V Poloninách sa zlepší infraštruktúra v hodnote jedného milióna eur

Na slovensko-ukrajinskom pohraničí sa zlepší infraštruktúra. V Poloninách pribudnú inteligentné cykloprístrešky, oddychové zóny či cyklotrasy. V rámci projektu s Ukrajinou sa tam preinvestuje viac ako jeden milión eur.

06.06.2021 14:00
debata

O podpise grantovej zmluvy k projektu „Zlepšenie dostupnosti a mobility v rámci SK – UA cezhraničného regiónu“ predsedom Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milanom Majerským informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.

„V rámci rozpočtu, ktorý presahuje jeden milión eur, sa zmodernizuje vyše šesť kilometrov cyklotrás a vybudujú sa prvky cykloinfraštruk­túry. Pôjde napríklad o inteligentné cykloprístrešky v obciach Ulič a Stakčín, ale aj oddychové zóny v Uliči,“ uviedol Majerský s tým, že i tieto kroky prispejú k „zhmotneniu“ navrhovanej cykloturistickej trasy Poloniny trail.

Kraj okrem koordinácie celého projektu, nazývaného aj Karpatská mobilita, vypracuje i technickú štúdiu prepojenia poloninského cyklochodníka na aktuálny hraničný priechod Ubľa – Malé Berezné, a to aj s alternatívou potenciálneho budúceho priechodu Ulič Zábriď.

Ako Heilová doplnila, na ukrajinskej strane pôjde najmä o značenie a vyčistenie cyklistických trás, výstavbu parkovísk pre bicykle či inštaláciu informačných stánkov a mapových schém na cyklistických trasách užanského cyklochodníka.

Súčasťou projektu bude i séria vzdelávacích aktivít pre lokálnu samosprávu, podnikateľský a neziskový sektor, ukrajinský partner tiež zrealizuje medzinárodný cyklofestival a promo tour.

Do projektu Karpatská mobilita je okrem PSK a obcí Ulič a Stakčín zapojený na slovenskej strane aj Lesopoľnohospo­dársky majetok Ulič, na ukrajinskej strane je to samospráva Veľké Berezné a medziregionálne centrum cezhraničnej spolupráce z mesta Perečín.

debata chyba
Viac na túto tému: #Poloniny