v ktorých sa ocitol v dôsledku svojho úmyselného konania, je cestovná kancelária oprávnená požadovať od cestujúceho úhradu, ktorej výška nesmie presahovať skutočné náklady, ktoré cestovnej kancelárii v tejto súvislosti vznikli.

Kto vykonáva dohľad nad zákonom

 • Orgánom dohľadu nad zákonom č. 170/2018 Z. z o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Slovenská obchodná inšpekcia.
 • V prípade zistenia porušenia povinností vyplývajúcich cestovnej kancelárii alebo cestovnej agentúre z tohto zákona, cestujúci sa môže obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu podaním podnetu na vykonanie kontroly. Informácie o podávaní podnetov sa nachádzajú na stránke www.soi.sk v sekcii Podávanie podnetov, sťažností, návrhov a žiadostí.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#zájazd #dovolenka #cestovná kancelária
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku