V Holíči predstavili koncepciu rozvoja cestovného ruchu

Mesto Holíč usporiadalo v spolupráci s partnerským rakúskym mestom Hollabrunn a strategickým partnerom Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Záhorie konferenciu, na ktorej bola predstavená koncepcia rozvoja cestovného ruchu pre územie Záhoria či nové logo, ktoré prezentuje región, informoval výkonný riaditeľ OOCR Záhorie Martin Lidaj. Na konferencii predstavili aj koncepciu rozvoja cestovného ruchu na Záhorí.

22.10.2021 13:00
debata

„Ide o veľmi pestrý región, ktorý je zaujímavý pre rôzne aktivity. Či už ide o cykloturistiku, kúpanie, kultúrne poznávanie alebo religiózne záležitosti. Veľkou výhodou je dostupnosť. Do 30 minút sa do Holíča dostanete napríklad zo Senice, Břeclavi či Hodonína, približne na hodinu je vzdialená Bratislava či Brno. Nevýhodou je, že cestovný ruch sa doteraz v regióne nerozvíjal koncepčne,“ uviedol autor štúdie Pavol Plesník.

„V Holíči sme narazili na spoľahlivého partnera, keďže ide už o druhý spoločný projekt. Na našej strane vznikli dva veľké investičné celky. Jedným je inovácia starého mlyna, z ktorého vzniklo kultúrne centrum. Druhým je zážitkový chodník v trojjazyčnej verzii. Okrem nemeckej je na ňom aj slovenská a anglická verzia. Niektoré kultúrne aktivity sa však pre pandemickú situáciu nedali realizovať,“ informovala o spoločnom projekte Eva-Maria Atzler z mesta Hollabrunn.

V rámci projektu rozvíjali v Holíči sociálny, kultúrny, ale aj ekonomický potenciál mesta. „Z mnohých aktivít vyzdvihnem rekonštrukciu veterného mlyna, ktorá je v súčasnosti pred dokončením. Ide o unikát, ktorý je jediný na Slovensku. Zrealizovali sme výstavbu rozhľadne, ktorá sa ukázala ako veľký prínos už v tejto turistickej sezóne. Bolo zrealizovaných aj viacero podujatí, ktoré boli jeho súčasťou,“ doplnila zástupkyňa primátora mesta Holíč Lenka Látalová. V rámci konferencie sa predstavila aj nová verzia loga, ktoré prezentuje Záhorie.

„Tá vznikla z pôvodného loga, ktoré predstavuje rozmanitosť regiónu. Z neho by mali vychádzať aj ďalšie variácie. Nové logo s Mačkou Záhoráčkou predstavuje zviditeľnenie mlynov na Záhorí a zároveň symbolizuje aj spoluprácu s rakúskou stranou,“ informovala autorka loga Veronika Chovancová.

„Ako strategický partner sme riešili propagáciu regiónu, v tomto prípade technických pamiatok v podobe mlynov. Boli sme súčinní aj pri organizovaní infocesty pre novinárov, podujatiach, ale napríklad aj pri tvorbe samotnej stratégie cestovného ruchu. Do viacerých aktivít sme zapojili aj členov našej organizácie, niektorých sme prezentovali aj priamo na konferencii,“ doplnil Lidaj.

Konferencia je jednou z aktivít projektu VISIO. „Ten je podporený z programu INTERREG V-A, SlovenskoRakúsko 2014–2020 a spolufinancovaný z fondu ERDF, zo štátneho rozpočtu SR a vlastných zdrojov mesta Holíč,“ informovala Katarína Turečková za mesto Holíč.

debata chyba
Viac na túto tému: #Holič