Medzi Holíčom a Baťovým kanálom vznikne nová cyklotrasa

Na brehu rieky Morava prebiehajú stavebné práce súvisiace s vybudovaním nového úseku Moravskej cyklotrasy číslo 7.3, ktorý začína za Holíčom a končí na úrovni prístaviska na konci Baťovho kanála pri meste Skalica. Úsek dlhý 6,15 km vedie po korune ochrannej protipovodňovej hrádze rieky Morava. Dielo v hodnote takmer 750-tisíc eur bez DPH realizuje pre Trnavský samosprávny kraj spoločnosť EUROVIA SK.

07.03.2023 13:30
debata

„V rámci stavebných prác sa odstráni pôvodný kryt vrátane trávy na korune ochrannej hrádze a zbúrajú sa pôvodné polovegetačné betónové panely. Následne sa vytvoria obojstranné zemné zatrávnené krajnice so šírkou 0,25 m a 3 m široký povrch z penetračného asfaltového makadamu. Na trase sa tiež odstráni 10 ks starých oceľových rámp, ktoré už neplnia svoju funkciu a nahradia sa novými modernými rampami. Počas výstavby sa zohľadnia existujúce inžinierske siete ako napríklad plynovod, produktovod či elektrické vedenie, ktoré cyklotrasu križujú. Na ochrannej hrádzi sa pre prejazd cyklistov navrhuje znížená rýchlosť 15 km/h,“ informuje Simona Tančáková, PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti EUROVIA SK.

Moravská cyklotrasa prepája strategické medzinárodné cyklotrasy od Eurovelo 13 – Po stopách železnej opony s Baťovým kanálom ako významným centrom cestovného ruchu. Nachádza sa v blízkosti miest Skalica a Holíč a umožňuje mobilitu pracovných síl a cezhraničnú spoluprácu s regiónom Hodonín v Českej republike.

Priľahlé turistické zaujímavosti navštevujú vo veľkom počte práve cyklisti. Pre obyvateľov miest Holíč, Skalica a obce Kátov sa tak vytvorí nová možnosť ekologickej dopravy nielen do práce, ale aj za účelom voľnočasových aktivít.

debata chyba
Viac na túto tému: #cyklotrasa