Lyžiarske bežecké trate v okolí Štiavnice by mali mať organizovanú údržbu

Bežecké lyžovanie má v priestore Štiavnických vrchov severozápadne od Banskej Štiavnice tradíciu. Doteraz údržbu tratí riešili hlavne dobrovoľníci. To by sa malo zmeniť a údržba bežeckých tratí by mala byť organizovaná s použitím vhodnej techniky. Záujem o to majú Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o., v spolupráci s Občianskym združením Červená studňa. Vyplýva to zo zámeru predloženého na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA) Mestskými lesmi Banská Štiavnica.

09.01.2024 10:20
debata

Do územia môže nová organizovaná činnosť v atraktívnom prostredí hrebeňa Štiavnických vrchov, teda v priestore Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Štiavnické vrchy, generovať určité negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, ako aj na predmety ochrany prírody a krajiny v území.

„Z tohto titulu je návrh trás bežeckých lyžiarskych tratí a spôsobu ich úprav posudzovaný v predkladanej environmentálnej dokumentácii výsledkom konzultácií so štátnou správou ochrany prírody a krajiny v zastúpení Správou CHKO Štiavnické vrchy,“ uvádza sa v zámere.

Účelom navrhovanej činnosti je úprava lyžiarskych bežeckých tratí v CHKO Štiavnické vrchy v celkovej dĺžke 23,15 kilometra. Trasy sú rozdelené do siedmich línií alebo okruhov. Údržbu by chceli navrhovatelia začať realizovať už v aktuálnej zimnej sezóne.

Spoločnosť Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s.r.o., založilo mesto Banská Štiavnica v roku 1995. Spoločníkom vo firme je aj Združenie zamestnancov Mestských lesov Banská Štiavnica, ktoré má vklad 1 000 eur z celkového základného imania 7 700 eur.

debata chyba
Viac na túto tému: #banská štiavnica #bežecké trate