Prešovský kraj aktualizuje sieť cyklotrás, vzniká najpresnejšie zakreslenie

Prešovský samosprávny kraj (PSK) pracuje na aktualizácii Kostrovej siete cyklistických komunikácií. V minulom roku spoločne so Správou a údržbou ciest (SÚC) PSK zorganizoval v regiónoch dve kolá stretnutí so zástupcami miest a obcí. Tí sa spoločne venovali čo najpresnejšiemu zakresleniu Kostrovej siete, informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.

18.03.2024 07:00
debata

Okrem toho podľa jej slov hovorili o systematickej a efektívnej spolupráci v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky. Zástupcovia kraja predstavili účastníkom stretnutia kostrovú sieť, klasifikáciu stavu rozpracovanosti jednotlivých úsekov, formu dozberu a tiež aktualizáciu údajov konkrétnych úsekov.

„Aktualizácia kostrovej siete sa týka katastrov vyše 200 obcí, pričom väčšia časť pozvaných zástupcov samospráv sa stretnutí zúčastnila. Kraj má ambíciu v komunikácii so samosprávami pokračovať a doplniť údaje aj tam, kde doposiaľ chýbali. Aktualizácia Kostrovej siete má totiž slúžiť ako územnoplánovací podklad pre zmeny a doplnky v územnom pláne PSK. Po úprave územného plánu môže vo viacerých regiónoch začať proces efektívnejšieho plánovania a realizácie siete cyklistických komunikácií,“ uviedla Lehotská.

Ide o dokument, ktorý bol vypracovaný koncom roka 2018 a zahŕňa desať hlavných cyklistických vetiev v pôvodnom rozsahu 840 kilometrov. Okrem Eurovela 11 je to vetva P1 Vysoké Tatry, P2 Tatry – Pieniny, P3 Levočská, P4 Čergovská, P5 Vranovská, P6 Šarišská, P7 Dukla – Domaša, P8 Bukovská a P9 Zemplín – Poloniny.

„Týchto desať hlavných cyklistických vetiev má zabezpečiť prepojenie najvýznamnejších turistických destinácií na území kraja s napojením na turistické ciele susedných krajov (Košický a Žilinský kraj) a štátov (Ukrajiny, Poľska a Maďarska). Zohľadňovať má pritom aj napojenie na miestne cykloturistické trasy a pripojovacie úseky dopravnej obslužnosti sídel,“ povedala Lehotská.

Základnú os siete v Prešovskom kraji má tvoriť medzinárodná diaľková cyklotrasa Eurovelo 11, ktorá bude prechádzať krajom v dĺžke vyše 140 kilometrov. Na jej výstavbe pracuje PSK v spolupráci so SÚC PSK. Pri Kostrovej sieti ponúkne kraj obciam a mestám technickú a finančnú pomoc prostredníctvom svojich dotačných výziev.

debata chyba
Viac na túto tému: #cyklista #cyklotrasa #Prešovský kraj