TANAP oslávil 70 rokov

20.12.2018 11:25
vysoké tatry, štrbské pleso,
Štrbské Pleso (ilustračné foto). Autor: ,

Sedemdesiat rokov od založenia Tatranského národného parku (TANAP) si v stredu Štátne lesy (ŠL) TANAP-u pripomenuli jubilejnou medzinárodnou konferenciou, nad ktorou prevzala záštitu podpredsedníčka vlády SR, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná.

Súčasťou podujatia bolo aj oceňovanie ľudí, ktorí zohrali významnú úlohu počas jeho doterajšej existencie.

Uznania sa in memoriam dostalo historikovi Ivanovi Bohušovi st., ktorý bol zakladateľom Múzea TANAP-u. Cenu za dlhoročnú prácu, zásluhy a rozvoj TANAP-u prevzal bývalý riaditeľ ŠL TANAP-u Mikuláš Michelčík, ocenení boli i dvanásti dlhoroční bývalí i súčasní zamestnanci.

Najstarší a najväčší národný park na Slovensku vznikol 1. januára 1949, keď Slovenská národná rada prijala zákon o TANAP-e.

Územie národného parku spočiatku obhospodarovali viaceré organizácie lesného hospodárstva, medzi ktorými zohrával dominantnú úlohu Lesný závod Vysoké Tatry.

Od roku 1952 to je Správa TANAP-u so sídlom v Tatranskej Lomnici. V tom istom roku bolo územie TANAP-u rozdelené na štyri zóny: prísna rezervácia, čiastočná rezervácia, intravilány tatranských osád a obrábané poľnohospodárske pozemky.

Pásli sa tu tisíce kusov oviec a rožného dobytka, územie sa využívalo na ťažbu stavebných materiálov a mnohé ďalšie aktivity.

„Naplniť ideu ochrany územia v takejto situácii nebolo vôbec jednoduché, o čom svedčí aj fakt, že pre nesúhlas vlastníkov pozemkov i viacerých vtedajších autorít nebola k územiu Tatranského národného parku pričlenená prevažná časť Západných Tatier, ktorá sa spolu s priľahlou časťou Podtatranskej kotliny stala ochranným pásmom TANAP-u. Aj napriek tomu bolo vyhlásenie TANAP-u prelomovým krokom, ktorý položil základ veľkoplošnej ochrany prírody na Slovensku,“ uviedol riaditeľ Štátnych lesov TANAP-u Pavol Fabian.

15. februára 1993 získali Tatry certifikát Tatra Biosphere Reserve, čím Slovensko prihlásilo Tatry k programu UNESCO Človek a biosféra.

Schválením zákona o ochrane prírody č. 287/1994 sa zrušila pôvodná Správa TANAP-u. Jej nástupcom sa stali Štátne lesy TANAP-u, ktoré prevzali aj všetky jej kompetencie až do marca 1996, keď vznikla Správa národných parkov.

Dejiny najstaršieho a najväčšieho národného parku však ovplyvňovali nielen rozhodnutia ľudí, ale aj samotná príroda. Zásadným zlomom bola vetrová kalamita z 19. novembra 2004.

„O tom, čo sa vtedy udialo, si teraz s odstupom času dovolím povedať, že situácia nemusela dospieť do stavu polarizujúceho odbornú i laickú verejnosť. Najčerstvejším príkladom sú dôsledky povodňovej situácie z júla tohto roka,“ vyjadril Fabián, ktorý je presvedčený, že ak by mala široká odborná aj laická verejnosť väčšiu dôveru k lesníkom, tak tatranské lesy mohli dnes vyzerať lepšie.

Ako informovala Martina Petránová, koordinátorka vonkajšej komunikácie Štátnych lesov TANAP-u, poďakovali tiež Marekovi Kozovi a Adamovi Soukupovi, ktorí tento rok na jeseň uhasili požiar v kaplnke na Symbolickom cintoríne pod Ostrvou.

Vďaka ich rýchlemu zásahu sa podarilo zabrániť rozsiahlym škodám, ktoré mohol oheň spôsobiť. Účastníci konferencie si pripomenuli aj históriu obnovy lesa, verejnoprospešných činností a turistického značenia na území TANAP-u. Venovali sa aj botanickému i zoologickému výskumu a pokalamitnému vývoju lesa.

#TANAP #Tatranský národný park
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku